ઇસ્લામના પયગંબરો કોણ છે?

ઇસ્લામના પયગંબરો કોણ છે?
Judy Hall

ઈસ્લામ શીખવે છે કે ઈશ્વરે તેમના સંદેશાનો સંચાર કરવા માટે, વિવિધ સમયે અને સ્થળોએ, માનવજાત માટે પયગંબરો મોકલ્યા છે. સમયની શરૂઆતથી, ભગવાને આ પસંદ કરેલા લોકો દ્વારા તેમનું માર્ગદર્શન મોકલ્યું છે. તેઓ એવા મનુષ્યો હતા જેમણે તેમની આસપાસના લોકોને એક સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરમાં વિશ્વાસ અને સચ્ચાઈના માર્ગ પર કેવી રીતે ચાલવું તે વિશે શીખવ્યું. કેટલાક પ્રબોધકોએ પણ સાક્ષાત્કારના પુસ્તકો દ્વારા ભગવાનનો શબ્દ પ્રગટ કર્યો.

પયગંબરોનો સંદેશ

મુસ્લિમો માને છે કે બધા પયગંબરોએ તેમના લોકોને ઈશ્વરની ઉપાસના અને તેમનું જીવન કેવી રીતે જીવવું તે વિશે માર્ગદર્શન અને સૂચના આપી હતી. ભગવાન એક હોવાથી, તેમનો સંદેશ સમય દરમ્યાન એક જ રહ્યો છે. સારમાં, બધા પયગંબરોએ ઇસ્લામનો સંદેશ શીખવ્યો - એક સર્વશક્તિમાન સર્જકને સબમિશન દ્વારા તમારા જીવનમાં શાંતિ મેળવવા માટે; ભગવાનમાં વિશ્વાસ કરવો અને તેમના માર્ગદર્શનને અનુસરવું.

પયગંબરો પર કુરાન

"મેસેન્જર તેમના ભગવાન તરફથી તેમના પર જે અવતરિત કરવામાં આવ્યું છે તેના પર વિશ્વાસ કરે છે, જેમ કે વિશ્વાસીઓ કરે છે. તેમાંથી દરેક ભગવાન, તેના દૂતોમાં વિશ્વાસ રાખે છે, તેમના પુસ્તકો, અને તેમના સંદેશવાહકો. તેઓ કહે છે: 'અમે તેમના સંદેશવાહકોમાંના એક અને બીજા વચ્ચે કોઈ ભેદ રાખતા નથી.' અને તેઓ કહે છે: 'અમે સાંભળીએ છીએ, અને અમે આજ્ઞા પાળીએ છીએ. અમે તમારી ક્ષમા માંગીએ છીએ, અમારા ભગવાન, અને તમારી પાસે બધી મુસાફરીનો અંત છે.'" (2:285)

આ પણ જુઓ: સંસ્કાર શું છે? વ્યાખ્યા અને ઉદાહરણો

પ્રોફેટ્સના નામ

કુરાનમાં 25 પ્રબોધકોના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જો કે મુસ્લિમો માને છે કે અલગ-અલગ સમયમાં ત્યાં ઘણું બધું હતું અનેસ્થાનો મુસ્લિમો જે પયગંબરોનું સન્માન કરે છે તેમાં આ છે:

આ પણ જુઓ: કોરી ટેન બૂમનું જીવનચરિત્ર, હોલોકોસ્ટનો હીરો
 • આદમ અથવા આદમ, પ્રથમ માનવ, માનવ જાતિના પિતા અને પ્રથમ મુસ્લિમ હતા. બાઇબલની જેમ, આદમ અને તેની પત્ની ઇવ (હવા)ને ચોક્કસ વૃક્ષનું ફળ ખાવા માટે ઈડન ગાર્ડનમાંથી બહાર ફેંકી દેવામાં આવ્યા હતા.
 • આદમ અને તેના પુત્ર શેઠ પછી ઈદ્રિસ (એનોક) ત્રીજા પ્રબોધક હતા. અને બાઇબલના એનોક તરીકે ઓળખાય છે. તેઓ તેમના પૂર્વજોના પ્રાચીન પુસ્તકોના અભ્યાસ માટે સમર્પિત હતા.
 • નૂહ (નોહ), એક એવો માણસ હતો જે અવિશ્વાસીઓની વચ્ચે રહેતો હતો અને તેને એક જ ઈશ્વર, અલ્લાહના અસ્તિત્વનો સંદેશ આપવા માટે બોલાવવામાં આવ્યો હતો. ઘણા નિરર્થક વર્ષોના પ્રચાર પછી, અલ્લાહે નુહને આવનારા વિનાશની ચેતવણી આપી, અને નુહે પ્રાણીઓની જોડીને બચાવવા માટે વહાણ બનાવ્યું.
 • હુદને નૂહના અરબી વંશજોને ઉપદેશ આપવા માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો જેને 'આદ' કહેવાય છે, જે રણના વેપારીઓ હતા. હજુ સુધી એકેશ્વરવાદ સ્વીકારવા માટે. હુડની ચેતવણીઓને અવગણવા બદલ તેઓ રેતીના તોફાન દ્વારા નાશ પામ્યા હતા.
 • હુદના લગભગ 200 વર્ષ પછી સાલેહને થમુદમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો, જેઓ 'આદ'ના વંશજો હતા. થમુદે માંગ કરી હતી કે સાલેહ અલ્લાહ સાથેના તેમના જોડાણને સાબિત કરવા માટે એક ચમત્કાર કરે: ખડકોમાંથી ઊંટ ઉત્પન્ન કરવા. તેણે આમ કર્યા પછી, અવિશ્વાસીઓના જૂથે તેના ઊંટને મારી નાખવાનું કાવતરું ઘડ્યું, અને તેઓ ધરતીકંપ અથવા જ્વાળામુખી દ્વારા નાશ પામ્યા.
 • ઈબ્રાહિમ (અબ્રાહમ) એ બાઇબલમાં અબ્રાહમ જેવો જ માણસ છે, અને વ્યાપકપણે સન્માનિત અને અન્ય પ્રબોધકો માટે શિક્ષક અને પિતા અને દાદા તરીકે આદરણીય.મુહમ્મદ તેમના વંશજોમાંના એક હતા.
 • ઈસ્માઈલ (ઈસ્માઈલ) એ ઈબ્રાહિમના પુત્ર છે, જે હાગારને જન્મેલા અને મુહમ્મદના પૂર્વજ છે. તેને અને તેની માતાને ઈબ્રાહિમ દ્વારા મક્કા લાવવામાં આવ્યા હતા.
 • ઈશાક (આઈઝેક) પણ બાઈબલ અને કુરાનમાં અબ્રાહમનો પુત્ર છે અને તે અને તેના ભાઈ ઈસ્માઈલ બંનેએ ઈબ્રાહીમના મૃત્યુ પછી પ્રચાર કરવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું.
 • લુત (લોટ) ઇબ્રાહિમના પરિવારમાંથી હતા જેમને કનાન પ્રબોધક તરીકે સદોમ અને ગોમોરાહના વિનાશકારી શહેરો માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા.
 • યાકુબ (જેકબ), પણ ઇબ્રાહિમના પરિવારના પિતા હતા. ઇઝરાયેલની 12 જાતિઓમાંથી
 • યુસેફ (જોસેફ), યાકુબનો અગિયારમો અને સૌથી પ્રિય પુત્ર હતો, જેના ભાઈઓએ તેને કૂવામાં ફેંકી દીધો હતો જ્યાં તેને પસાર થતા કાફલાએ બચાવી લીધો હતો.
 • શુ 'aib, કેટલીકવાર બાઈબલના જેથ્રો સાથે સંકળાયેલો, એક પ્રબોધક હતો જે મિડિયાનાઈટ સમુદાયમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો જેણે પવિત્ર વૃક્ષની પૂજા કરી હતી. જ્યારે તેઓ શુએબની વાત સાંભળતા ન હતા, ત્યારે અલ્લાહે સમુદાયનો નાશ કર્યો હતો.
 • બાઇબલમાં તેની સમાનતાની જેમ અય્યુબ (જોબ)એ લાંબુ સહન કર્યું અને અલ્લાહ દ્વારા તેની કસોટી કરવામાં આવી હતી પરંતુ તેઓ તેમના વિશ્વાસ પ્રત્યે સાચા રહ્યા.
 • ઇજિપ્તના શાહી દરબારોમાં ઉછરેલા અને ઇજિપ્તવાસીઓને એકેશ્વરવાદનો ઉપદેશ આપવા માટે અલ્લાહ દ્વારા મોકલવામાં આવેલા મુસા (મોસેસ)ને તોરાહ (અરબીમાં તવરત કહેવાય છે)નો સાક્ષાત્કાર આપવામાં આવ્યો હતો.
 • હારુન (આરોન) મુસાના ભાઈ હતા, જે ગોશેન ભૂમિમાં તેમના સગાંઓ સાથે રહ્યા હતા, અને ઈઝરાયેલીઓ માટે પ્રથમ પ્રમુખ યાજક હતા.
 • ધુલ-કિફલ (એઝેકીલ), અથવા ઝુલ-કિફ્લ, એક પ્રબોધક હતા જેઓ જીવતા હતાઇરાકમાં; કેટલીકવાર એઝેકીલને બદલે જોશુઆ, ઓબાદ્યા અથવા યશાયા સાથે સંકળાયેલા.
 • ઈઝરાયેલના રાજા દાઉદ (ડેવિડ)ને ગીતશાસ્ત્રનો દૈવી સાક્ષાત્કાર મળ્યો.
 • દાઉદના પુત્ર સુલેમાન (સોલોમન), , પ્રાણીઓ સાથે વાત કરવાની અને ડીજીન પર શાસન કરવાની ક્ષમતા હતી; તે યહૂદી લોકોનો ત્રીજો રાજા હતો અને વિશ્વના શાસકોમાં સૌથી મહાન માનવામાં આવતો હતો.
 • ઇલિયાસ (ઇલિયાસ અથવા એલિજાહ), ઇલિયાસની જોડણી પણ કરે છે, ઇઝરાયેલના ઉત્તરીય સામ્રાજ્યમાં રહેતા હતા અને અલ્લાહને સાચા ધર્મની સામે સાચા ધર્મ તરીકે બચાવતા હતા. બાલના ઉપાસકો.
 • અલ-યાસા (એલિશા)ને સામાન્ય રીતે એલિશા સાથે ઓળખવામાં આવે છે, જો કે બાઇબલમાંની વાર્તાઓ કુરાનમાં પુનરાવર્તિત નથી.
 • યુનુસ (જોનાહ) ને ગળી ગયો હતો. મોટી માછલીઓ અને પસ્તાવો કર્યો અને અલ્લાહનો મહિમા કર્યો.
 • ઝાકરિયા (ઝખાર્યા) જ્હોન બાપ્ટિસ્ટના પિતા હતા, ઇસાની માતા મેરીના વાલી અને એક ન્યાયી પાદરી હતા જેમણે તેમના વિશ્વાસ માટે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હતો.
 • યાહ્યા (જ્હોન ધ બાપ્ટિસ્ટ) અલ્લાહના શબ્દના સાક્ષી હતા, જે ઈસાના આગમનની ઘોષણા કરશે.
 • 'ઈસા (ઈસુ)ને કુરાનમાં સત્યનો સંદેશવાહક માનવામાં આવે છે જેણે સીધા માર્ગનો ઉપદેશ આપ્યો હતો.
 • ઈસ્લામિક સામ્રાજ્યના પિતા મોહમ્મદને 610 સીઈમાં 40 વર્ષની ઉંમરે પ્રબોધક બનવા માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા.

પયગંબરોનું સન્માન

મુસ્લિમો વાંચે છે બધા પ્રબોધકો વિશે, તેમની પાસેથી શીખો અને આદર કરો. ઘણા મુસ્લિમો તેમના બાળકોના નામ તેમના નામ પર રાખે છે. વધુમાં, જ્યારે ભગવાનના કોઈપણ પ્રબોધકોના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે, ત્યારે એક મુસ્લિમ ઉમેરે છેઆશીર્વાદ અને આદરના આ શબ્દો: "તેના પર શાંતિ રહે" (અરબીમાં અલયહી સલામ ).

આ લેખને ટાંકો તમારા સંદર્ભ હુડાને ફોર્મેટ કરો. "ઇસ્લામના પયગંબરો કોણ છે?" ધર્મ શીખો, 3 સપ્ટેમ્બર, 2021, learnreligions.com/prophets-of-islam-2004542. હુડા. (2021, 3 સપ્ટેમ્બર). ઇસ્લામના પયગંબરો કોણ છે? //www.learnreligions.com/prophets-of-islam-2004542 હુડા પરથી મેળવેલ. "ઇસ્લામના પયગંબરો કોણ છે?" ધર્મ શીખો. //www.learnreligions.com/prophets-of-islam-2004542 (એક્સેસ કરેલ મે 25, 2023). નકલ અવતરણJudy Hall
Judy Hall
જુડી હોલ આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત લેખક, શિક્ષક અને ક્રિસ્ટલ નિષ્ણાત છે જેમણે આધ્યાત્મિક ઉપચારથી લઈને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સુધીના વિષયો પર 40 થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા છે. 40 વર્ષથી વધુની કારકિર્દી સાથે, જુડીએ અસંખ્ય વ્યક્તિઓને તેમના આધ્યાત્મિક સ્વ સાથે જોડાવા અને હીલિંગ સ્ફટિકોની શક્તિનો ઉપયોગ કરવા પ્રેરણા આપી છે.જુડીનું કાર્ય જ્યોતિષશાસ્ત્ર, ટેરોટ અને વિવિધ ઉપચાર પદ્ધતિઓ સહિત વિવિધ આધ્યાત્મિક અને વિશિષ્ટ વિદ્યાશાખાઓના તેના વ્યાપક જ્ઞાન દ્વારા જાણ કરવામાં આવે છે. આધ્યાત્મિકતા પ્રત્યેનો તેણીનો અનોખો અભિગમ પ્રાચીન શાણપણને આધુનિક વિજ્ઞાન સાથે મિશ્રિત કરે છે, જે વાચકોને તેમના જીવનમાં વધુ સંતુલન અને સંવાદિતા પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યવહારુ સાધનો પ્રદાન કરે છે.જ્યારે તેણી લખતી નથી અથવા શીખવતી નથી, ત્યારે જુડી નવી આંતરદૃષ્ટિ અને અનુભવોની શોધમાં વિશ્વની મુસાફરી કરતી જોવા મળે છે. અન્વેષણ અને આજીવન શિક્ષણ માટેની તેણીની ઉત્કટતા તેના કાર્યમાં સ્પષ્ટ છે, જે વિશ્વભરના આધ્યાત્મિક શોધકોને પ્રેરણા અને સશક્તિકરણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે.