Modlitba za vaši sestru

Modlitba za vaši sestru
Judy Hall

Sestry jsou dost výjimeční lidé. Ať už jsou starší, nebo mladší, jsou to nejbližší kamarádky, které kdy budeme mít, a znají nás lépe než většina ostatních lidí. Sdílejí s vámi vaše zážitky, vaše mládí. Jsou po vašem boku, ať už o to někdy stojíte, nebo ne.

Proto je tak důležité, abyste svou sestru nebo sestry drželi v modlitbách. Můžeme si navzájem podat pomocnou ruku, můžeme být ramenem, na kterém se můžeme vyplakat, ale není většího požehnání než prosit Boha, aby působil v životě vaší sestry.

Viz_také: Definice eucharistie v křesťanství

Zde je jednoduchá modlitba za vaši sestru, která vám pomůže začít.

Ukázka modlitby za mou sestru

Pane, moc ti děkuji za to, co jsi mi dal. Cítím se požehnaná za život, který mám, a za lidi, které jsi mi do něj vložil. Vím, že na mě stále dáváš pozor, podporuješ mě a vedeš mě tak, jak chceš, abych žila. Ale dnes k tobě, Pane, nepřicházím kvůli sobě. Dnes k tobě přicházím kvůli své sestře. Ona je jedním z nejdůležitějších lidí, které jsi mi vložil do života, a...dnes ji k vám pozvedám pro požehnání.

Pane, dal jsi mi sestru, která je mi největší oporou. Prosím tě, Pane, abys chránil její srdce před těmi, kdo by se proti ní postavili. Prosím tě, abys jí požehnal, aby byla laskavá a inteligentní. Prosím tě, abys jí dal sílu postavit se těm, kdo by se jí snažili ublížit tím, že by ji svedli na temnější cesty. Pane, prosím tě, abys jí dal větší srdce pro tebe a učinil ji citlivější k tvýmhlasem a prozíravá ve svých rozhodnutích.

Viz_také: Opona stánku

Také tě prosím, Pane, abys nám dvěma společně požehnal. Prosím tě, abys nám umožnil častěji spolu vycházet. Prosím tě, abys budoval náš vztah a pomohl nám vyhnout se hádkám, které tolik sourozenců rozdělují. Pane, prosím tě, abys mi dal laskavější slova, která jí budu říkat. Prosím tě, abys mi dal více trpělivosti při jednání s ní a jí dal více trpělivosti se mnou. Pane, prosím tě, abys nám umožnilřešit naše rozdíly způsobem, který nás sbližuje.

A Pane, prosím tě, abys z ní vychoval Boží ženu. prosím tě, abys vedl její kroky ke světlé budoucnosti plné lásky a naděje. prosím tě, abys jí dal přátele, kteří ji budou podporovat a chránit. prosím tě, abys jí dal kariéru a rodinu, která ji bude uspokojovat stejně jako tebe.

Pane, v mém životě je jen málo lidí, kteří jsou mi tak vzácní jako moje sestra, a já pro ni chci všechno nejlepší. Bez ohledu na to, kolikrát se můžeme hádat nebo se navzájem rozčilovat, není žádný jiný člověk, kterého bych chtěl mít blízko sebe. Je to moje sestra a já ji miluji. Proto ti ji obětuji, abys jí požehnal. Obětuji ti ji, abys vložil svou ruku na její život. Prosím jen o požehnání pro ni.

Děkuji ti, Pane. Vím, že bez tebe nic nezmůžu, a jsem ti za to každý den vděčný. Stále mi kladeš na srdce lidi a situace a já pro ně budu dál vyprošovat tvé požehnání. Děkuji ti za všechno, co pro mě děláš, i za ty věci, které nevidím. Ve tvém svatém jménu se modlím, amen.

Cite this Article Format Your Citation Mahoney, Kelli. "A Prayer for Your Sister." Learn Religions, April 5, 2023, learnreligions.com/prayer-for-your-sister-712176. Mahoney, Kelli. (2023, April 5). A Prayer for Your Sister. Retrieved from //www.learnreligions.com/prayer-for-your-sister-712176 Mahoney, Kelli. "A Prayer for Your Sister." Learn Religions. //www.learnreligions.com/prayer-for-your-.sister-712176 (navštíveno 25. května 2023). citace kopieJudy Hall
Judy Hall
Judy Hall je mezinárodně uznávaná autorka, učitelka a odbornice na krystaly, která napsala přes 40 knih na témata od duchovního léčení po metafyziku. S kariérou trvající více než 40 let inspirovala Judy nespočet jednotlivců, aby se spojili se svým duchovním já a využili sílu léčivých krystalů.Judyina práce se opírá o její rozsáhlé znalosti z různých duchovních a esoterických disciplín, včetně astrologie, tarotu a různých léčebných modalit. Její jedinečný přístup k spiritualitě spojuje starou moudrost s moderní vědou a poskytuje čtenářům praktické nástroje pro dosažení větší rovnováhy a harmonie v jejich životech.Když Judy nepíše ani neučí, můžete ji najít, jak cestuje po světě a hledá nové poznatky a zkušenosti. Její vášeň pro objevování a celoživotní učení je evidentní v její práci, která nadále inspiruje a posiluje duchovní hledače po celém světě.