કિશોરો માટે 25 પ્રોત્સાહિત બાઇબલ કલમો

કિશોરો માટે 25 પ્રોત્સાહિત બાઇબલ કલમો
Judy Hall

બાઇબલ આપણને માર્ગદર્શન અને પ્રેરણા આપવા માટે મહાન સલાહોથી ભરેલું છે. કેટલીકવાર આપણને ફક્ત થોડી બુસ્ટની જરૂર હોય છે, પરંતુ ઘણી વાર આપણને તેના કરતાં ઘણું વધારે જોઈએ છે. ભગવાનનો શબ્દ જીવંત અને શક્તિશાળી છે, જે આપણા પરેશાન આત્માઓમાં વાત કરવા અને આપણને દુઃખમાંથી બહાર કાઢવા માટે સક્ષમ છે. ભલે તમને તમારા માટે ઉત્તેજનની જરૂર હોય અથવા તમે બીજા કોઈને પ્રોત્સાહિત કરવા માંગતા હો, જ્યારે તમને સૌથી વધુ જરૂર હોય ત્યારે કિશોરો માટે આ બાઇબલ કલમો મદદ પૂરી પાડશે.

અન્યોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે કિશોરો માટે બાઇબલની કલમો

બાઇબલની ઘણી કલમો અન્યોને મદદ કરવા અને મુશ્કેલીના સમયમાં તેમને દ્રઢ રહેવામાં મદદ કરવાના મહત્વની ચર્ચા કરે છે. તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવા માટે આ ઉત્તમ પંક્તિઓ છે, ખાસ કરીને જેઓ ચોક્કસ પડકારો સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યાં હોય.

ગલાતીઓ 6:9

"ચાલો આપણે સારું કરવામાં કંટાળી ન જઈએ, કારણ કે યોગ્ય સમયે, જો આપણે હાર ન માનીએ તો આપણે પાક લણીશું. "

1 થેસ્સાલોનીકો 5:11

"તેથી તમે જેમ કરો છો તેમ એકબીજાને પ્રોત્સાહિત કરો અને એકબીજાને મજબૂત કરો."

એફેસી 4:29

"અભદ્ર અથવા અપમાનજનક ભાષાનો ઉપયોગ કરશો નહીં. તમે જે બોલો છો તે બધું સારું અને મદદરૂપ થવા દો, જેથી તમારા શબ્દો પ્રોત્સાહિત થાય. જેઓ તેમને સાંભળે છે."

રોમનો 15:13

"આશાના દેવ તમને વિશ્વાસમાં સર્વ આનંદ અને શાંતિથી ભરી દે, જેથી તમે પવિત્ર આત્માની શક્તિથી સમૃદ્ધ થાઓ આશામાં."

યર્મિયા 29:11

"'કેમ કે હું જાણું છું કે મારી પાસે તમારા માટે જે યોજનાઓ છે,' તે જાહેર કરે છે.ભગવાન, 'તમને સમૃદ્ધ કરવાની યોજના છે અને તમને નુકસાન પહોંચાડવાની નથી, તમને આશા અને ભવિષ્ય આપવાની યોજના છે.'"

મેથ્યુ 6:34

"તેથી ન કરો આવતી કાલની ચિંતા કરો, કારણ કે આવતી કાલ પોતાની ચિંતા કરશે. દરેક દિવસની પોતાની પર્યાપ્ત મુશ્કેલી હોય છે."

જેમ્સ 1:2-4

આ પણ જુઓ: શું બાઇબલમાં વાઇન છે?

"મારા ભાઈઓ અને બહેનો, જ્યારે પણ તમે કસોટીઓનો સામનો કરો છો ત્યારે તેને શુદ્ધ આનંદ માનો. ઘણા પ્રકારો, કારણ કે તમે જાણો છો કે તમારી શ્રદ્ધાની કસોટી દ્રઢતા ઉત્પન્ન કરે છે. દ્રઢતાને તેનું કાર્ય પૂર્ણ કરવા દો જેથી તમે પરિપક્વ અને સંપૂર્ણ બનો, અને કોઈ પણ વસ્તુની કમી ન રહે."

નાહુમ 1:7

"યહોવા સારા છે, આશ્રયસ્થાન છે. મુશ્કેલીનો સમય. જેઓ તેમનામાં વિશ્વાસ રાખે છે તેઓની તે કાળજી રાખે છે."

એઝરા 10:4

"ઊઠો; આ બાબત તમારા હાથમાં છે. અમે તમને ટેકો આપીશું, તેથી હિંમત રાખો અને તે કરો."

ગીતશાસ્ત્ર 34:18

"ભગવાન તૂટેલા હૃદયની નજીક છે અને જેઓ કચડાઈ ગયા છે તેઓને બચાવે છે ભાવના."

પોતાને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે કિશોરો માટે બાઇબલની કલમો

બાઇબલમાં ઘણી બધી કલમો પણ છે જે પ્રેરક અથવા પ્રેરણાદાયી છે, જે વાચકોને યાદ અપાવે છે કે ભગવાન હંમેશા તેમની સાથે છે. આ ફકરાઓ જ્યારે પણ યાદ રાખવામાં મદદરૂપ થાય છે તમે તમારી જાતને શંકા અથવા અનિશ્ચિતતા અનુભવતા જોશો.

પુનર્નિયમ 31:6

"મજબૂત અને હિંમતવાન બનો, તેમનાથી ડરશો નહીં કે ધ્રૂજશો નહીં, કારણ કે તમારા ઈશ્વર યહોવા તે છે જે તમારી સાથે જાય છે. તે તમને નિષ્ફળ કરશે નહીં અથવા તમને છોડી દેશે નહીં."

ગીતશાસ્ત્ર 23:4

"ભલે હું પસાર થઈ રહ્યો છુંઅંધારી ખીણ, હું કોઈ દુષ્ટતાથી ડરતો નથી, કારણ કે તમે મારી સાથે છો; તમારી લાકડી અને તમારી લાકડી, તેઓ મને દિલાસો આપે છે."

ગીતશાસ્ત્ર 34:10

"જેઓ ભગવાનને શોધે છે તેમની પાસે કોઈ સારી વસ્તુ નથી."

<0 ગીતશાસ્ત્ર 55:22

"તમારી ચિંતાઓ યહોવા પર નાખો અને તે તમને ટકાવી રાખશે; તે સદાચારીઓને કદી ડગમગવા દેશે નહિ."

યશાયાહ 41:10

આ પણ જુઓ: હિંદુ ધર્મમાં આત્મા શું છે?

"ડરો નહિ, કેમ કે હું તારી સાથે છું; તમારા વિશે ચિંતા ન કરો, કારણ કે હું તમારો ભગવાન છું. હું તને મજબૂત કરીશ, ચોક્કસ હું તને મદદ કરીશ, ચોક્કસ હું મારા ન્યાયી જમણા હાથથી તને પકડી રાખીશ.''

યશાયાહ 49:13

"આનંદ કરો , તમે સ્વર્ગો; હે પૃથ્વી, આનંદ કરો; ગીતમાં વિસ્ફોટ, તમે પર્વતો! કારણ કે યહોવાહ પોતાના લોકોને દિલાસો આપે છે અને પોતાના પીડિત લોકો પર કરુણા રાખશે."

સફાન્યાહ 3:17

"તમારો દેવ યહોવા તમારી સાથે છે, તે પરાક્રમી યોદ્ધા છે કોણ બચાવે છે. તે તમારામાં ખૂબ આનંદ કરશે; તેના પ્રેમમાં તે હવે તમને ઠપકો આપશે નહીં, પણ ગાવાથી તમારા પર આનંદ કરશે."

મેથ્યુ 11:28-30

"'જો તમે થાકેલા છો ભારે બોજો લઈને મારી પાસે આવો અને હું તમને આરામ આપીશ. હું તમને જે ઝૂંસરી આપું છું તે લો. તેને તમારા ખભા પર મૂકો અને મારી પાસેથી શીખો. હું નમ્ર અને નમ્ર છું, અને તમને આરામ મળશે. આ ઝૂંસરી સહન કરવી સહેલી છે, અને આ બોજ હળવો છે.'"

જ્હોન 14:1-4

"'તમારા હૃદયને અસ્વસ્થ થવા ન દો. ભગવાનમાં ભરોસો રાખો, અને મારામાં પણ વિશ્વાસ રાખો. મારા પિતાના ઘરમાં પૂરતી જગ્યા છે. જો આ ન હોતતો, શું મેં તમને કહ્યું હોત કે હું તમારા માટે જગ્યા તૈયાર કરવા જઈ રહ્યો છું? જ્યારે બધું તૈયાર થઈ જશે, ત્યારે હું આવીને તમને લઈ જઈશ, જેથી હું જ્યાં હોઉં ત્યાં તમે હંમેશા મારી સાથે રહેશો. અને હું જ્યાં જાઉં છું તેનો માર્ગ તમે જાણો છો.'"

યશાયાહ 40:31

"જેઓ યહોવામાં આશા રાખે છે તેઓ તેમની શક્તિને નવીકરણ કરશે. તેઓ ગરુડની જેમ પાંખો પર ઉડશે; તેઓ દોડશે અને થાકશે નહીં, તેઓ ચાલશે અને બેભાન થશે નહીં."

1 કોરીંથી 10:13

"તમારા જીવનની લાલચ તેનાથી અલગ નથી અન્ય લોકો શું અનુભવે છે. અને ભગવાન વફાદાર છે. તે લાલચને તમે ઊભા કરી શકો તે કરતાં વધુ થવા દેશે નહીં. જ્યારે તમે લલચાશો, ત્યારે તે તમને બહાર નીકળવાનો માર્ગ બતાવશે જેથી તમે સહન કરી શકો."

2 કોરીંથી 4:16-18

"તેથી આપણે હારતા નથી. હૃદય ભલે આપણે બહારથી બરબાદ થઈ રહ્યા છીએ, છતાં અંદરથી આપણે દિવસેને દિવસે નવીકરણ પામીએ છીએ. કારણ કે આપણી હલકી અને ક્ષણિક મુશ્કેલીઓ આપણા માટે એક શાશ્વત કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી રહી છે જે તે બધા કરતા વધારે છે. તેથી આપણે આપણી નજર જે દેખાય છે તેના પર નહીં, પરંતુ જે અદ્રશ્ય છે તેના પર રાખીએ છીએ, કારણ કે જે દેખાય છે તે અસ્થાયી છે, પરંતુ જે અદ્રશ્ય છે તે શાશ્વત છે."

ફિલિપીયન 4:6-7

"કોઈપણ બાબતમાં ચિંતા ન કરો, પરંતુ દરેક પરિસ્થિતિમાં, પ્રાર્થના અને વિનંતીઓ દ્વારા, આભાર સાથે, તમારી વિનંતીઓ ભગવાનને રજૂ કરો. અને ભગવાનની શાંતિ, જે બધી સમજણથી ઉપર છે, તે ખ્રિસ્ત ઈસુમાં તમારા હૃદય અને તમારા મનની રક્ષા કરશે."

ફિલિપી 4:13

"હું બધું જ કરી શકું છું આતેના દ્વારા જે મને શક્તિ આપે છે."

જોશુઆ 1:9

"બળવાન અને હિંમતવાન બનો. ગભરાશો નહિ; નિરાશ થશો નહીં, કારણ કે તમે જ્યાં પણ જશો ત્યાં તમારા ભગવાન ભગવાન તમારી સાથે હશે."

આ લેખને તમારા અવતરણના ફોર્મેટમાં ટાંકો માહોની, કેલી. "25 કિશોરો માટે બાઇબલની કલમોને પ્રોત્સાહન આપો." ધર્મ શીખો, એપ્રિલ 5, 2023, learnreligions.com/bible-verses-to-encourage-teens-712360. મહોની, કેલી. (2023, એપ્રિલ 5). 25 કિશોરો માટે બાઇબલની કલમોને પ્રોત્સાહિત કરતી. //www.learnreligions.com/bible-verses-to- પરથી મેળવેલ Encourage-teens-712360 Mahoney, Kelli." 25 કિશોરો માટે બાઇબલની કલમોને પ્રોત્સાહિત કરો." ધર્મ શીખો. //www.learnreligions.com/bible-verses-to-encourage-teens-712360 (એક્સેસેડ મે 25, 2023). કોપી સંદર્ભJudy Hall
Judy Hall
જુડી હોલ આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત લેખક, શિક્ષક અને ક્રિસ્ટલ નિષ્ણાત છે જેમણે આધ્યાત્મિક ઉપચારથી લઈને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સુધીના વિષયો પર 40 થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા છે. 40 વર્ષથી વધુની કારકિર્દી સાથે, જુડીએ અસંખ્ય વ્યક્તિઓને તેમના આધ્યાત્મિક સ્વ સાથે જોડાવા અને હીલિંગ સ્ફટિકોની શક્તિનો ઉપયોગ કરવા પ્રેરણા આપી છે.જુડીનું કાર્ય જ્યોતિષશાસ્ત્ર, ટેરોટ અને વિવિધ ઉપચાર પદ્ધતિઓ સહિત વિવિધ આધ્યાત્મિક અને વિશિષ્ટ વિદ્યાશાખાઓના તેના વ્યાપક જ્ઞાન દ્વારા જાણ કરવામાં આવે છે. આધ્યાત્મિકતા પ્રત્યેનો તેણીનો અનોખો અભિગમ પ્રાચીન શાણપણને આધુનિક વિજ્ઞાન સાથે મિશ્રિત કરે છે, જે વાચકોને તેમના જીવનમાં વધુ સંતુલન અને સંવાદિતા પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યવહારુ સાધનો પ્રદાન કરે છે.જ્યારે તેણી લખતી નથી અથવા શીખવતી નથી, ત્યારે જુડી નવી આંતરદૃષ્ટિ અને અનુભવોની શોધમાં વિશ્વની મુસાફરી કરતી જોવા મળે છે. અન્વેષણ અને આજીવન શિક્ષણ માટેની તેણીની ઉત્કટતા તેના કાર્યમાં સ્પષ્ટ છે, જે વિશ્વભરના આધ્યાત્મિક શોધકોને પ્રેરણા અને સશક્તિકરણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે.