ઈસુ ખ્રિસ્તના બાપ્તિસ્મામાં કબૂતરનું મહત્વ

ઈસુ ખ્રિસ્તના બાપ્તિસ્મામાં કબૂતરનું મહત્વ
Judy Hall

જ્યારે ઇસુ ખ્રિસ્ત પૃથ્વી પર તેમનું જાહેર મંત્રાલય કાર્ય શરૂ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા, ત્યારે બાઇબલ કહે છે કે, પ્રબોધક જ્હોન બાપ્તિસ્તે તેમને જોર્ડન નદીમાં બાપ્તિસ્મા આપ્યું અને ઈસુના દેવત્વના ચમત્કારિક ચિહ્નો થયા: પવિત્ર આત્માના સ્વરૂપમાં દેખાયા. એક કબૂતર, અને ભગવાન પિતાનો અવાજ સ્વર્ગમાંથી બોલ્યો.

વિશ્વના તારણહાર માટે માર્ગની તૈયારી

મેથ્યુ પ્રકરણની શરૂઆત એ વર્ણન કરીને થાય છે કે કેવી રીતે જ્હોન બાપ્ટિસ્ટે લોકોને ઈસુ ખ્રિસ્તના મંત્રાલય માટે તૈયાર કર્યા, જેમને બાઇબલ વિશ્વના તારણહાર કહે છે. જ્હોને લોકોને વિનંતી કરી કે તેઓ તેમના પાપોનો પસ્તાવો કરીને તેમની આધ્યાત્મિક વૃદ્ધિને ગંભીરતાથી લે. શ્લોક 11 જ્હોન કહે છે:

આ પણ જુઓ: જીસસ ફીડ્સ 5000 બાઇબલ સ્ટોરી સ્ટડી ગાઇડ"હું તમને પસ્તાવા માટે પાણીથી બાપ્તિસ્મા આપું છું. પરંતુ મારા પછી એક એવો આવશે જે મારા કરતાં વધુ શક્તિશાળી છે, જેના ચંપલ હું લઈ જવાને લાયક નથી. તે તમને પવિત્ર આત્મા અને અગ્નિથી બાપ્તિસ્મા આપશે. "

ઈશ્વરની યોજના પૂર્ણ કરવી

મેથ્યુ 3:13-15 નોંધે છે:

"પછી ઈસુ યોહાન પાસેથી બાપ્તિસ્મા લેવા ગાલીલથી જોર્ડન પર આવ્યા. પણ યોહાને તેને અટકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો અને કહ્યું, 'મારે જરૂર છે. તમારા દ્વારા બાપ્તિસ્મા લેવા માટે, અને તમે મારી પાસે આવો છો?' ઈસુએ જવાબ આપ્યો, 'હવે તેમ થવા દો; સર્વ ન્યાયીપણાને પરિપૂર્ણ કરવા માટે આ કરવું આપણા માટે યોગ્ય છે.' પછી જ્હોને સંમતિ આપી."

તેમ છતાં ઈસુ પાસે ધોવા માટે કોઈ પાપ નહોતા (બાઇબલ કહે છે કે તે સંપૂર્ણ પવિત્ર હતો, કારણ કે તે વ્યક્તિ તરીકે ભગવાન અવતરેલા હતા), ઈસુ અહીં જ્હોનને કહે છે કે તેમ છતાં તે બાપ્તિસ્મા લે તે ભગવાનની ઇચ્છા છે "તમામ ન્યાયીપણાને પરિપૂર્ણ કરો." ઇસુ તોરાહ (બાઇબલના ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટ) માં ઈશ્વરે સ્થાપિત કરેલા બાપ્તિસ્માના કાયદાને પરિપૂર્ણ કરી રહ્યા હતા અને વિશ્વના તારણહાર (જે લોકોને તેમના પાપોમાંથી આધ્યાત્મિક રીતે શુદ્ધ કરશે) તરીકે તેમની ભૂમિકાને પ્રતીકાત્મક રીતે દર્શાવી રહ્યા હતા. તેણે પૃથ્વી પર જાહેર મંત્રાલય શરૂ કર્યું તે પહેલાંની ઓળખ.

સ્વર્ગ ખુલે છે

વાર્તા મેથ્યુ 3:16-17 માં ચાલુ છે:

આ પણ જુઓ: બાઇબલમાં કાલેબ તેમના પૂરા હૃદયથી ભગવાનને અનુસરે છે"જેમ કે ઈસુ બાપ્તિસ્મા પામ્યા કે તરત જ તે બહાર ગયો. પાણીની તે જ ક્ષણે સ્વર્ગ ખુલ્લું થયું, અને તેણે ઈશ્વરના આત્માને કબૂતરની જેમ ઊતરતો અને તેના પર ઊતરતો જોયો. અને સ્વર્ગમાંથી અવાજ આવ્યો, 'આ મારો દીકરો છે, જેને હું પ્રેમ કરું છું; તેની સાથે હું ખૂબ જ પ્રસન્ન છું.'"

આ ચમત્કારિક ક્ષણ ખ્રિસ્તી ટ્રિનિટીના ત્રણેય ભાગો (ઈશ્વરના ત્રણ એકીકૃત ભાગો) ને ક્રિયામાં બતાવે છે: ભગવાન પિતા (સ્વર્ગમાંથી બોલતો અવાજ), ઈસુ પુત્ર (આ વ્યક્તિ પાણીમાંથી બહાર નીકળે છે), અને પવિત્ર આત્મા (કબૂતર). તે ભગવાનના ત્રણ વિશિષ્ટ પાસાઓ વચ્ચેના પ્રેમાળ જોડાણને દર્શાવે છે.

કબૂતર ભગવાન અને મનુષ્યો વચ્ચે શાંતિનું પ્રતીક છે, પાછા જઈને તે સમય જ્યારે નુહે તેના વહાણમાંથી એક કબૂતરને તે જોવા માટે મોકલ્યું કે જે પાણીનો ઉપયોગ ઈશ્વરે પૃથ્વી પર પૂર લાવવા (પાપી લોકોનો નાશ કરવા) માટે કર્યો હતો તે ઓછો થઈ ગયો છે. કબૂતરે ઓલિવનું પાન પાછું લાવ્યું, જે નુહને જીવન માટે યોગ્ય સૂકી જમીન બતાવ્યું. પૃથ્વી પર ફરીથી ખીલી ઉઠી હતી.જ્યારથી કબૂતરે ભગવાનનો ક્રોધ હોવાના સારા સમાચાર પાછા લાવ્યા ત્યારથી(પૂર દ્વારા વ્યક્ત) તેની અને પાપી માનવતા વચ્ચે શાંતિનો માર્ગ આપી રહ્યો હતો, કબૂતર શાંતિનું પ્રતીક રહ્યું છે. અહીં, પવિત્ર આત્મા ઈસુના બાપ્તિસ્મા વખતે કબૂતર તરીકે દેખાય છે તે બતાવવા માટે કે, ઈસુ દ્વારા, ભગવાન પાપ માટે ન્યાયની જરૂર હોય તે કિંમત ચૂકવશે જેથી માનવતા ભગવાન સાથે અંતિમ શાંતિનો આનંદ માણી શકે.

જ્હોન ઇસુ વિશે જુબાની આપે છે

બાઇબલની જ્હોનની સુવાર્તા (જે બીજા જ્હોન દ્વારા લખવામાં આવી હતી: પ્રેષિત જ્હોન, ઈસુના મૂળ 12 શિષ્યોમાંના એક), જ્હોન ધ બાપ્ટિસ્ટે પાછળથી શું કહ્યું તે નોંધે છે પવિત્ર આત્માને ચમત્કારિક રીતે જોયાનો અનુભવ ઈસુ પર આરામ કરે છે. જ્હોન 1:29-34 માં, જ્હોન બાપ્ટિસ્ટ વર્ણવે છે કે કેવી રીતે તે ચમત્કારે ઈસુની "જે વિશ્વના પાપને દૂર કરે છે" (શ્લોક 29) તારણહાર તરીકેની સાચી ઓળખની પુષ્ટિ કરી.

શ્લોક 32-34 જ્હોન બાપ્ટિસ્ટ કહેતા નોંધે છે:

"મેં આત્માને કબૂતરની જેમ સ્વર્ગમાંથી નીચે આવતા અને તેના પર રહેતો જોયો. અને હું પોતે તેને ઓળખતો ન હતો, પણ જેણે મને મોકલ્યો હતો. પાણીથી બાપ્તિસ્મા આપવા માટે મને કહ્યું, 'જે માણસ પર તમે આત્માને નીચે આવતા અને રહેલો જોશો તે જ પવિત્ર આત્માથી બાપ્તિસ્મા કરશે.' મેં જોયું છે અને હું સાક્ષી આપું છું કે આ ઈશ્વરે પસંદ કરેલ છે." આ લેખને ટાંકો તમારા અવતરણ હોપ્લર, વ્હીટનીને ફોર્મેટ કરો. "ખ્રિસ્તના બાપ્તિસ્મા દરમિયાન પવિત્ર આત્મા કબૂતર તરીકે દેખાય છે." ધર્મ શીખો, 5 એપ્રિલ, 2023, learnreligions.com/miracles-of-jesus-the-holy-spirit-124399. હોપ્લર, વ્હીટની. (2023, એપ્રિલ 5). પવિત્ર આત્માખ્રિસ્તના બાપ્તિસ્મા દરમિયાન કબૂતર તરીકે દેખાય છે. //www.learnreligions.com/miracles-of-jesus-the-holy-spirit-124399 Hopler, Whitney પરથી મેળવેલ. "ખ્રિસ્તના બાપ્તિસ્મા દરમિયાન પવિત્ર આત્મા કબૂતર તરીકે દેખાય છે." ધર્મ શીખો. //www.learnreligions.com/miracles-of-jesus-the-holy-spirit-124399 (એક્સેસ કરેલ મે 25, 2023). નકલ અવતરણJudy Hall
Judy Hall
જુડી હોલ આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત લેખક, શિક્ષક અને ક્રિસ્ટલ નિષ્ણાત છે જેમણે આધ્યાત્મિક ઉપચારથી લઈને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સુધીના વિષયો પર 40 થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા છે. 40 વર્ષથી વધુની કારકિર્દી સાથે, જુડીએ અસંખ્ય વ્યક્તિઓને તેમના આધ્યાત્મિક સ્વ સાથે જોડાવા અને હીલિંગ સ્ફટિકોની શક્તિનો ઉપયોગ કરવા પ્રેરણા આપી છે.જુડીનું કાર્ય જ્યોતિષશાસ્ત્ર, ટેરોટ અને વિવિધ ઉપચાર પદ્ધતિઓ સહિત વિવિધ આધ્યાત્મિક અને વિશિષ્ટ વિદ્યાશાખાઓના તેના વ્યાપક જ્ઞાન દ્વારા જાણ કરવામાં આવે છે. આધ્યાત્મિકતા પ્રત્યેનો તેણીનો અનોખો અભિગમ પ્રાચીન શાણપણને આધુનિક વિજ્ઞાન સાથે મિશ્રિત કરે છે, જે વાચકોને તેમના જીવનમાં વધુ સંતુલન અને સંવાદિતા પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યવહારુ સાધનો પ્રદાન કરે છે.જ્યારે તેણી લખતી નથી અથવા શીખવતી નથી, ત્યારે જુડી નવી આંતરદૃષ્ટિ અને અનુભવોની શોધમાં વિશ્વની મુસાફરી કરતી જોવા મળે છે. અન્વેષણ અને આજીવન શિક્ષણ માટેની તેણીની ઉત્કટતા તેના કાર્યમાં સ્પષ્ટ છે, જે વિશ્વભરના આધ્યાત્મિક શોધકોને પ્રેરણા અને સશક્તિકરણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે.