9 kjente fedre i Bibelen som setter verdige eksempler

9 kjente fedre i Bibelen som setter verdige eksempler
Judy Hall

Skriften er fylt med mennesker vi kan lære mye av. Når det gjelder farskapets utfordrende kall, viser flere fedre i Bibelen hva som er lurt å gjøre og også hva som ikke er lurt å gjøre.

Den viktigste farsfiguren i Bibelen er Gud Faderen – det ultimate forbildet for alle menneskelige fedre. Hans kjærlighet, vennlighet, tålmodighet, visdom og beskyttelse er umulige standarder å leve opp til. Heldigvis er han også tilgivende og forståelsesfull, svarer på fedres bønner og gir dem kyndig veiledning slik at de kan være mannen familien deres ønsker at de

skal være.

Adam – Det første menneske

Som det første mennesket og første menneskelige far hadde Adam ikke noe annet eksempel å følge bortsett fra Guds. Dessverre vek han bort fra Guds eksempel og endte opp med å kaste verden i synd. Til slutt ble han overlatt til å håndtere tragedien med at sønnen Kain myrdet sin andre sønn, Abel. Adam har mye å lære dagens fedre om konsekvensene av våre handlinger og den absolutte nødvendigheten av å adlyde Gud.

Leksjoner å lære av Adam

 • Gud ser etter fedre som fritt velger å adlyde ham og underkaste seg hans kjærlighet.
 • Fedre med integritet leve i vissheten om at ingenting er skjult for Guds øyne.
 • I stedet for å skylde på andre, tar gudfryktige fedre ansvar for sine egne feil og mangler.

Noah – A Righteous Man

Noah skiller seg utblant fedre i Bibelen som en mann som holdt fast ved Gud til tross for ondskapen rundt ham. Hva kan være mer relevant i dag? Noah var langt fra perfekt, men han var ydmyk og beskyttende overfor familien sin. Han utførte modig oppgaven Gud tildelte ham. Moderne fedre kan ofte føle at de er i en utakknemlig rolle, men Gud er alltid fornøyd med deres hengivenhet.

Se også: Metoder for spådom for magisk praksis

Leksjoner å lære av Noah

 • Gud lover å velsigne og beskytte dem som trofast følger og adlyder ham.
 • Lydighet er ikke en sprint men et maraton. Det betyr en levetid med trofast hengivenhet.
 • Selv de mest trofaste fedre har svakheter og kan falle i synd.

Abraham — den jødiske nasjonens far

Hva kan være mer skremmende enn å være far til en hel nasjon? Det var oppdraget Gud ga Abraham. Han var en leder med enorm tro, og besto en av de vanskeligste testene Gud noen gang har gitt en mann: Han ofret sønnen Isak som et offer. Abraham gjorde feil da han stolte på seg selv i stedet for Gud. Likevel legemliggjorde han egenskaper som enhver far ville gjøre klokt i å utvikle.

Leksjoner å lære av Abraham

 • Gud ønsker å bruke oss, til tross for våre mangler. Han vil til og med redde og støtte oss gjennom våre tåpelige feil.
 • Ekte tro behager Gud.
 • Guds hensikter og planer avsløres i faser over et liv med lydighet.

Isak—sønn avAbraham

Mange fedre føler seg skremt når de prøver å følge i fotsporene til sin egen far. Isak må ha følt det slik. Abraham var en så fremragende leder at Isak kunne ha tatt feil. Han kunne ha mislikt sin far fordi han ofret ham som et offer, men Isak var en lydig sønn. Av sin far Abraham lærte Isak den uvurderlige leksjonen det er å stole på Gud. Det gjorde Isaac til en av de mest begunstigede fedrene i Bibelen.

Leksjoner å lære av Isak

 • Gud elsker å besvare en fars bønner.
 • Å stole på Gud er klokere enn å lyve.
 • Foreldre bør ikke vise favorisering til ett barn fremfor et annet.

Jakob — Far til Israels 12 stammer

Jakob var en lurendreier som prøvde å jobbe på sin egen måte i stedet for å stole på Gud. Ved hjelp av moren Rebekka stjal han tvillingbroren Esaus førstefødselsrett. Jakob fikk 12 sønner som igjen grunnla Israels 12 stammer. Som far favoriserte han imidlertid sønnen Josef, noe som forårsaket sjalusi blant de andre brødrene. Lærdommen fra Jakobs liv er at Gud arbeider med vår lydighet og til tross for vår ulydighet for å få hans plan til å gå i oppfyllelse.

Leksjoner å lære av Jakob

 • Gud vil at vi skal stole på ham så vi vil dra nytte av hans velsignelser.
 • Å kjempe mot Gud er en tapende kamp.
 • Vi bekymrer oss ofte for å gå glipp av Guds vilje for livet vårt, men Gud jobber med våre feilog dårlige avgjørelser.
 • Guds vilje er suveren; planene hans kan ikke omgjøres.

Moses – Lovens Giver

Moses var far til to sønner, Gersom og Elieser, og han tjente også som en farsfigur til hele det hebraiske folket da de rømte fra slaveriet i Egypt. Han elsket dem og hjalp til med å disiplinere og sørge for dem på deres 40 år lange reise til det lovede land. Noen ganger så det ut til at Moses var en større karakter enn livet, men han var bare en mann. Han viser dagens fedre at overveldende oppgaver kan oppnås når vi holder oss nær Gud.

Leksjoner å lære av Moses

Se også: Raphael erkeengelen, skytshelgen for helbredelse
 • For Gud er alt mulig.
 • Noen ganger må vi delegere for å være en god leder.
 • Gud ønsker intimt fellesskap med enhver troende.
 • Ingen kan følge Guds lover perfekt. Vi trenger alle en Frelser.

Kong David – En mann etter Guds eget hjerte

En av de store historiene om kamp i Bibelen angår David, en spesiell favoritt blant Gud. Han stolte på at Gud ville hjelpe ham med å beseire giganten Goliat og sette sin tro på Gud da han var på flukt fra kong Saul. David syndet sterkt, men han angret og fant tilgivelse. Hans sønn Salomo ble en av Israels største konger.

Leksjoner å lære av David

 • Ærlig selvransakelse er nødvendig for å gjenkjenne vår egen synd.
 • Gud ønsker hele vårt hjerte.
 • Vi kan ikke skjule våre synder forGud.
 • Synder har konsekvenser.
 • Herren er alltid der for oss.

Josef – Jesu jordiske far

En av de mest undervurderte fedrene i Bibelen var sikkert Josef, Jesu Kristi fosterfar. Han gikk gjennom store vanskeligheter med å beskytte sin kone Maria og babyen deres, og sørget deretter for Jesu utdannelse og behov mens han vokste opp. Josef lærte Jesus snekkerfaget. Bibelen kaller Josef en rettferdig mann, og Jesus må ha elsket sin verge for hans stille styrke, ærlighet og vennlighet.

Leksjoner å lære av Josef

 • Gud ærer menn med integritet og belønner dem med sin tillit.
 • Nåden vinner alltid.
 • Lydighet kan føre til ydmykelse og skam for mennesker, men nært vennskap med Gud.

Gud Faderen

Gud Faderen, den første personen i Trinity, er faren og skaperen av alt. Jesus, hans eneste Sønn, viste oss en ny, intim måte å forholde oss til ham på. Når vi ser på Gud som vår himmelske Far, forsørger og beskytter, setter det livene våre i et helt nytt perspektiv. Hver menneskefar er også en sønn av denne Guds høyeste, den konstante kilden til styrke, visdom og håp for kristne overalt.

Leksjoner å lære av Gud Faderen

 • Gud er konstant; han forandrer seg aldri. Vi kan stole på ham.
 • Gud er trofast.
 • Gud er kjærlighet.
 • Vår himmelske far er et eksempel for jordiskefedre å etterligne.
Siter denne artikkelen Formater sitatet ditt Zavada, Jack. "9 kjente fedre i Bibelen." Learn Religions, 8. februar 2021, learnreligions.com/fathers-in-the-bible-701219. Zavada, Jack. (2021, 8. februar). 9 kjente fedre i Bibelen. Hentet fra //www.learnreligions.com/fathers-in-the-bible-701219 Zavada, Jack. "9 kjente fedre i Bibelen." Lær religioner. //www.learnreligions.com/fathers-in-the-bible-701219 (åpnet 25. mai 2023). kopiere sitatJudy Hall
Judy Hall
Judy Hall er en internasjonalt anerkjent forfatter, lærer og krystallekspert som har skrevet over 40 bøker om emner som spenner fra åndelig helbredelse til metafysikk. Med en karriere som strekker seg over mer enn 40 år, har Judy inspirert utallige individer til å koble seg til sitt åndelige jeg og utnytte kraften til helbredende krystaller.Judys arbeid er informert av hennes omfattende kunnskap om forskjellige åndelige og esoteriske disipliner, inkludert astrologi, tarot og forskjellige helbredende modaliteter. Hennes unike tilnærming til spiritualitet blander gammel visdom med moderne vitenskap, og gir leserne praktiske verktøy for å oppnå større balanse og harmoni i livene deres.Når hun ikke skriver eller underviser, kan Judy bli funnet på reise verden rundt på jakt etter ny innsikt og opplevelser. Hennes lidenskap for utforskning og livslang læring er tydelig i arbeidet hennes, som fortsetter å inspirere og styrke åndelige søkere over hele verden.