જેમ્સ ધ લેસઃ ધ ઓબ્સ્ક્યોર એપોસ્ટલ ઓફ ક્રાઈસ્ટ

જેમ્સ ધ લેસઃ ધ ઓબ્સ્ક્યોર એપોસ્ટલ ઓફ ક્રાઈસ્ટ
Judy Hall

આલ્ફિયસના પુત્ર ધર્મપ્રચારક જેમ્સ, જેમ્સ ધ લેસ અથવા જેમ્સ ધ લેસર તરીકે પણ જાણીતા હતા. તેમણે જેમ્સ ધ એપોસ્ટલ, પ્રથમ ધર્મપ્રચારક અને ધર્મપ્રચારક જ્હોનના ભાઈ સાથે મૂંઝવણમાં ન આવવા જોઈએ.

ત્રીજા જેમ્સ નવા કરારમાં દેખાય છે. તે ઈસુના ભાઈ હતા, જેરૂસલેમ ચર્ચના આગેવાન હતા અને જેમ્સ પુસ્તકના લેખક હતા.

12 શિષ્યોની દરેક સૂચિમાં આલ્ફિયસના જેમ્સનું નામ છે, જે હંમેશા ક્રમમાં નવમા સ્થાને દેખાય છે. ધર્મપ્રચારક મેથ્યુ (જેને લેવી કહેવામાં આવે છે, ખ્રિસ્તના અનુયાયી બનતા પહેલા ટેક્સ કલેક્ટર), માર્ક 2:14 માં પણ આલ્ફિયસના પુત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, છતાં વિદ્વાનોને શંકા છે કે તે અને જેમ્સ ભાઈઓ હતા. ગોસ્પેલ્સમાં ક્યારેય બે શિષ્યો જોડાયેલા નથી.

જેમ્સ ધ લેસર

"જેમ્સ ધ લેસર" અથવા "ધ લિટલ" શીર્ષક તેને ઝેબેદીના પુત્ર પ્રેષિત જેમ્સથી અલગ પાડવામાં મદદ કરે છે, જે ઈસુના આંતરિક વર્તુળનો ભાગ હતો. ત્રણ અને શહીદ થનાર પ્રથમ શિષ્ય. જેમ્સ ધ લેસર કદાચ ઝેબેદીના પુત્ર કરતાં કદમાં નાનો અથવા નાનો હશે, કારણ કે ગ્રીક શબ્દ મિકરોસ નાના અને નાના એમ બંને અર્થો દર્શાવે છે.

જોકે વિદ્વાનો આ મુદ્દાની દલીલ કરે છે, કેટલાક માને છે કે જેમ્સ ધ લેસર એ શિષ્ય હતો જેણે 1 કોરીંથી 15:7 માં પ્રથમ વખત પુનરાવર્તિત ખ્રિસ્તને જોયો હતો:

પછી તે જેમ્સ સમક્ષ દેખાયો, પછી બધા પ્રેરિતોને .(ESV)

આ ઉપરાંત, સ્ક્રિપ્ચર જેમ્સ ધ લેસર વિશે વધુ કંઈ જણાવતું નથી.

જેમ્સની સિદ્ધિઓઓછા

જેમ્સને શિષ્ય બનવા માટે ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા હાથથી પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. ખ્રિસ્ત સ્વર્ગમાં ગયા પછી તે યરૂશાલેમના ઉપરના ઓરડામાં 11 પ્રેરિતો સાથે હાજર હતો. તે ઉદય પામનાર તારણહારને જોનાર પ્રથમ શિષ્ય હોઈ શકે છે.

જો કે તેમની સિદ્ધિઓ આજે આપણા માટે અજાણ છે, જેમ્સ કદાચ વધુ અગ્રણી પ્રેરિતો દ્વારા ઢંકાઈ ગયા હશે. તેમ છતાં, બારમાં નામ હોવું એ કોઈ નાની સિદ્ધિ નહોતી.

નબળાઈઓ

અન્ય શિષ્યોની જેમ, જેમ્સે તેની અજમાયશ અને વધસ્તંભ દરમિયાન ભગવાનને છોડી દીધો.

જીવનના પાઠ

જ્યારે જેમ્સ ધ લેસર એ 12માંથી સૌથી ઓછા જાણીતા છે, ત્યારે આપણે એ હકીકતને અવગણી શકીએ નહીં કે આમાંના દરેક માણસે ભગવાનને અનુસરવા માટે બધું જ બલિદાન આપ્યું હતું. લ્યુક 18:28 માં, તેમના પ્રવક્તા પીટરએ કહ્યું, "અમે તમને અનુસરવાનું હતું તે બધું છોડી દીધું છે!" (NIV)

તેઓએ કુટુંબ, મિત્રો, ઘરો, નોકરીઓ અને ખ્રિસ્તના કૉલનો જવાબ આપવા માટે પરિચિત બધી વસ્તુઓ છોડી દીધી.

આ સામાન્ય માણસો કે જેમણે ભગવાન માટે અસાધારણ કાર્યો કર્યા છે તેઓએ આપણા માટે દાખલો બેસાડ્યો. તેઓએ ખ્રિસ્તી ચર્ચનો પાયો રચ્યો, એક ચળવળ શરૂ કરી જે પૃથ્વીના ચહેરા પર સતત ફેલાઈ ગઈ. આજે આપણે એ આંદોલનનો હિસ્સો છીએ.

આપણે બધા જાણીએ છીએ કે, "લિટલ જેમ્સ" વિશ્વાસનો અગણિત હીરો હતો. દેખીતી રીતે, તેણે માન્યતા કે ખ્યાતિની શોધ કરી ન હતી, કેમ કે તેને ખ્રિસ્તની સેવા માટે કોઈ મહિમા કે શ્રેય મળ્યો નથી. કદાચ સત્યની ગાંઠ આપણે એકસાથે લઈ શકીએજેમ્સનું અસ્પષ્ટ જીવન આ ગીતમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે:

આ પણ જુઓ: બાઈબલના છોકરાઓના નામ અને અર્થોની અંતિમ સૂચિ અમને નહીં, હે ભગવાન, અમને નહીં, પરંતુ તમારા નામને મહિમા આપો ...

(સાલમ 115:1, ESV)

વતન

અજ્ઞાત

બાઇબલમાં સંદર્ભો

મેથ્યુ 10:2-4; માર્ક 3:16-19; લુક 6:13-16; પ્રેરિતોનાં કૃત્યો 1:13.

વ્યવસાય

ઈસુ ખ્રિસ્તના શિષ્ય.

કૌટુંબિક વૃક્ષ

પિતા - આલ્ફિયસ

ભાઈ - કદાચ મેથ્યુ

મુખ્ય કલમો

મેથ્યુ 10:2-4

બાર પ્રેરિતોનાં નામ આ છે: પ્રથમ, સિમોન, જેને પીટર કહેવામાં આવે છે, અને તેનો ભાઈ એન્ડ્ર્યુ; ઝબદીનો દીકરો યાકૂબ અને તેનો ભાઈ યોહાન; ફિલિપ અને બર્થોલોમ્યુ; થોમસ અને મેથ્યુ કર કલેક્ટર; આલ્ફિયસનો પુત્ર જેમ્સ, અને થડેયસ; સિમોન ધ ઝિલોટ, અને જુડાસ ઇસ્કરિયોટ, જેમણે તેને દગો આપ્યો. (ESV)

માર્ક 3:16-19

તેણે બારને નિયુક્ત કર્યા: સિમોન (જેને તેણે પીટર નામ આપ્યું); ઝેબદીનો પુત્ર જેમ્સ અને જેમ્સનો ભાઈ જ્હોન (જેમને તેણે બોએનર્જેસ નામ આપ્યું, એટલે કે સન્સ ઓફ થન્ડર); એન્ડ્રુ, અને ફિલિપ, અને બાર્થોલોમ્યુ, અને મેથ્યુ, અને થોમસ, અને આલ્ફિયસનો પુત્ર જેમ્સ, અને થડિયસ, અને સિમોન ધ ઝિલોટ, અને જુડાસ ઇસ્કારિયોટ, જેણે તેને દગો આપ્યો. (ESV)

લુક 6:13-16

અને જ્યારે દિવસ આવ્યો, ત્યારે તેણે પોતાના શિષ્યોને બોલાવ્યા અને તેમાંથી બારને પસંદ કર્યા, જેમને તેણે પ્રેરિતો નામ આપ્યું: સિમોન, જેનું નામ તેણે પીટર રાખ્યું અને આંદ્રિયા તેના ભાઈ, અને જેમ્સ અને જ્હોન, અને ફિલિપ, અને બર્થોલોમ્યુ અને મેથ્યુ,અને થોમસ, અને આલ્ફિયસનો પુત્ર જેમ્સ, અને સિમોન જેને ઝિલોટ કહેવામાં આવતો હતો, અને જેમ્સનો પુત્ર જુડાસ, અને જુડાસ ઇસ્કરિયોટ, જે દેશદ્રોહી બન્યો હતો. (ESV)

આ પણ જુઓ: બાઇબલમાં રોશ હશનાહ - ટ્રમ્પેટ્સનો તહેવાર આ લેખને ટાંકો તમારા અવતરણ ફેરચાઇલ્ડને ફોર્મેટ કરો , મેરી. "જેમ્સ ધ લેસ: ધ ઓબ્સ્ક્યોર એપોસ્ટલ ઓફ ક્રાઇસ્ટ." ધર્મ શીખો, 5 એપ્રિલ, 2023, learnreligions.com/james-the-less-obscure-apostle-701076. ફેરચાઈલ્ડ, મેરી. (2023, એપ્રિલ 5). જેમ્સ ધ લેસઃ ધ ઓબ્સ્ક્યોર એપોસ્ટલ ઓફ ક્રાઈસ્ટ. //www.learnreligions.com/james-the-less-obscure-apostle-701076 Fairchild, મેરી પરથી મેળવેલ. "જેમ્સ ધ લેસ: ધ ઓબ્સ્ક્યોર એપોસ્ટલ ઓફ ક્રાઇસ્ટ." ધર્મ શીખો. //www.learnreligions.com/james-the-less-obscure-apostle-701076 (એક્સેસ કરેલ મે 25, 2023). કોપી ટાંકણJudy Hall
Judy Hall
જુડી હોલ આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત લેખક, શિક્ષક અને ક્રિસ્ટલ નિષ્ણાત છે જેમણે આધ્યાત્મિક ઉપચારથી લઈને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સુધીના વિષયો પર 40 થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા છે. 40 વર્ષથી વધુની કારકિર્દી સાથે, જુડીએ અસંખ્ય વ્યક્તિઓને તેમના આધ્યાત્મિક સ્વ સાથે જોડાવા અને હીલિંગ સ્ફટિકોની શક્તિનો ઉપયોગ કરવા પ્રેરણા આપી છે.જુડીનું કાર્ય જ્યોતિષશાસ્ત્ર, ટેરોટ અને વિવિધ ઉપચાર પદ્ધતિઓ સહિત વિવિધ આધ્યાત્મિક અને વિશિષ્ટ વિદ્યાશાખાઓના તેના વ્યાપક જ્ઞાન દ્વારા જાણ કરવામાં આવે છે. આધ્યાત્મિકતા પ્રત્યેનો તેણીનો અનોખો અભિગમ પ્રાચીન શાણપણને આધુનિક વિજ્ઞાન સાથે મિશ્રિત કરે છે, જે વાચકોને તેમના જીવનમાં વધુ સંતુલન અને સંવાદિતા પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યવહારુ સાધનો પ્રદાન કરે છે.જ્યારે તેણી લખતી નથી અથવા શીખવતી નથી, ત્યારે જુડી નવી આંતરદૃષ્ટિ અને અનુભવોની શોધમાં વિશ્વની મુસાફરી કરતી જોવા મળે છે. અન્વેષણ અને આજીવન શિક્ષણ માટેની તેણીની ઉત્કટતા તેના કાર્યમાં સ્પષ્ટ છે, જે વિશ્વભરના આધ્યાત્મિક શોધકોને પ્રેરણા અને સશક્તિકરણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે.