Přísloví 23:7 - Jak myslíš, takový jsi

Přísloví 23:7 - Jak myslíš, takový jsi
Judy Hall

Pokud bojujete ve svém myšlenkovém životě, pak už pravděpodobně víte, že vás nemorální myšlení vede přímo do hříchu. Bible nabízí dobrou zprávu! Existuje lék.

Klíčový biblický verš: Přísloví 23,7

Neboť jak smýšlí ve svém srdci, takový je. "Jezte a pijte!" říká vám, ale jeho srdce není s vámi. (NKJV).

V Nové verzi Bible krále Jakuba se zdá, že verš Přísloví 23,7 naznačuje, že jsme tím, co si myslíme. Tato myšlenka má biblické opodstatnění, ale ve skutečnosti má verš trochu jiný, poněkud komplikovaný význam. Současné překlady Bible, jako je například Hlas, umožňují dnešním čtenářům lépe pochopit, co tento verš skutečně říká:

"V hloubi duše totiž sleduje náklady. Možná říká: "Najez se, napij se!", ale nemyslí to vážně ani slovo.""

Nicméně názor, že naše myšlenky skutečně ovlivňují to, jací jsme a jak se chováme, má v Písmu pevnou oporu.

Jak si myslíš, takový jsi

Co vás trápí? je nekomplikovaná malá knížka Merlina Carotherse, která podrobně pojednává o velmi reálném boji myšlenkového života. Její přečtení by prospělo každému, kdo se snaží překonat trvalý, navyklý hřích. Carothers píše: "Všichni, kdo se snaží překonat hřích, jsou na něj hrdí:

"Nevyhnutelně se musíme vyrovnat se skutečností, že Bůh nám svěřil odpovědnost za očištění myšlenek našeho srdce. Duch svatý a Boží slovo jsou nám k dispozici, aby nám pomohly, ale každý člověk se musí sám rozhodnout, co si bude myslet a co si bude představovat. To, že jsme stvořeni k Božímu obrazu, vyžaduje, abychom byli zodpovědní za své myšlenky."

Spojení mysli a srdce

Bible jasně ukazuje, že naše myšlení a naše srdce jsou neoddělitelně spojeny. Co si myslíme, ovlivňuje naše srdce. Jak myslíme, ovlivňuje naše srdce. Stejně tak stav našeho srdce ovlivňuje naše myšlení.

Tuto myšlenku podporuje mnoho biblických veršů. Před potopou Bůh v 1. Mojžíšově 6,5 popsal stav lidských srdcí:

"Hospodin viděl, že zloba člověka je na zemi veliká a že každý úmysl jeho srdce je stále jen zlý." (NIV)

To, co si myslíme ve svém srdci, ovlivňuje naše činy. Sám Ježíš Kristus tuto souvislost potvrdil v Matoušově evangeliu 15,19:

Viz_také: Božstva lásky a manželství "Ze srdce totiž vycházejí zlé myšlenky, vražda, cizoložství, smilstvo, krádež, křivé svědectví, pomluva."

Vražda byla myšlenkou, než se stala činem. Krádež začala jako myšlenka, než se vyvinula v čin. Lidé konají stav svého srdce prostřednictvím činů. Naše činy a náš život se podobají tomu, co si myslíme.

Viz_také: Křesťanské větve a vývoj denominací

Abychom tedy mohli převzít odpovědnost za své myšlenky, musíme obnovit svou mysl a očistit své myšlení:

Konečně, bratři, cokoli je pravdivé, cokoli je čestné, cokoli je spravedlivé, cokoli je čisté, cokoli je krásné, cokoli je chvályhodné, je-li v tom nějaká dokonalost, je-li v tom něco hodného chvály, o tom přemýšlejte. (Filipským 4:8, ESV).

Přijměte nové myšlení

Bible nás učí, abychom si osvojili nové myšlení:

Jestliže jste tedy byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nahoře, kde je Kristus, sedící po Boží pravici. Zaměřte svou mysl na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. (Koloským 3,1-2).

Lidská mysl může být zaměřena pouze na jednu věc - buď na touhy těla, nebo Ducha:

Neboť ti, kdo žijí podle těla, zaměřují svou mysl na tělesné věci, ale ti, kdo žijí podle Ducha, zaměřují svou mysl na věci Ducha. Neboť zaměřit mysl na tělo je smrt, ale zaměřit mysl na Ducha je život a pokoj. Neboť mysl zaměřená na tělo je nepřátelská vůči Bohu, protože se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kdo jsou v těle, se nepodřizují Božímu zákonu.tělo se nemůže líbit Bohu. (Římanům 8,5-8, ESV)

Srdce a mysl, kde sídlí naše myšlenky, představují naši neviditelnou, vnitřní osobu. Tato vnitřní osoba je tím, kým jsme. A tato vnitřní osoba určuje náš morální charakter. Z tohoto důvodu jsme tím, na co myslíme. Jako věřící v Ježíše Krista musíme neustále obnovovat svou mysl, abychom se nepřizpůsobovali tomuto světu, ale naopak se proměňovali k obrazu Kristovu:

Nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovou své mysli, abyste na základě zkoušek mohli rozpoznat, co je Boží vůle, co je dobré, příjemné a dokonalé. (Římanům 12,2) Citujte tento článek Formát citace Fairchild, Mary. "You Are What You Think - Proverbs 23:7." Learn Religions, Dec. 5, 2020, learnreligions.com/you-are-what-you-think-proverbs-237-701777.Fairchild, Mary. (2020, 5. prosince). Jsi to, co si myslíš - Přísloví 23,7. Dostupné z: //www.learnreligions.com/you-are-what-you-think-proverbs-237-701777 Fairchild, Mary. "You Are What You Think - Proverbs 23,7." Learn Religions. //www.learnreligions.com/you-are-what-you-think-proverbs-237-701777 (přístup 25. května 2023). copy citationJudy Hall
Judy Hall
Judy Hall je mezinárodně uznávaná autorka, učitelka a odbornice na krystaly, která napsala přes 40 knih na témata od duchovního léčení po metafyziku. S kariérou trvající více než 40 let inspirovala Judy nespočet jednotlivců, aby se spojili se svým duchovním já a využili sílu léčivých krystalů.Judyina práce se opírá o její rozsáhlé znalosti z různých duchovních a esoterických disciplín, včetně astrologie, tarotu a různých léčebných modalit. Její jedinečný přístup k spiritualitě spojuje starou moudrost s moderní vědou a poskytuje čtenářům praktické nástroje pro dosažení větší rovnováhy a harmonie v jejich životech.Když Judy nepíše ani neučí, můžete ji najít, jak cestuje po světě a hledá nové poznatky a zkušenosti. Její vášeň pro objevování a celoživotní učení je evidentní v její práci, která nadále inspiruje a posiluje duchovní hledače po celém světě.