Definisjon av Guds nåde i kristendommen

Definisjon av Guds nåde i kristendommen
Judy Hall

Nåde, som kommer fra det greske ordet i Det nye testamente charis , er Guds ufortjente gunst. Det er godhet fra Gud som vi ikke fortjener. Det er ingenting vi har gjort, og heller ikke kan gjøre for å gjøre oss fortjent til denne tjenesten. Det er en gave fra Gud. Nåde er guddommelig hjelp gitt til mennesker for deres regenerering (gjenfødelse) eller helliggjørelse; en dyd som kommer fra Gud; en tilstand av helliggjørelse som nytes gjennom guddommelig gunst.

Webster's New World College Dictionary gir denne teologiske definisjonen av nåde: "Guds ufortjente kjærlighet og gunst overfor mennesker; guddommelig innflytelse som virker i en person for å gjøre personen ren, moralsk sterk ; tilstanden til en person brakt til Guds gunst gjennom denne påvirkningen; en spesiell dyd, gave eller hjelp gitt til en person av Gud."

Guds nåde og barmhjertighet

I kristendommen forveksles ofte Guds nåde og Guds barmhjertighet. Selv om de er lignende uttrykk for hans gunst og kjærlighet, har de et klart skille. Når vi opplever Guds nåde, mottar vi gunst som vi ikke fortjener. Når vi opplever Guds barmhjertighet, er vi sparet for straff som vi gjør fortjener.

Amazing Grace

Guds nåde er virkelig fantastisk. Ikke bare sørger den for vår frelse, den gjør oss i stand til å leve et rikt liv i Jesus Kristus:

2 Korinterbrev 9:8

Og Gud er i stand til å gi deg all nåde slik atå ha all nok i alle ting til enhver tid, kan du rike på all god gjerning. (ESV)

Guds nåde er tilgjengelig for oss til enhver tid, for alle problemer og behov vi står overfor. Guds nåde frigjør oss fra slaveri under synd, skyld og skam. Guds nåde lar oss drive etter gode gjerninger. Guds nåde gjør oss i stand til å være alt det Gud har tenkt oss å være. Guds nåde er virkelig fantastisk.

Eksempler på nåde i Bibelen

Johannes 1:16-17

Se også: Maria, Jesu mor - Guds ydmyke tjener

For av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses; nåde og sannhet kom gjennom Jesus Kristus. (ESV)

Rom 3:23-24

... for alle har syndet og falt mangler Guds herlighet, og blir rettferdiggjort av hans nåde som en gave, ved forløsningen som er i Kristus Jesus ... (ESV)

Romerne 6:14

For synden skal ikke råde over dere, siden dere ikke er under loven, men under nåden. (ESV)

Efeserne 2:8

For av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke din egen gjerning; det er Guds gave ... (ESV)

Se også: Definisjon av Jannah i islam

Titus 2:11

For Guds nåde er åpenbart og bringer frelse for alle mennesker ... (ESV)

Sitere denne artikkelen Formater sitatet ditt Fairchild, Mary. "Hva Guds nåde betyr for kristne." Learn Religions, 5. april 2023, learnreligions.com/meaning-of-gods-grace-for-christians-700723.Fairchild, Mary. (2023, 5. april). Hva Guds nåde betyr for kristne. Hentet fra //www.learnreligions.com/meaning-of-gods-grace-for-christians-700723 Fairchild, Mary. "Hva Guds nåde betyr for kristne." Lær religioner. //www.learnreligions.com/meaning-of-gods-grace-for-christians-700723 (åpnet 25. mai 2023). kopiere sitatJudy Hall
Judy Hall
Judy Hall er en internasjonalt anerkjent forfatter, lærer og krystallekspert som har skrevet over 40 bøker om emner som spenner fra åndelig helbredelse til metafysikk. Med en karriere som strekker seg over mer enn 40 år, har Judy inspirert utallige individer til å koble seg til sitt åndelige jeg og utnytte kraften til helbredende krystaller.Judys arbeid er informert av hennes omfattende kunnskap om forskjellige åndelige og esoteriske disipliner, inkludert astrologi, tarot og forskjellige helbredende modaliteter. Hennes unike tilnærming til spiritualitet blander gammel visdom med moderne vitenskap, og gir leserne praktiske verktøy for å oppnå større balanse og harmoni i livene deres.Når hun ikke skriver eller underviser, kan Judy bli funnet på reise verden rundt på jakt etter ny innsikt og opplevelser. Hennes lidenskap for utforskning og livslang læring er tydelig i arbeidet hennes, som fortsetter å inspirere og styrke åndelige søkere over hele verden.