બાઇબલની પૂર્વસંધ્યા એ બધા જીવોની માતા છે

બાઇબલની પૂર્વસંધ્યા એ બધા જીવોની માતા છે
Judy Hall

બાઇબલની પૂર્વસંધ્યાએ પૃથ્વી પરની પ્રથમ સ્ત્રી, પ્રથમ પત્ની અને પ્રથમ માતા હતી. તેણીને "મધર ઓફ ઓલ ધ લિવિંગ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેણીની સિદ્ધિઓ નોંધપાત્ર હોવા છતાં, ઇવ વિશે થોડું જાણીતું છે.

પ્રથમ દંપતી વિશે મૂસાનું વર્ણન આશ્ચર્યજનક રીતે વિરલ છે. આપણે માની લેવું જોઈએ કે વિગતના અભાવ માટે ભગવાન પાસે કારણ હતું. ઘણી નોંધપાત્ર માતાઓની જેમ, ઇવની સિદ્ધિઓ નોંધપાત્ર હતી પરંતુ મોટાભાગે, બાઈબલના લખાણમાં ઉલ્લેખિત નથી.

બાઇબલમાં પૂર્વસંધ્યા

જેને તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે: બધા જીવોની માતા

માટે જાણીતી છે: બાઇબલની પૂર્વસંધ્યા છે આદમની પત્ની અને માનવ જાતિની માતા.

બાઇબલ સંદર્ભો: શાસ્ત્ર ઉત્પત્તિ 2:18-4:26 માં હવાના જીવનની નોંધ કરે છે. પ્રેષિત પાઊલે 2 કોરીંથી 11:3 અને 1 તીમોથી 2:8-14, અને 1 કોરીંથી 11:8-9માં તેમના પત્રોમાં હવાનો ત્રણ વખત ઉલ્લેખ કર્યો છે.

સિદ્ધિઓ: ઈવ છે માનવજાતની માતા. તે પ્રથમ મહિલા અને પ્રથમ પત્ની હતી. તે માતા અને પિતા વિના પૃથ્વી પર આવી હતી. તેણીને ભગવાન દ્વારા આદમ માટે મદદગાર બનવા માટે તેની છબીના પ્રતિબિંબ તરીકે બનાવવામાં આવી હતી. બંનેએ રહેવા માટે યોગ્ય સ્થળ ઈડન ગાર્ડન તરફ જવાનું હતું. તેઓ સાથે મળીને વિશ્વને વસાવવાના ઈશ્વરના હેતુને પરિપૂર્ણ કરશે.

વ્યવસાય : પત્ની, માતા, સાથી, મદદગાર અને ઈશ્વરની રચનાના સહ-સંચાલક.

હોમટાઉન : ઈવએ તેના જીવનની શરૂઆત ઈડન ગાર્ડનમાં કરી હતી પરંતુ બાદમાં તેને હાંકી કાઢવામાં આવી હતી.

આ પણ જુઓ: શેતાન અને તેના રાક્ષસો માટે અન્ય નામો

કુટુંબવૃક્ષ :

પતિ - આદમ

બાળકો - બાઇબલ આપણને જણાવે છે કે હવાએ કાઈન, હાબેલ અને શેઠ અને અન્ય ઘણા પુત્રો અને પુત્રીઓને જન્મ આપ્યો હતો.

ધ સ્ટોરી ઓફ ઈવ

સર્જનના છઠ્ઠા દિવસે, ઉત્પત્તિના પુસ્તકના પ્રકરણ બેમાં, ઈશ્વરે નક્કી કર્યું કે આદમ માટે સાથી અને મદદગાર હોય તે સારું રહેશે. ઈશ્વરે આદમને ગાઢ નિંદ્રામાં લાવવાનું કારણ આપ્યું. પ્રભુએ આદમની એક પાંસળી લીધી અને તેનો ઉપયોગ ઈવ બનાવવા માટે કર્યો. ઈશ્વરે સ્ત્રીને એઝર કહી, જેનો હિબ્રુમાં અર્થ થાય છે "સહાય."

આદમ દ્વારા હવાને બે નામ આપવામાં આવ્યા હતા. પ્રથમ સામાન્ય "સ્ત્રી" હતી. પાછળથી, પતન પછી, આદમે તેણીને યોગ્ય નામ ઇવ આપ્યું, જેનો અર્થ "જીવન", માનવ જાતિના ઉત્પત્તિમાં તેણીની ભૂમિકાનો ઉલ્લેખ કરે છે.

ઇવ આદમની સાથી બની, તેની મદદગાર બની, જે તેને પૂર્ણ કરશે અને સર્જન માટેની તેની જવાબદારીમાં સમાન રીતે ભાગ લેશે. તેણી, પણ, ભગવાનની છબી (ઉત્પત્તિ 1:26-27) માં બનાવવામાં આવી હતી, જે ભગવાનની લાક્ષણિકતાઓનો એક ભાગ દર્શાવે છે. સાથે મળીને, આદમ અને હવા એકલા જ સૃષ્ટિના ચાલુ રાખવાનો ઈશ્વરનો હેતુ પૂરો કરશે. ઇવના નિર્માણ સાથે, ભગવાન વિશ્વમાં માનવ સંબંધો, મિત્રતા, સોબત અને લગ્ન લાવ્યા.

માનવતાનું પતન

એક દિવસ શેતાનનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સર્પે ઇવને સારા અને અનિષ્ટના જ્ઞાનના વૃક્ષમાંથી ફળ ખાવા માટે ફસાવ્યો, જે કંઈક ભગવાને સ્પષ્ટપણે પ્રતિબંધિત કર્યું હતું. આદમ અને હવાને સજા કરવામાં આવી હતી અને ઈડન ગાર્ડનમાંથી દૂર મોકલવામાં આવ્યા હતા. ઇવનીબાળજન્મમાં વધુ પીડા અનુભવવાની અને તેના પતિને ગૌણ બનાવવાની સજા હતી.

એ નોંધવું યોગ્ય છે કે ઈશ્વરે દેખીતી રીતે આદમ અને હવાને પુખ્ત વયના તરીકે બનાવ્યા હતા. ઉત્પત્તિના અહેવાલમાં, બંને પાસે તરત જ ભાષા કૌશલ્ય હતું જેણે તેમને ભગવાન અને એકબીજા સાથે વાતચીત કરવાની મંજૂરી આપી. ઈશ્વરે તેમના નિયમો અને ઇચ્છાઓ તેમને સંપૂર્ણ રીતે સ્પષ્ટ કરી. તેમણે તેમને જવાબદાર ઠેરવ્યા.

ઇવને માત્ર ભગવાન અને આદમ તરફથી જ જ્ઞાન મળ્યું હતું. તે સમયે, તેણી હૃદયમાં શુદ્ધ હતી, ભગવાનની મૂર્તિમાં બનાવવામાં આવી હતી. તેણી અને આદમ નગ્ન હતા પરંતુ શરમ ન હતી.

હવાને દુષ્ટતા વિશે કોઈ જ્ઞાન નહોતું. તે સર્પના હેતુઓ પર શંકા કરી શકી નહીં. જો કે, તેણી જાણતી હતી કે તેણીએ ભગવાનનું પાલન કરવું જરૂરી હતું. તેણી અને આદમને તમામ પ્રાણીઓ પર મૂકવામાં આવ્યા હોવા છતાં, તેણીએ ભગવાનને બદલે પ્રાણીનું પાલન કરવાનું પસંદ કર્યું.

અમે તેની બિનઅનુભવીતા અને નિષ્કપટતાને ધ્યાનમાં રાખીને ઇવ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધરાવીએ છીએ. પરંતુ ભગવાન સ્પષ્ટ હતા: "સારા અને અનિષ્ટના જ્ઞાનના વૃક્ષનું ફળ ખાઓ અને તમે મરી જશો." જે ઘણીવાર અવગણવામાં આવે છે તે એ છે કે આદમ તેની પત્ની સાથે હતો જ્યારે તેણીને લાલચ આપવામાં આવી હતી. તેના પતિ અને સંરક્ષક તરીકે, તે દરમિયાનગીરી કરવા માટે જવાબદાર હતો પરંતુ તેણે કર્યું નહીં. આ કારણોસર, ન તો ઇવ કે આદમને અન્ય કરતાં વધુ દોષ તરીકે ગણવામાં આવ્યા હતા. બંનેને સમાન રીતે જવાબદાર ગણવામાં આવ્યા હતા અને અપરાધી તરીકે સજા કરવામાં આવી હતી.

ઇવની તાકાત

ઇવને ભગવાનની મૂર્તિમાં બનાવવામાં આવી હતી, ખાસ કરીને આદમના મદદગાર તરીકે સેવા આપવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી હતી.જેમ જેમ આપણે પતન પછી એકાઉન્ટમાં શીખીએ છીએ, તેણીએ બાળકોને જન્મ આપ્યો, ફક્ત આદમ દ્વારા મદદ કરવામાં આવી. તેણીએ એક પત્ની અને માતાના પાલન-પોષણની ફરજો બજાવી, જેમાં તેણીને માર્ગદર્શન આપવા માટે કોઈ ઉદાહરણ નથી.

ઈવની નબળાઈઓ

ઈવને શેતાન દ્વારા લલચાવવામાં આવ્યો જ્યારે તેણે તેણીને ભગવાનની ભલાઈ પર શંકા કરવા માટે છેતર્યા. સાપે તેણીને એક વસ્તુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા વિનંતી કરી જે તેણી પાસે ન હતી. તેણે ઈડન ગાર્ડનમાં ઈશ્વરે તેને આશીર્વાદ આપ્યા હતા તે બધી આનંદદાયક વસ્તુઓની તેણીએ દૃષ્ટિ ગુમાવી દીધી. તેણી અસંતુષ્ટ થઈ ગઈ, પોતાને માટે દિલગીર થઈ કારણ કે તે સારા અને ખરાબ વિશેના ભગવાનના જ્ઞાનમાં ભાગ લઈ શકતી ન હતી. હવાએ શેતાનને પરમેશ્વરમાંના તેના ભરોસાને તોડી પાડવા દીધો.

તેમ છતાં તેણીએ ભગવાન અને તેના પતિ સાથે ગાઢ સંબંધ બાંધ્યો હતો, પરંતુ શેતાનના જૂઠાણાંનો સામનો કરતી વખતે ઇવ બંનેમાંથી કોઈની સલાહ લેવામાં નિષ્ફળ ગઈ. તેણીએ તેના અધિકારથી સ્વતંત્ર, આવેગપૂર્વક અભિનય કર્યો. એકવાર પાપમાં ફસાઈ, તેણીએ તેના પતિને તેની સાથે જોડાવા આમંત્રણ આપ્યું. આદમની જેમ, જ્યારે હવાને તેના પાપનો સામનો કરવો પડ્યો, ત્યારે તેણીએ જે કર્યું તેની વ્યક્તિગત જવાબદારી લેવાને બદલે, તેણીએ બીજા કોઈને (શેતાન) દોષી ઠેરવ્યા.

આ પણ જુઓ: ક્રોસ પર ઈસુના 7 છેલ્લા શબ્દો

જીવનના પાઠ

અમે ઇવ પાસેથી શીખીએ છીએ કે સ્ત્રીઓ ભગવાનની મૂર્તિમાં ભાગ લે છે. સ્ત્રી ગુણો એ ભગવાનના ચરિત્રનો ભાગ છે. સૃષ્ટિ માટેનો ભગવાનનો હેતુ "સ્ત્રીજાતિ" ની સમાન ભાગીદારી વિના પરિપૂર્ણ થઈ શકતો નથી. જેમ આપણે આદમના જીવનમાંથી શીખ્યા તેમ, ઇવ આપણને શીખવે છે કે ભગવાન ઇચ્છે છે કે આપણે તેને મુક્તપણે પસંદ કરીએ, અને પ્રેમથી તેનું પાલન કરીએ અને તેનું પાલન કરીએ. આપણે જે કરીએ છીએ તે કંઈ છુપાયેલું નથીભગવાન તરફથી. તેવી જ રીતે, આપણી પોતાની નિષ્ફળતાઓ માટે બીજાઓને દોષ દેવાથી આપણને કોઈ ફાયદો થતો નથી. આપણે આપણી ક્રિયાઓ અને પસંદગીઓ માટે વ્યક્તિગત જવાબદારી સ્વીકારવી જોઈએ.

મુખ્ય બાઇબલ કલમો પૂર્વસંધ્યા વિશે

ઉત્પત્તિ 2:18

પછી ભગવાન ભગવાને કહ્યું, “માણસ માટે એકલા રહેવું સારું નથી. હું એક મદદગાર બનાવીશ જે તેના માટે યોગ્ય હશે.” (NLT)

જિનેસિસ 2:23

“છેલ્લે!” માણસે બૂમ પાડી.

“આ મારા હાડકામાંથી હાડકું છે,

અને મારા માંસમાંથી માંસ છે!

તે 'સ્ત્રી' કહેવાશે.

કારણ કે તેણી 'માણસ'માંથી લેવામાં આવી હતી>ESV સ્ટડી બાઇબલ

  • ધ લેક્સહામ બાઇબલ ડિક્શનરી.
  • આ લેખને ટાંકો તમારા સંદર્ભ ફેરચાઇલ્ડ, મેરીને ફોર્મેટ કરો. "પૂર્વસંધ્યાને મળો: પ્રથમ સ્ત્રી, પત્ની અને તમામ જીવોની માતા." ધર્મ શીખો, 5 એપ્રિલ, 2023, learnreligions.com/eve-mother-of-all-the-living-701199. ફેરચાઈલ્ડ, મેરી. (2023, એપ્રિલ 5). પૂર્વસંધ્યાને મળો: પ્રથમ સ્ત્રી, પત્ની અને તમામ જીવંતની માતા. //www.learnreligions.com/eve-mother-of-all-the-living-701199 Fairchild, મેરી પરથી મેળવેલ. "પૂર્વસંધ્યાને મળો: પ્રથમ સ્ત્રી, પત્ની અને તમામ જીવોની માતા." ધર્મ શીખો. //www.learnreligions.com/eve-mother-of-all-the-living-701199 (એક્સેસ કરેલ મે 25, 2023). નકલ અવતરણ
    Judy Hall
    Judy Hall
    જુડી હોલ આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત લેખક, શિક્ષક અને ક્રિસ્ટલ નિષ્ણાત છે જેમણે આધ્યાત્મિક ઉપચારથી લઈને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સુધીના વિષયો પર 40 થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા છે. 40 વર્ષથી વધુની કારકિર્દી સાથે, જુડીએ અસંખ્ય વ્યક્તિઓને તેમના આધ્યાત્મિક સ્વ સાથે જોડાવા અને હીલિંગ સ્ફટિકોની શક્તિનો ઉપયોગ કરવા પ્રેરણા આપી છે.જુડીનું કાર્ય જ્યોતિષશાસ્ત્ર, ટેરોટ અને વિવિધ ઉપચાર પદ્ધતિઓ સહિત વિવિધ આધ્યાત્મિક અને વિશિષ્ટ વિદ્યાશાખાઓના તેના વ્યાપક જ્ઞાન દ્વારા જાણ કરવામાં આવે છે. આધ્યાત્મિકતા પ્રત્યેનો તેણીનો અનોખો અભિગમ પ્રાચીન શાણપણને આધુનિક વિજ્ઞાન સાથે મિશ્રિત કરે છે, જે વાચકોને તેમના જીવનમાં વધુ સંતુલન અને સંવાદિતા પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યવહારુ સાધનો પ્રદાન કરે છે.જ્યારે તેણી લખતી નથી અથવા શીખવતી નથી, ત્યારે જુડી નવી આંતરદૃષ્ટિ અને અનુભવોની શોધમાં વિશ્વની મુસાફરી કરતી જોવા મળે છે. અન્વેષણ અને આજીવન શિક્ષણ માટેની તેણીની ઉત્કટતા તેના કાર્યમાં સ્પષ્ટ છે, જે વિશ્વભરના આધ્યાત્મિક શોધકોને પ્રેરણા અને સશક્તિકરણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે.