A bibliai Éva minden élők anyja

A bibliai Éva minden élők anyja
Judy Hall

A bibliai Éva volt az első nő a földön, az első feleség és az első anya. "Minden élők anyja" néven ismert. Bár teljesítménye figyelemre méltó, Éva életéről ennél többet nemigen tudunk.

Mózes beszámolója az első párról feltűnően szűkszavú. Feltételeznünk kell, hogy Istennek oka volt a részletek hiányára. Mint sok más figyelemre méltó anya, Éva teljesítménye is jelentős volt, de a bibliai szövegben többnyire említés nélkül marad.

Éva a Bibliában

Más néven is ismert : Minden élők anyja

Ismert : A bibliai Éva Ádám felesége és az emberi faj anyja.

Bibliai hivatkozások: A Szentírás feljegyzi Éva életét az 1Mózes 2:18-4:26. Pál apostol háromszor említi Évát leveleiben: 2Korinthus 11:3 és 1Timóteus 2:8-14, valamint 1Korinthus 11:8-9. Az apostol háromszor említi Évát.

Eredmények: Éva az emberiség anyja. Ő volt az első nő és az első feleség. Anya és apa nélkül érkezett a bolygóra. Isten az ő képmásának tükörképeként teremtette, hogy Ádám segítője legyen. Kettejük feladata volt az Édenkert gondozása, a tökéletes hely az életre. Együtt teljesítették be Isten célját, a világ benépesítését.

Foglalkozás : Feleség, anya, társ, segítő és Isten teremtésének társ-irányítója.

Hometown : Éva az Édenkertben kezdte életét, de később kiűzték.

Lásd még: Jézus sokaságot táplál Máté és Márk szerint

Családfa :

Férj - Adam

Gyermekek - A Biblia szerint Éva Káint, Ábelt és Széthet szülte, valamint sok más fiút és lányt.

Éva története

A teremtés hatodik napján, a Teremtés könyvének második fejezetében Isten úgy döntött, hogy jó lenne, ha Ádámnak lenne egy társa és segítője. Isten elérte, hogy Ádám mély álomba merüljön. Az Úr fogta Ádám egyik bordáját, és megformálta belőle Évát. Isten elnevezte a nőt. ezer , ami héberül azt jelenti: "segítség".

Éva két nevet kapott Ádámtól, az első az általános "nő" volt, később, a bűnbeesés után Ádám a saját nevét adta neki. Eve , ami "életet" jelent, utalva az emberi faj nemzésében betöltött szerepére.

Éva lett Ádám társa, segítője, az, aki kiegészíti őt, és egyenlő mértékben osztozik a teremtésért való felelősségben. Ő is Isten képmására lett teremtve (1Mózes 1:26-27), Isten tulajdonságainak egy részét megjelenítve. Ádám és Éva egyedül együtt teljesítette volna Isten célját a teremtés folytatásában. Éva teremtésével Isten elhozta az emberi kapcsolatokat, a barátságot,társaságot és házasságot a világra.

Az emberiség bukása

Egy napon a Sátánt jelképező kígyó rászedte Évát, hogy egyen gyümölcsöt a jó és a rossz tudásának fájáról, amit Isten kifejezetten megtiltott. Ádámot és Évát megbüntették és elküldték az Édenkertből. Éva büntetése az volt, hogy a szülés során fokozott fájdalmat kellett átélnie, és férje alá kellett rendelnie magát.

Érdemes megjegyezni, hogy Isten nyilvánvalóan felnőttként teremtette meg Ádámot és Évát. A Teremtés könyve szerint mindketten azonnal rendelkeztek olyan nyelvi készségekkel, amelyek lehetővé tették számukra, hogy Istennel és egymással kommunikáljanak. Isten tökéletesen világossá tette számukra szabályait és kívánságait, felelősséggel tartotta őket.

Éva egyetlen ismerete Istentől és Ádámtól származott. Ekkor tiszta szívű volt, Isten képmására teremtve. Ő és Ádám meztelenek voltak, de nem szégyellték magukat.

Évának nem volt tudása a gonoszságról. Nem sejthette a kígyó indítékait. Azt azonban tudta, hogy engedelmeskednie kell Istennek. Bár ő és Ádám az összes állat fölé kerültek, mégis inkább egy állatnak engedelmeskedett, mint Istennek.

Hajlamosak vagyunk együttérzőek lenni Évával, tekintve tapasztalatlanságát és naivitását. De Isten egyértelmű volt: "Egyél a jó és a rossz tudásának fájáról, és meg fogsz halni." Amit gyakran figyelmen kívül hagynak, hogy Ádám a feleségével volt, amikor őt megkísértették. Mint férje és védelmezője, neki kellett volna közbelépnie, de nem tette. Ezért sem Évát, sem Ádámot nem emelték ki, hogyMindkettőt egyformán felelősnek tartották és bűnösként büntették.

Eve erősségei

Évát Isten képmására teremtette, kifejezetten arra, hogy Ádám segítőjeként szolgáljon. Amint a beszámolóból megtudjuk, a bűnbeesés után gyermekeket szült, csak Ádám segített neki. A feleség és anya nevelési feladatait úgy végezte, hogy nem volt példaképe, aki irányította volna.

Éva gyengeségei

Évát megkísértette a Sátán, amikor megtévesztette őt, hogy kételkedjen Isten jóságában. A kígyó arra ösztönözte, hogy arra az egy dologra összpontosítson, amit nem kaphatott meg. Elvesztette szem elől mindazt a kellemes dolgot, amivel Isten megáldotta őt az Édenkertben. Elégedetlen lett, sajnálta magát, mert nem részesülhetett Isten jó és rossz tudásában. Éva hagyta, hogy a Sátán megingassa a bizalmát aIstenem.

Bár szoros kapcsolatban állt Istennel és férjével, Éva nem konzultált egyikükkel sem, amikor szembesült Sátán hazugságaival. Impulzívan cselekedett, tekintélyétől függetlenül. Miután bűnbe keveredett, meghívta férjét, hogy csatlakozzon hozzá. Ádámhoz hasonlóan, amikor Évát is szembesítették a bűnével, valaki mást (Sátánt) hibáztatott, ahelyett, hogy személyesen vállalta volna a felelősséget azért, amit tett.

Lásd még: Hét neves muszlim énekes és zenész listája

Életleckék

Évától megtanuljuk, hogy a nők osztoznak Isten képmásában. A női tulajdonságok Isten jellemének részét képezik. Isten teremtési célja nem teljesülhetett volna be a "nőiség" egyenrangú részvétele nélkül. Ahogyan Ádám életéből tanultuk, Éva arra tanít minket, hogy Isten azt akarja, hogy szabadon válasszuk őt, és szeretetből kövessük és engedelmeskedjünk neki. Semmi, amit teszünk, nem marad rejtve Isten elől. Hasonlóképpen, nem válik hasznunkrahogy másokat hibáztassunk a saját hibáinkért. Személyes felelősséget kell vállalnunk tetteinkért és döntéseinkért.

Kulcsfontosságú bibliai versek Éváról

1Mózes 2:18

Akkor az Úristen így szólt: "Nem jó az embernek egyedül maradnia, készítek neki egy segítőt, aki éppen megfelelő lesz számára." (NLT)

1Mózes 2:23

"Végre!" - kiáltott fel a férfi.

"Ez a csont az én csontomból van,

és húst a húsomból!

"Asszonynak" fogják hívni.

mert 'férfitól' vették el." (NLT)

Források

  • Baker Encyclopedia of the Bible
  • Life Application Study Biblia
  • ESV Tanulmányi Biblia
  • A Lexham Biblia szótár.
Cite this Article Format Your Citation Fairchild, Mary. "Meet Eve: The First Woman, Wife, and Mother of All the Living." Learn Religions, Apr. 5, 2023, learnreligions.com/eve-mother-of-all-the-living-701199. Fairchild, Mary. (2023, April 5). Meet Eve: The First Woman, Wife, and Mother of All the Living. Retrieved from //www.learnreligions.com/eve-mother-of-all-the-living-701199 Fairchild, Mary."Meet Eve: The First Woman, Wife, and Mother of All the Living." Learn Religions. //www.learnreligions.com/eve-mother-of-all-the-living-701199 (hozzáférés: 2023. május 25.). idézet másolata.Judy Hall
Judy Hall
Judy Hall nemzetközileg elismert író, tanár és kristályszakértő, aki több mint 40 könyvet írt a spirituális gyógyítástól a metafizikáig. Több mint 40 éves karrierje révén Judy számtalan egyént inspirált arra, hogy kapcsolatba lépjen spirituális énjével és kihasználja a gyógyító kristályok erejét.Judy munkáját a különféle spirituális és ezoterikus tudományágak, köztük az asztrológia, a tarot és a különféle gyógymódok terén szerzett széleskörű ismerete alapozza meg. Egyedülálló megközelítése a spiritualitáshoz ötvözi az ősi bölcsességet a modern tudománnyal, gyakorlati eszközöket biztosítva az olvasóknak életük nagyobb egyensúlyának és harmóniájának eléréséhez.Amikor nem ír vagy nem tanít, Judy a világban járva új meglátások és tapasztalatok után kutat. A felfedezés és az egész életen át tartó tanulás iránti szenvedélye nyilvánvaló munkája során, amely továbbra is inspirálja és felhatalmazza a spirituális keresőket szerte a világon.