Hetednapi adventista hitek és gyakorlatok

Hetednapi adventista hitek és gyakorlatok
Judy Hall

Bár a hetednapi adventisták a legtöbb tanításbeli kérdésben egyetértenek a főáramú keresztény felekezetekkel, néhány kérdésben eltérnek egymástól, különösen abban, hogy melyik napon imádkozzanak, és mi történik a lelkekkel közvetlenül a halál után.

Hetednapi adventista hitvallás

 • Keresztelés - A keresztség megköveteli a bűnbánatot és a Jézus Krisztusba mint Úrba és Megváltóba vetett hit megvallását. A keresztség a bűnök megbocsátását és a Szentlélek befogadását jelképezi. Az adventisták bemerítéssel keresztelnek.
 • Biblia - Az adventisták a Szentírást a Szentlélek által isteni ihletésűnek, Isten akaratának "tévedhetetlen kinyilatkoztatásának" tekintik. A Biblia tartalmazza az üdvösséghez szükséges ismereteket.
 • Áldozás - Az adventista úrvacsorai istentisztelethez tartozik a lábmosás, amely az alázat, a folyamatos belső megtisztulás és a mások iránti szolgálat jelképe. Az úrvacsora minden keresztény hívő számára nyitott.
 • Halál - A legtöbb más keresztény felekezettel ellentétben az adventisták szerint a halottak nem kerülnek közvetlenül a mennybe vagy a pokolba, hanem a "lélek alvásának" időszakába kerülnek, amelyben a feltámadásig és a végső ítéletig öntudatlanok.
 • Diéta - A hetednapi adventistákat, mint "a Szentlélek templomait", arra ösztönzik, hogy a lehető legegészségesebb étrendet kövessék, és sok tag vegetáriánus, továbbá tilos alkoholt fogyasztaniuk, dohányozniuk és illegális drogokat fogyasztaniuk.
 • Egyenlőség - A Hetednapi Adventista Egyházban nincs faji megkülönböztetés. Nőket nem lehet lelkésznek felszentelni, bár a vita egyes körökben folytatódik. A homoszexuális viselkedést bűnként ítélik el.
 • Mennyország, pokol - A millennium végén - Krisztus ezeréves uralma a szentjeivel a mennyben az első és a második feltámadás között - Krisztus és a Szent Város leszáll a mennyből a földre. A megváltottak örökké az Új Földön fognak élni, ahol Isten az ő népével fog lakni. A kárhozottak tűzben elpusztulnak és megsemmisülnek.
 • Vizsgálati ítélet - 1844-től kezdődően - ezt az időpontot eredetileg egy korai adventista Krisztus második eljöveteleként nevezte meg - Jézus megkezdte annak megítélését, hogy mely emberek üdvözülnek és melyek pusztulnak el. Az adventisták úgy hiszik, hogy minden eltávozott lélek alszik a végső ítélet idejéig.
 • Jézus Krisztus - Isten örökkévaló Fia, Jézus Krisztus emberré lett és a kereszten feláldozták a bűnért, feltámadt a halálból és felment a mennybe. Azok, akik elfogadják Krisztus engesztelő halálát, örök életet kapnak.
 • Prófécia - A prófécia a Szentlélek egyik ajándéka. A hetednapi adventisták prófétának tekintik Ellen G. White-ot (1827-1915), az egyház egyik alapítóját. Kiterjedt írásait útmutatás és tanítás céljából tanulmányozzák.
 • Szombat - A hetednapi adventisták hitéhez tartozik a szombati istentisztelet, összhangban a zsidó szokással, hogy a hetedik napot a negyedik parancsolat alapján szenteljék meg. Úgy vélik, hogy a későbbi keresztény szokás, miszerint a szombatot vasárnapra helyezték át, hogy Krisztus feltámadásának napját ünnepeljék, nem biblikus.
 • Trinity - Az adventisták egy Istenben hisznek: Atyában, Fiúban és Szentlélekben. Bár Isten meghaladja az emberi megértést, kinyilatkoztatta magát a Szentíráson és Fián, Jézus Krisztuson keresztül.

Hetednapi adventista gyakorlatok

Szentségek - A keresztséget a hívőkön a beszámíthatóság korában végzik, és bűnbánatra és Krisztus Úrnak és Megváltónak való elfogadására szólít fel. Az adventisták a teljes alámerítést gyakorolják.

Lásd még: Gyertyák segítségével imádkozni az angyalok segítségéért

A hetednapi adventista hitvallás az úrvacsorát negyedévente megünneplendő szertartásnak tekinti. Az esemény lábmosással kezdődik, amikor a férfiak és a nők külön szobába mennek erre a részre. Ezután összegyűlnek a szentélyben, hogy az úrvacsora emlékére kovásztalan kenyeret és erjesztetlen szőlőlét osszanak meg egymással.

Lásd még: Ebbos a Santeriában - Áldozatok és felajánlások

Istentisztelet - Az istentiszteletek a szombati iskolával kezdődnek, a Sabbat School Quarterly Az istentisztelet zenéből, bibliai prédikációból és imádságból áll, hasonlóan az evangélikus protestáns istentiszteletekhez.

Források

 • "Adventist.org." Hetednapi Adventista Világegyház .
 • "Brooklyn SDA Church." Brooklyn SDA Church.
 • "Ellen G. White Estate, Inc." Ellen G. White ® Estate: A hivatalos Ellen White ® weboldal.
 • "A ReligiousTolerance.org honlap kezdőlapja." A ReligiousTolerance.org honlap kezdőlapja.
Cite this Article Format Your Citation Zavada, Jack. "Seventh-day Adventist Beliefs and Practices." Learn Religions, Sep. 8, 2021, learnreligions.com/seventh-day-adventist-beliefs-701396. Zavada, Jack. (2021, September 8). Seventh-day Adventist Beliefs and Practices. Retrieved from //www.learnreligions.com/seventh-day-adventist-beliefs-701396 Zavada, Jack. "Seventh-day Adventist Beliefs andGyakorlatok." Learn Religions. //www.learnreligions.com/seventh-day-adventist-beliefs-701396 (hozzáférés: 2023. május 25.). másolati hivatkozásJudy Hall
Judy Hall
Judy Hall nemzetközileg elismert író, tanár és kristályszakértő, aki több mint 40 könyvet írt a spirituális gyógyítástól a metafizikáig. Több mint 40 éves karrierje révén Judy számtalan egyént inspirált arra, hogy kapcsolatba lépjen spirituális énjével és kihasználja a gyógyító kristályok erejét.Judy munkáját a különféle spirituális és ezoterikus tudományágak, köztük az asztrológia, a tarot és a különféle gyógymódok terén szerzett széleskörű ismerete alapozza meg. Egyedülálló megközelítése a spiritualitáshoz ötvözi az ősi bölcsességet a modern tudománnyal, gyakorlati eszközöket biztosítva az olvasóknak életük nagyobb egyensúlyának és harmóniájának eléréséhez.Amikor nem ír vagy nem tanít, Judy a világban járva új meglátások és tapasztalatok után kutat. A felfedezés és az egész életen át tartó tanulás iránti szenvedélye nyilvánvaló munkája során, amely továbbra is inspirálja és felhatalmazza a spirituális keresőket szerte a világon.