Jak rozpoznat znamení archanděla Michaela

Jak rozpoznat znamení archanděla Michaela
Judy Hall

Archanděl Michael je jediným andělem, který je jmenovitě zmíněn ve všech třech hlavních posvátných textech světových náboženství, která kladou na anděly největší důraz: v Tóře (judaismus), v Bibli (křesťanství) a v Koránu (islám). Ve všech těchto náboženstvích věřící považují Michaela za vůdčího anděla, který bojuje proti zlu silou dobra.

Michael je mimořádně silný anděl, který chrání a brání lidi, kteří milují Boha. Mocně se stará o pravdu a spravedlnost. Věřící říkají, že Michael s lidmi odvážně komunikuje, když jim pomáhá a vede je. Zde se dozvíte, jak rozpoznat znamení možné Michaelovy přítomnosti u vás.

Pomoc v krizi

Bůh často posílá Michaela, aby pomohl lidem, kteří v krizových situacích čelí naléhavým potřebám, říkají věřící. "V případě nouze můžete Michaela zavolat a okamžitě obdržíte pomoc," píše Richard Webster ve své knize Michael: Komunikace s archandělem pro vedení a ochranu. "Nezáleží na tom, jaký druh ochrany potřebujete, Michael je připraven a ochoten vám ji poskytnout... Nezáleží na tom, v jaké situaci se ocitnete, Michael vám dodá potřebnou odvahu a sílu, abyste ji zvládli."

Ve své knize, Zázraky archanděla Michaela , Doreen Virtue píše, že lidé mohou během krize vidět Michaelovu auru ve své blízkosti nebo slyšet jeho hlas, který k nim slyšitelně promlouvá: "Barva aury archanděla Michaela je královsky fialová, která je tak jasná, že vypadá jako kobaltová modř... Mnoho lidí uvádí, že v krizi vidí Michaelova modrá světla... Během krizí lidé slyší Michaelův hlas tak hlasitě a zřetelně, jako by mluvil jiný člověk."

Ať už se však Michael rozhodne projevit jakkoli, obvykle svou přítomnost jasně oznámí, píše Virtue: "Většina lidí spíše než skutečného anděla vidí důkazy Michaelovy přítomnosti. Je to velmi jasný komunikátor a je pravděpodobné, že jeho vedení uslyšíte ve své mysli nebo ho vycítíte jako vnitřní pocit."

Ujištění

Michael vás může navštívit, když potřebujete povzbudit, abyste se rozhodli věrně, aby vás ujistil, že Bůh a andělé nad vámi skutečně bdí, říkají věřící.

"Michael se stará hlavně o ochranu, pravdu, čestnost, odvahu a sílu. Pokud máte v některé z těchto oblastí potíže, Michael je anděl, kterého je třeba přivolat," píše Webster v knize "Michael". Michael: Komunikace s archandělem pro vedení a ochranu Píše, že když je vám Michael nablízku, "můžete mít v mysli jeho jasný obraz" nebo "můžete zažít pocit útěchy či tepla".

Michael vám rád dá útěšná znamení své ochrany, která můžete rozpoznat, píše Virtue in Zázraky archanděla Michaela, "Protože archanděl Michael je ochránce, jeho znamení mají za cíl utěšit a uklidnit. Chce, abyste věděli, že je s vámi a že slyší vaše modlitby a otázky. Pokud nedůvěřujete znamením, která vysílá, nebo si jich nevšímáte, sdělí vám své poselství jinými způsoby... Archanděl oceňuje vaši upřímnost ve vztahu k němu a rád vám pomůže rozpoznat znamení.

Útěcha, kterou Michael poskytuje, pomáhá zejména umírajícím lidem a někteří lidé (např. katolíci) věří, že Michael je andělem smrti, který doprovází duše věřících lidí do posmrtného života.

Naplnění vašeho životního cíle

Michael vás chce motivovat k větší organizovanosti a produktivitě, abyste naplnili dobré Boží záměry ve svém životě, píše Ambika Wauters ve své knize, Léčivá síla andělů: Jak nás vedou a chrání "Michael nám pomáhá rozvíjet potřebné dovednosti a talenty, které nám budou oporou a prospěšné pro naše společenství a svět," píše Wauters. "Michael nás žádá, abychom byli organizovaní, našli si jednoduchou, rytmickou a uspořádanou rutinu v každodenním životě. Povzbuzuje nás, abychom si vytvořili stálost, spolehlivost a důvěru vOn je duchovní silou, která nám pomáhá vytvořit zdravý základ, jenž nám dává stabilitu a sílu."

Viz_také: Co jsou Velikonoce? Proč je křesťané slaví?

Vztahy, ne brýle

Stejně jako ostatní andělé se Michael může rozhodnout, že vám ukáže záblesky světla, když je nablízku, ale Michael bude tuto podívanou kombinovat s podstatným vedením, které vám poskytne (například prostřednictvím vašich snů), píše Chantel Lysette ve své knize, Andělský kód: Váš interaktivní průvodce andělskou komunikací . píše, že "způsob, jak rozeznat, zda nevysvětlitelné jevy nějak naznačují andělskou přítomnost, je otázka konzistence. Michael například vydává malé záblesky světla, aby vám dal vědět, že je nablízku, ale dá vám to najevo také pomocí spojení, která jste s ním již navázali, ať už jde o jasnoslyšení, sny atd. Je mnohem lepší podporovat tento druhvztah se svými anděly, hledání spojení prostřednictvím osobních, intimních zážitků každý den, spíše než spoléhání na podívanou."

Viz_také: Orthopraxe vs. ortodoxie v náboženství

Lysette varuje čtenáře, aby se "ujistili, že jsou uzemněni, než si vytvoří nějaké závěry o tom, co viděli", a aby přistupovali ke znamením od Michaela (a dalších jakýchkoli andělů) s otevřenou myslí: "... hledejte znamení nenuceně, s otevřenou myslí, a nebuďte posedlí snahou najít je a rozpitvávat, co znamenají. V samotném základu znamenají opravdu jen jedno - že vaši andělé chodí pona každém kroku na cestě životem."

Cite this Article Format Your Citation Hopler, Whitney. "How to Recognize Archangel Michael." Learn Religions, Feb. 8, 2021, learnreligions.com/how-to-recognize-archangel-michael-124278. Hopler, Whitney. (2021, February 8). How to Recognize Archangel Michael. Retrieved from //www.learnreligions.com/how-to-recognize-archangel-michael-124278 Hopler, Whitney. "How to Recognize Archangel Michael." (2021, February 8).Learn Religions. //www.learnreligions.com/how-to-recognize-archangel-michael-124278 (navštíveno 25. května 2023). copy citationJudy Hall
Judy Hall
Judy Hall je mezinárodně uznávaná autorka, učitelka a odbornice na krystaly, která napsala přes 40 knih na témata od duchovního léčení po metafyziku. S kariérou trvající více než 40 let inspirovala Judy nespočet jednotlivců, aby se spojili se svým duchovním já a využili sílu léčivých krystalů.Judyina práce se opírá o její rozsáhlé znalosti z různých duchovních a esoterických disciplín, včetně astrologie, tarotu a různých léčebných modalit. Její jedinečný přístup k spiritualitě spojuje starou moudrost s moderní vědou a poskytuje čtenářům praktické nástroje pro dosažení větší rovnováhy a harmonie v jejich životech.Když Judy nepíše ani neučí, můžete ji najít, jak cestuje po světě a hledá nové poznatky a zkušenosti. Její vášeň pro objevování a celoživotní učení je evidentní v její práci, která nadále inspiruje a posiluje duchovní hledače po celém světě.