Sedm darů Ducha svatého a jejich význam

Sedm darů Ducha svatého a jejich význam
Judy Hall

Katolická církev uznává sedm darů Ducha svatého; jejich výčet se nachází v Izajáši 11,2-3. (Svatý Pavel píše o "projevech Ducha" v 1. Korintským 12,7-11 a někteří protestanti používají tento seznam, aby dospěli k devíti darům Ducha svatého, ale ty nejsou stejné jako ty, které uznává katolická církev.)

Sedm darů Ducha svatého je ve své plnosti přítomno v Ježíši Kristu, ale nacházíme je také u všech křesťanů, kteří jsou ve stavu milosti. Přijímáme je, když jsme naplněni posvěcující milostí, Božím životem v nás - například když důstojně přijmeme svátost. Sedm darů Ducha svatého poprvé přijímáme ve svátosti křtu; tyto dary jsouposílena ve svátosti biřmování, což je jeden z důvodů, proč katolická církev učí, že biřmování je správně považováno za završení křtu.

Jak uvádí současný Katechismus katolické církve (bod 1831), sedm darů Ducha svatého "doplňuje a zdokonaluje ctnosti těch, kdo je přijímají". Naplněni jeho dary reagujeme na podněty Ducha svatého jakoby instinktivně, tak, jak by to dělal sám Kristus.

Kliknutím na název každého daru Ducha svatého získáte delší pojednání o daném daru.

Moudrost

Moudrost je prvním a nejvyšším darem Ducha svatého, protože je dokonalostí teologické ctnosti víry. Díky moudrosti si správně vážíme věcí, kterým skrze víru věříme. Pravdy křesťanské víry jsou důležitější než věci tohoto světa a moudrost nám pomáhá správně uspořádat náš vztah ke stvořenému světu, milovat stvoření kvůliBohu, a ne pro sebe samu.

Porozumění

Porozumění je druhým darem Ducha svatého a lidé mají někdy problém pochopit (bez slovní hříčky), jak se liší od moudrosti. Zatímco moudrost je touha uvažovat o Božích věcech, porozumění nám umožňuje alespoň v omezené míře pochopit samotnou podstatu pravd katolické víry. Díky porozumění získáváme jistotu o naší víře, která nás posouvánad rámec víry.

Poradce

Rada, třetí dar Ducha svatého, je zdokonalením kardinální ctnosti rozvážnosti. Rozvážnost může praktikovat každý, ale rada je nadpřirozená. Díky tomuto daru Ducha svatého jsme schopni téměř intuicí posoudit, jak nejlépe jednat. Díky daru rady se křesťané nemusejí bát hájit pravdy víry, protože Duch svatý nás povede přihájit tyto pravdy.

Fortitude

Zatímco rada je dokonalostí kardinální ctnosti, statečnost je jak darem Ducha svatého, tak kardinální ctností. Statečnost je řazena mezi čtvrté dary Ducha svatého, protože nám dává sílu dotáhnout do konce činy naznačené darem rady. Zatímco statečnost se někdy nazývá odvaha , přesahuje rámec toho, co obvykle považujeme za odvahu. Odvaha je ctnost mučedníků, která jim umožňuje raději podstoupit smrt, než aby se zřekli křesťanské víry.

Viz_také: Ebbos v santerii - oběti a dary

Znalosti

Pátý dar Ducha svatého, poznání, bývá často zaměňován s moudrostí i rozumem. Stejně jako moudrost je i poznání dokonalostí víry, ale zatímco moudrost nám dává touhu posuzovat všechny věci podle pravd katolické víry, poznání je skutečnou schopností tak činit. Stejně jako rada je zaměřeno na naše jednání v tomto životě. V omezené míře nám poznání umožňuje vidět, co se děje v životě.okolnosti našeho života tak, jak je vidí Bůh. Díky tomuto daru Ducha svatého můžeme určit Boží záměr pro náš život a žít podle něj.

Piety

Zbožnost, šestý dar Ducha svatého, je dokonalostí ctnosti náboženství. Ačkoli dnes máme tendenci považovat náboženství za vnější prvky naší víry, ve skutečnosti znamená ochotu uctívat Boha a sloužit mu. Zbožnost tuto ochotu povznáší nad pocit povinnosti, takže toužíme uctívat Boha a sloužit mu z lásky, stejně jako toužíme ctít své rodiče a dělat to, cosi přejí.

Strach z Pána

Sedmým a posledním darem Ducha svatého je bázeň před Pánem a snad žádný jiný dar Ducha svatého není tak špatně chápán. Strach a naději považujeme za protiklady, ale bázeň před Pánem potvrzuje teologickou ctnost naděje. Tento dar Ducha svatého nám dává touhu neurážet Boha a také jistotu, že nám Bůh poskytne milost, kterou potřebujeme, abychom si udrželiNaše touha neurážet Boha je víc než pouhý smysl pro povinnost; stejně jako zbožnost, i bázeň před Pánem pramení z lásky.

Viz_také: Typy čarodějnic Cite this Article Format Your Citation ThoughtCo. "The Seven Gifts of the Holy Spirit." Learn Religions, April 5, 2023, learnreligions.com/gifts-of-the-holy-spirit-542143. ThoughtCo. (2023, April 5). The Seven Gifts of the Holy Spirit. Retrieved from //www.learnreligions.com/gifts-of-the-holy-spirit-542143 ThoughtCo. "The Seven Gifts of the Holy Spirit." Learn Religions.//www.learnreligions.com/gifts-of-the-holy-spirit-542143 (navštíveno 25. května 2023). citace kopieJudy Hall
Judy Hall
Judy Hall je mezinárodně uznávaná autorka, učitelka a odbornice na krystaly, která napsala přes 40 knih na témata od duchovního léčení po metafyziku. S kariérou trvající více než 40 let inspirovala Judy nespočet jednotlivců, aby se spojili se svým duchovním já a využili sílu léčivých krystalů.Judyina práce se opírá o její rozsáhlé znalosti z různých duchovních a esoterických disciplín, včetně astrologie, tarotu a různých léčebných modalit. Její jedinečný přístup k spiritualitě spojuje starou moudrost s moderní vědou a poskytuje čtenářům praktické nástroje pro dosažení větší rovnováhy a harmonie v jejich životech.Když Judy nepíše ani neučí, můžete ji najít, jak cestuje po světě a hledá nové poznatky a zkušenosti. Její vášeň pro objevování a celoživotní učení je evidentní v její práci, která nadále inspiruje a posiluje duchovní hledače po celém světě.