Odříkejte modlitbu za spasení a přijměte Ježíše Krista ještě dnes

Odříkejte modlitbu za spasení a přijměte Ježíše Krista ještě dnes
Judy Hall

Modlitba za spásu, kterou mnozí křesťané nazývají "modlitba hříšníků", je modlitba, kterou člověk vyslovuje, aby se kál z hříchu, prosil Boha o odpuštění, vyznal víru v Ježíše Krista a přijal ho za svého Pána a Spasitele. Vyslovení modlitby za spásu je prvním krokem ve vztahu s Bohem.

Pokud věříte, že vám Bible nabízí pravdu o cestě ke spáse, ale ještě jste neučinili krok k tomu, abyste se stali křesťany, je to tak jednoduché, jako se modlit tuto modlitbu. Můžete se modlit sami, vlastními slovy. Neexistuje žádný speciální vzorec. Stačí se modlit ze srdce k Bohu a on se bude Pokud se cítíš ztracený a nevíš, co se modlit, zde je modlitba za záchranu, kterou se můžeš řídit:

Modlitba za spásu

Drahý Pane,

Přiznávám, že jsem hříšník. Udělal jsem mnoho věcí, které se ti nelíbí. Žil jsem svůj život jen pro sebe. Je mi to líto a činím pokání. Prosím tě, abys mi odpustil.

Věřím, že jsi za mě zemřel na kříži, abys mě zachránil. Udělal jsi to, co jsem nemohl udělat sám. Přicházím k tobě a prosím tě, abys převzal vládu nad mým životem; odevzdávám ti ho. Od dnešního dne mi pomáhej, abych každý den žil pro tebe a tak, aby se ti líbil.

Miluji tě, Pane, a děkuji ti, že s tebou strávím celou věčnost.

Amen.

Krátká modlitba za spásu

Zde je další krátká modlitba spasení, kterou se evangeličtí pastoři často modlí s lidmi u oltáře:

Drahý Pane Ježíši,

Děkuji ti, že jsi zemřel na kříži za můj hřích. Prosím, odpusť mi. Přijď do mého života. Přijímám tě jako svého Pána a Spasitele. Pomoz mi teď žít pro tebe po zbytek tohoto života.

Ve jménu Ježíše se modlím.

Amen.

Viz_také: Obrázky a význam pentagramů

Existuje oficiální modlitba za hříšníky?

Výše uvedené modlitby za spásu nejsou oficiální modlitby. Mají sloužit pouze jako návod nebo příklad, jak můžete mluvit s Bohem a prosit Ježíše Krista, aby se stal vaším Pánem a Spasitelem. Tyto modlitby si můžete upravit nebo použít vlastní slova.

Neexistuje žádný kouzelný vzorec nebo předepsaný vzorec, který je třeba dodržovat, abychom obdrželi spasení. Vzpomínáte si na zločince, který visel na kříži vedle Ježíše? Jeho modlitba se skládala pouze z těchto slov: "Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království." Bůh ví, co je v našich srdcích. Naše slova nejsou až tak důležitá.

Někteří křesťané nazývají tento typ modlitby "modlitbou hříšníka". Tento termín sice v Bibli nenajdeme, ale tento koncept má oporu v Písmu:

Jestliže svými ústy prohlásíš: "Ježíš je Pán" a ve svém srdci uvěříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Vždyť svým srdcem věříš a jsi ospravedlněn a svými ústy vyznáváš svou víru a jsi spasen." (Římanům 10,9-10, NIV).

Žalm 51

V Žalmu 51 král David prosil Boha o odpuštění. To je další příklad modlitby za spásu v Bibli:

Viz_také: Žalmy 118: prostřední kapitola Bible Smiluj se nade mnou, Bože, pro svou neutuchající lásku. Pro své velké slitování vymaž skvrnu mých hříchů. Očisti mě od mých vin. Očisti mě od mých hříchů. Neboť poznávám svou vzpouru, pronásleduje mě dnem i nocí. Proti tobě a jenom tobě jsem zhřešil, dělal jsem, co je zlé v tvých očích... Očisti mě od mých hříchů a budu čistý, omyj mě a budu bělejší než... Očisti mě od mých hříchů a budu čistý.Ach, vrať mi mou radost; zlomil jsi mě - teď mě nech radovat se.

Nedívej se stále na mé hříchy. Odstraň skvrnu mé viny. Stvoř ve mně čisté srdce, Bože. Obnov ve mně věrného ducha. Nevyháněj mě ze své přítomnosti a neodnímej mi svého svatého Ducha. Navrať mi radost ze své spásy a učiň mě ochotným poslouchat tě... Obětí, po které toužíš, je zlomený duch. Zlomené a kající srdce neodmítneš, Bože.

(Úryvky ze Žalmu 51, NLT)

Co teď?

Pokud jste se právě pomodlili upřímnou modlitbu víry a přemýšlíte, co jako noví křesťané dělat dál, přečtěte si tyto užitečné rady:

  • Spása je z milosti, skrze víru. Neudělali jste nic, ani nikdy nemůžete udělat nic, čím byste si ji zasloužili. Spása je bezplatný dar od Boha. Jediné, co musíte udělat, je přijmout ji!
  • Řekni někomu o svém rozhodnutí. Je důležité, abys to někomu řekl, aby to bylo veřejné, bezpečné a pevné. Najdi bratra nebo sestru v Pánu a řekni jim: "Hele, rozhodl jsem se následovat Ježíše." Pokud můžeš, řekni to někomu ještě dnes. Je to skvělý způsob, jak zpečetit rozhodnutí.
  • Mluvte s Bohem každý den. Nemusíte používat velká vznešená slova. Neexistují žádná správná a špatná slova. Buďte sami sebou. Denně děkujte Pánu za své spasení. Modlete se za druhé v nouzi. Hledejte jeho vedení. Modlete se, aby vás Pán denně naplňoval svým Duchem svatým. Modlitba nemá žádná omezení. Můžete se modlit se zavřenýma nebo otevřenýma očima, vsedě nebo vestoje, vkleče nebo vleže na posteli, kdekoli,kdykoli.
  • Najděte si nějaký kostel a zapojte se někam.
  • Objevte 4 základy duchovního růstu.
  • Naučte se základy křesťanství.
Cite this Article Format Your Citation Fairchild, Mary. "Salvation Prayer." Learn Religions, April 5, 2023, learnreligions.com/a-prayer-of-salvation-701284. Fairchild, Mary. (2023, April 5). Salvation Prayer. Retrieved from //www.learnreligions.com/a-prayer-of-salvation-701284 Fairchild, Mary. "Salvation Prayer." Learn Religions. //www.learnreligions.com/a-prayer-of-salvation-701284 (accessed May.25, 2023). kopie citaceJudy Hall
Judy Hall
Judy Hall je mezinárodně uznávaná autorka, učitelka a odbornice na krystaly, která napsala přes 40 knih na témata od duchovního léčení po metafyziku. S kariérou trvající více než 40 let inspirovala Judy nespočet jednotlivců, aby se spojili se svým duchovním já a využili sílu léčivých krystalů.Judyina práce se opírá o její rozsáhlé znalosti z různých duchovních a esoterických disciplín, včetně astrologie, tarotu a různých léčebných modalit. Její jedinečný přístup k spiritualitě spojuje starou moudrost s moderní vědou a poskytuje čtenářům praktické nástroje pro dosažení větší rovnováhy a harmonie v jejich životech.Když Judy nepíše ani neučí, můžete ji najít, jak cestuje po světě a hledá nové poznatky a zkušenosti. Její vášeň pro objevování a celoživotní učení je evidentní v její práci, která nadále inspiruje a posiluje duchovní hledače po celém světě.