Význam modré barvy andělského světla

Význam modré barvy andělského světla
Judy Hall

Modrý andělský světelný paprsek představuje moc, ochranu, víru, odvahu a sílu. Tento paprsek je součástí metafyzického systému andělských barev založeného na sedmi různých světelných paprscích: modrém, žlutém, růžovém, bílém, zeleném, červeném a fialovém.

Někteří lidé věří, že světelné vlny sedmi andělských barev vibrují ve vesmíru na různých frekvencích elektromagnetické energie a přitahují anděly, kteří mají podobný druh energie. Jiní věří, že barvy jsou jen zábavným způsobem symbolizujícím různé typy misí, na které Bůh posílá anděly, aby pomáhali lidem. Tím, že myslíte na anděly, kteří se specializují na různé typy prácepodle barev mohou lidé zaměřit své modlitby podle toho, jaký druh pomoci od Boha a jeho andělů hledají.

Modrý světelný paprsek a archanděl Michael

Michael, vůdce všech svatých andělů, má na starosti modrý andělský světelný paprsek. Michael je známý svou výjimečnou silou a odvahou. Je to vůdce, který bojuje za to, aby dobro zvítězilo nad zlem. Chrání a brání lidi, kteří milují Boha. Lidé někdy žádají Michaela o pomoc, aby získali odvahu, kterou potřebují k překonání svého strachu, získali sílu odolat pokušení hřešit a místo toho konatco je správné a jak zůstat v bezpečí v nebezpečných situacích.

Krystaly

K různým drahokamům spojeným s modrým andělským světelným paprskem patří akvamarín, světle modrý safír, světle modrý topaz a tyrkys. Někteří lidé věří, že energie těchto krystalů může lidi motivovat k hledání dobrodružství a riskování, zbavit se negativních myšlenek, inspirovat k novému a kreativnímu myšlení a zvýšit sebevědomí.

Čakry

Modrý andělský světelný paprsek odpovídá krční čakře, která se nachází v oblasti krku lidského těla. Někteří lidé říkají, že duchovní energie andělů, která proudí do těla skrze krční čakru, jim může pomoci:

  • fyzicky: například při léčbě zubních problémů, onemocnění štítné žlázy, bolestí v krku a laryngitidy;
  • mentálně: například tím, že jim pomůže činit moudrá rozhodnutí nebo kreativněji myslet; a
  • duchovně: například tím, že jim pomůže získat větší víru, říkat pravdu a volit Boží vůli místo své vlastní.

Den modliteb za modrý paprsek

Někteří lidé věří, že modrý andělský světelný paprsek vyzařuje nejsilněji v neděli, a proto považují neděli za nejlepší den k modlitbě, zejména za situace, které modrý paprsek zahrnuje.

Viz_také: Archanděl Jeremiel, anděl snů

Modlitba v modrém světelném paprsku

Paprsek modrého andělského světla zahrnuje různé situace, které se týkají objevování Boží vůle pro váš život a nalezení odvahy jednat podle ní.

Při modlitbě v modrém paprsku můžete Boha požádat, aby na vás poslal archanděla Michaela a anděly, kteří s ním spolupracují, aby vám objasnili Boží záměry ve vašem životě, pomohli vám jasněji vidět Boží vůli v konkrétních situacích, kterým čelíte, a inspirovali vás k následování toho, kam vás Bůh vede.

V modrém paprsku se také můžete modlit za ochranu, kterou potřebujete před zlem, jež by se vám mohlo snažit bránit v objevování a naplňování Božích záměrů pro váš život, a za víru a odvahu, kterou potřebujete k činům, kdykoli vás Bůh vyzývá, abyste něco řekli nebo udělali.

Bůh vám může prostřednictvím modrých paprsků andělů poslat sílu, kterou potřebujete, abyste se úspěšně vypořádali se stresujícími výzvami ve svém životě, abyste se postavili za své přesvědčení, bojovali proti nespravedlnosti a pracovali pro spravedlnost nebo abyste podstoupili riziko nutné k zahájení nového dobrodružství, které pro vás Bůh naplánoval.

Modlitba v modrém paprsku vám také může pomoci rozvinout vůdčí schopnosti (jako je integrita, kreativita, soucit, rozhodnost, schopnost naslouchat, řečnické dovednosti a schopnost vytvářet týmy, riskovat, řešit problémy a inspirovat ostatní), které vám pomohou účinněji sloužit Bohu a ostatním lidem.

Pokud vás zatěžují negativní myšlenky, můžete se také modlit za modré paprsky, aby vám pomohly tyto negativní myšlenky opustit a nahradit je pozitivními, které odrážejí pravdu o Bohu, o vás samotných a o ostatních lidech.

Viz_také: Modlitba na pomoc křesťanům v boji proti pokušení chtíče Cite this Article Format Your Citation Hopler, Whitney. "Angel Colors: The Blue Light Ray, Led by Archangel Michael." Learn Religions, 27. srpna 2020, learnreligions.com/angel-colors-blue-light-ray-123860. Hopler, Whitney. (2020, 27. srpna). Angel Colors: The Blue Light Ray, Led by Archangel Michael. Retrieved from //www.learnreligions.com/angel-colors-blue-light-ray-123860 Hopler, Whitney. "Angel.Barvy: Modrý světelný paprsek, vedený archandělem Michaelem." Naučte se náboženství. //www.learnreligions.com/angel-colors-blue-light-ray-123860 (přístup 25. května 2023). kopie citaceJudy Hall
Judy Hall
Judy Hall je mezinárodně uznávaná autorka, učitelka a odbornice na krystaly, která napsala přes 40 knih na témata od duchovního léčení po metafyziku. S kariérou trvající více než 40 let inspirovala Judy nespočet jednotlivců, aby se spojili se svým duchovním já a využili sílu léčivých krystalů.Judyina práce se opírá o její rozsáhlé znalosti z různých duchovních a esoterických disciplín, včetně astrologie, tarotu a různých léčebných modalit. Její jedinečný přístup k spiritualitě spojuje starou moudrost s moderní vědou a poskytuje čtenářům praktické nástroje pro dosažení větší rovnováhy a harmonie v jejich životech.Když Judy nepíše ani neučí, můžete ji najít, jak cestuje po světě a hledá nové poznatky a zkušenosti. Její vášeň pro objevování a celoživotní učení je evidentní v její práci, která nadále inspiruje a posiluje duchovní hledače po celém světě.