Historické knihy Bible pokrývají dějiny Izraele

Historické knihy Bible pokrývají dějiny Izraele
Judy Hall

Historické knihy popisují události z dějin Izraele, počínaje knihou Jozue a vstupem národa do zaslíbené země až po návrat z vyhnanství o 1000 let později.

Viz_také: Mohou se muslimové nechat tetovat?

Po Jozuovi nás historické knihy provázejí vzestupy a pády Izraele za vlády soudců, jeho přechodem ke královské moci, rozdělením národa a jeho životem jako dvou soupeřících království (Izraelského a Judského), morálním úpadkem a vyhnanstvím obou království, obdobím zajetí a nakonec návratem národa z vyhnanství. Historické knihy pokrývají téměř celé tisíciletí dějin Izraele.

Při čtení těchto stránek Bible prožíváme neuvěřitelné příběhy a setkáváme se s fascinujícími vůdci, proroky, hrdiny i padouchy. Díky jejich skutečným dobrodružstvím, z nichž některá skončila neúspěchem a jiná vítězstvím, se s těmito postavami osobně ztotožňujeme a z jejich životů si odnášíme cenná ponaučení.

Historické knihy Bible

  • Joshua
  • Soudci
  • Ruth
  • 1 Samuelova a 2 Samuelova
  • 1 Královská a 2 Královská
  • 1 Kronika a 2 Kronika
  • Ezra
  • Nehemiáš
  • Esther

- Další knihy Bible

Viz_také: Typy magického scryingu Cite this Article Format Your Citation Fairchild, Mary. "Historical Books." Learn Religions, Aug. 25, 2020, learnreligions.com/historical-books-of-the-bible-700269. Fairchild, Mary. (2020, August 25). Historical Books. Retrieved from //www.learnreligions.com/historical-books-of-the-bible-700269 Fairchild, Mary. "Historical Books." Learn Religions. //www.learnreligions.com/historical-books-of-the-.bible-700269 (přístup 25. května 2023). citace kopieJudy Hall
Judy Hall
Judy Hall je mezinárodně uznávaná autorka, učitelka a odbornice na krystaly, která napsala přes 40 knih na témata od duchovního léčení po metafyziku. S kariérou trvající více než 40 let inspirovala Judy nespočet jednotlivců, aby se spojili se svým duchovním já a využili sílu léčivých krystalů.Judyina práce se opírá o její rozsáhlé znalosti z různých duchovních a esoterických disciplín, včetně astrologie, tarotu a různých léčebných modalit. Její jedinečný přístup k spiritualitě spojuje starou moudrost s moderní vědou a poskytuje čtenářům praktické nástroje pro dosažení větší rovnováhy a harmonie v jejich životech.Když Judy nepíše ani neučí, můžete ji najít, jak cestuje po světě a hledá nové poznatky a zkušenosti. Její vášeň pro objevování a celoživotní učení je evidentní v její práci, která nadále inspiruje a posiluje duchovní hledače po celém světě.