Modlitba za vaši zemi a její vůdce

Modlitba za vaši zemi a její vůdce
Judy Hall

Bez ohledu na to, v jaké části světa žijete, je modlitba za vaši zemi projevem nacionalismu a péče o místo, kde žijete. Můžete se modlit za to, aby vedoucí představitelé projevovali moudrost při rozhodování, za prosperitu hospodářství a za bezpečnost uvnitř hranic. Zde je jednoduchá modlitba, kterou můžete odříkat za místo, kde žijete:

Viz_také: Svatyně svatých ve svatostánku

Pane, děkuji ti, že mi dovoluješ žít v této zemi. Pane, pozvedám dnes svou zemi k tobě pro požehnání. Děkuji ti, že mi dovoluješ žít na místě, které mi umožňuje modlit se k tobě každý den, které mi dovoluje vyslovovat své přesvědčení. Děkuji ti za požehnání, které je tato země pro mě a mou rodinu.

Pane, prosím tě, abys i nadále držel svou ruku nad tímto národem a abys poskytl vedoucím představitelům moudrost, která nás povede správným směrem. I když nejsou věřící, prosím tě, Pane, abys k nim promlouval různými způsoby, aby činili rozhodnutí, která tě budou ctít a zlepší náš život. Pane, prosím tě, aby i nadále dělali to, co je nejlepší pro všechny lidi v zemi, abyaby se i nadále starali o chudé a utlačované a aby měli trpělivost a schopnost rozlišovat, co je správné.

Modlím se také, Pane, za bezpečnost naší země. Prosím, abys požehnal vojákům, kteří střeží naše hranice. Prosím, abys ochránil ty, kteří zde žijí, před těmi, kteří by nám chtěli ublížit za to, že jsme svobodní, že tě uctíváme a že dovolujeme lidem svobodně mluvit. Modlím se, Pane, abychom se jednoho dne dočkali konce bojů a aby se naši vojáci vrátili v pořádku domů do světa, který je vděčný i bez nás.už je k boji nepotřebuje.

Pane, i nadále se modlím za prosperitu této země. I v těžkých dobách tě prosím o tvou ruku v programech, které pomáhají těm, kteří mají problém si pomoci sami. Děkuji ti za tvou ruku, která již pomáhá těm, kteří nemají domov, práci a další. Modlím se, Pane, aby naši lidé i nadále nacházeli způsoby, jak žehnat těm, kteří se cítí osamělí nebo bezmocní. Opět se, Pane, modlím z místa vděčnosti.že mi byl dán takový dar, jako je život v této zemi. Děkuji ti za všechna naše požehnání, děkuji ti za tvá opatření a ochranu. Ve tvém jménu, amen."

Viz_také: Modlitba kajícnosti (3 formy)

Další modlitby pro každodenní použití

  • Modlitba za trpělivost
  • Modlitby za odpuštění
  • Modlitby pro období stresu
Cite this Article Format Your Citation Mahoney, Kelli. "Praying for Your Country." Learn Religions, April 5, 2023, learnreligions.com/prayer-for-your-country-712485. Mahoney, Kelli. (2023, April 5). Praying for Your Country. Retrieved from //www.learnreligions.com/prayer-for-your-country-712485 Mahoney, Kelli. "Praying for Your Country." Learn Religions. //www.learnreligions.com/prayer-for-your-.country-712485 (navštíveno 25. května 2023). citace kopieJudy Hall
Judy Hall
Judy Hall je mezinárodně uznávaná autorka, učitelka a odbornice na krystaly, která napsala přes 40 knih na témata od duchovního léčení po metafyziku. S kariérou trvající více než 40 let inspirovala Judy nespočet jednotlivců, aby se spojili se svým duchovním já a využili sílu léčivých krystalů.Judyina práce se opírá o její rozsáhlé znalosti z různých duchovních a esoterických disciplín, včetně astrologie, tarotu a různých léčebných modalit. Její jedinečný přístup k spiritualitě spojuje starou moudrost s moderní vědou a poskytuje čtenářům praktické nástroje pro dosažení větší rovnováhy a harmonie v jejich životech.Když Judy nepíše ani neučí, můžete ji najít, jak cestuje po světě a hledá nové poznatky a zkušenosti. Její vášeň pro objevování a celoživotní učení je evidentní v její práci, která nadále inspiruje a posiluje duchovní hledače po celém světě.