Protestáns kereszténység - Minden a protestantizmusról

Protestáns kereszténység - Minden a protestantizmusról
Judy Hall

Áttekintés:

A protestáns kereszténység nem feltétlenül egy felekezet. A kereszténység egy ága, amely alatt számos felekezet található. A protestantizmus a 16. században jött létre, amikor egyes hívők elszakadtak a katolikus egyháztól. Emiatt sok felekezet bizonyos gyakorlatokban és hagyományokban még mindig nagyon hasonlít a katolicizmusra.

Lásd még: Keresztény szimbólumok: Egy illusztrált szótár

Tanítás:

A legtöbb protestáns által használt szent szöveg egyedül a Biblia, amelyet az egyetlen szellemi tekintélynek tekintenek. Kivételt képeznek a lutheránusok és az episzkopálisok/anglikánok, akik néha az apokrifeket használják segítségül és értelmezéshez. Egyes protestáns felekezetek az Apostoli Hitvallást és a Nikaiai Hitvallást is használják, míg mások nem ragaszkodnak hitvalláshoz, és csak a Szentírásra kívánnak összpontosítani.

Szentségek:

A legtöbb protestáns felekezet szerint csak két szentség van: a keresztség és az úrvacsora.

Angyalok és démonok:

A protestánsok hisznek az angyalokban, de a legtöbb felekezet nem foglalkozik velük. Eközben a Sátánról alkotott nézetek is eltérnek a felekezetek között. Egyesek szerint a Sátán valóságos, gonosz lény, míg mások metaforának tekintik.

Lásd még: A tékozló fiú bibliai története - Lukács 15:11-32

Megváltás:

Az ember egyedül a hit által üdvözül. Ha valaki egyszer üdvözült, az üdvösség feltétel nélküli. Azok is üdvözülnek, akik még soha nem hallottak Krisztusról.

Mária és a szentek:

A legtöbb protestáns úgy tekint Máriára, mint Jézus Krisztus szűz anyjára. Őt azonban nem használják fel az Isten és az ember közötti közvetítésre. Ők a keresztények számára követendő példaképnek tekintik. Bár a protestánsok hisznek abban, hogy a meghalt hívők mind szentek, nem imádkoznak a szentekhez közbenjárásért. Néhány felekezetnek különleges napjai vannak a szentek számára, de a protestánsok számára a szentek nem olyan fontosak, mint a szentek.a katolikusoknak szólnak.

Menny és pokol:

A protestánsok számára a Mennyország egy valóságos hely, ahol a keresztények kapcsolatba kerülnek Istennel és imádják majd. Ez a végső cél. A jó cselekedeteket csak azért lehet elvégezni, mert Isten kéri tőlünk, hogy megtegyük őket. Nem arra szolgálnak, hogy valaki a Mennyországba jusson. Eközben a protestánsok azt is hiszik, hogy létezik egy örökkévaló Pokol, ahol a nem hívők az örökkévalóságot töltik. A protestánsok számára nincs tisztítótűz.

Cite this Article Format Your Citation Mahoney, Kelli. "Protestant Christianity." Learn Religions, Sep. 7, 2021, learnreligions.com/protestant-christianity-overview-712807. Mahoney, Kelli. (2021, September 7). Protestant Christianity. Retrieved from //www.learnreligions.com/protestant-christianity-overview-712807 Mahoney, Kelli. "Protestant Christianity." Learn Religions.//www.learnreligions.com/protestant-christianity-overview-712807 (hozzáférés: 2023. május 25.). hivatkozás másolásaJudy Hall
Judy Hall
Judy Hall nemzetközileg elismert író, tanár és kristályszakértő, aki több mint 40 könyvet írt a spirituális gyógyítástól a metafizikáig. Több mint 40 éves karrierje révén Judy számtalan egyént inspirált arra, hogy kapcsolatba lépjen spirituális énjével és kihasználja a gyógyító kristályok erejét.Judy munkáját a különféle spirituális és ezoterikus tudományágak, köztük az asztrológia, a tarot és a különféle gyógymódok terén szerzett széleskörű ismerete alapozza meg. Egyedülálló megközelítése a spiritualitáshoz ötvözi az ősi bölcsességet a modern tudománnyal, gyakorlati eszközöket biztosítva az olvasóknak életük nagyobb egyensúlyának és harmóniájának eléréséhez.Amikor nem ír vagy nem tanít, Judy a világban járva új meglátások és tapasztalatok után kutat. A felfedezés és az egész életen át tartó tanulás iránti szenvedélye nyilvánvaló munkája során, amely továbbra is inspirálja és felhatalmazza a spirituális keresőket szerte a világon.