મારી ઈચ્છા નહિ પણ તમારી ઈચ્છા થઈ જશે: માર્ક 14:36 ​​અને લ્યુક 22:42

મારી ઈચ્છા નહિ પણ તમારી ઈચ્છા થઈ જશે: માર્ક 14:36 ​​અને લ્યુક 22:42
Judy Hall

ઈસુએ તેના પિતાની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે શક્તિ માટે પ્રાર્થના કરીને ક્રોસ પર સહન કરવા માટે આવનારી વેદનાને લઈને તેના ગભરાટનો સામનો કર્યો. ડરને તેના પર હાવી થવા અથવા તેને નિરાશામાં ડૂબી જવાને બદલે, ઈસુએ તેના ઘૂંટણિયે પડીને પ્રાર્થના કરી, "પિતા, મારી ઇચ્છા નહીં, પણ તમારી ઇચ્છા પૂર્ણ થાઓ."

આપણે ખ્રિસ્તના ઉદાહરણને અનુસરી શકીએ છીએ અને નમ્રતાપૂર્વક આપણી ચિંતાઓને આપણા સ્વર્ગીય પિતાના સુરક્ષિત હાથમાં સોંપી શકીએ છીએ. આપણે વિશ્વાસ રાખી શકીએ કે આપણે જે કંઈ પણ સહન કરવું જોઈએ તેમાંથી આપણને મદદ કરવા ઈશ્વર આપણી સાથે રહેશે. તે જાણે છે કે આગળ શું છે અને તે હંમેશા આપણા શ્રેષ્ઠ હિતોને ધ્યાનમાં રાખે છે.

મુખ્ય બાઇબલ કલમો

  • માર્ક 14:36: અને તેણે કહ્યું, "અબ્બા, પિતા, તમારા માટે બધું શક્ય છે. આ પ્યાલો મારી પાસેથી દૂર કરો. તેમ છતાં હું જે ઈચ્છું તે નહિ, પણ તમે જે ઈચ્છો તે. (ESV)
  • લ્યુક 22:42: "પિતા, જો તમે ઇચ્છતા હો, તો આ પ્યાલો મારી પાસેથી લઇ લે; છતાં મારી ઇચ્છા નહીં, પણ તમારી ઇચ્છા પૂર્ણ થાઓ." (NIV)

મારી ઈચ્છા નહિ પણ તમારી ઈચ્છા થઈ જશે

ઈસુ તેમના જીવનના સૌથી મુશ્કેલ સંઘર્ષમાંથી પસાર થવાના હતા: ક્રુસિફિકેશન. ખ્રિસ્ત માત્ર સૌથી વધુ પીડાદાયક અને શરમજનક સજાઓમાંથી એકનો સામનો કરી રહ્યો હતો - ક્રોસ પર મૃત્યુ - તે કંઈક વધુ ખરાબ થવાથી ડરતો હતો. ઈસુને પિતા દ્વારા ત્યજી દેવામાં આવશે (મેથ્યુ 27:46) કારણ કે તેણે આપણા માટે પાપ અને મૃત્યુ સ્વીકાર્યું:

આ પણ જુઓ: કેથોલિક ધર્મમાં સંસ્કાર શું છે?કેમ કે ઈશ્વરે ક્યારેય પાપ ન કરનાર ખ્રિસ્તને આપણા પાપ માટે અર્પણ તરીકે બનાવ્યા, જેથી આપણે ન્યાયી બની શકીએ. ખ્રિસ્ત દ્વારા ભગવાન સાથે. (2 કોરીંથી 5:21 NLT)

જેમ તે અંધારા તરફ પાછો ગયો અનેગેથસેમેનના બગીચામાં એકાંત ટેકરી પર, ઈસુ જાણતા હતા કે તેમના માટે આગળ શું છે. માંસ અને લોહીના માણસ તરીકે, તે વધસ્તંભ દ્વારા મૃત્યુની ભયાનક શારીરિક યાતના સહન કરવા માંગતા ન હતા. ભગવાનના પુત્ર તરીકે, જેમણે ક્યારેય તેના પ્રેમાળ પિતાથી અલગતાનો અનુભવ કર્યો ન હતો, તે તોળાઈ રહેલા જુદાઈને સમજી શક્યો નહીં. છતાં તેણે ભગવાનને સાદી, નમ્ર શ્રદ્ધા અને આધીનતાથી પ્રાર્થના કરી.

જીવનનો માર્ગ

ઈસુનું ઉદાહરણ આપણા માટે દિલાસો આપતું હોવું જોઈએ. પ્રાર્થના એ ઈસુ માટે જીવનનો એક માર્ગ હતો, ભલે તેની માનવ ઇચ્છાઓ ઈશ્વરની વિરુદ્ધ હોય. આપણે આપણી પ્રામાણિક ઈચ્છાઓ ઈશ્વરને ઠાલવી શકીએ છીએ, ભલે આપણે જાણીએ કે તેઓ તેની સાથે સંઘર્ષ કરે છે, ભલે આપણે આપણા શરીર અને આત્મા સાથે ઈચ્છીએ કે ઈશ્વરની ઈચ્છા કોઈ બીજી રીતે થઈ શકે.

બાઇબલ કહે છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત વેદનામાં હતા. અમે ઈસુની પ્રાર્થનામાં તીવ્ર સંઘર્ષ અનુભવીએ છીએ, કારણ કે તેના પરસેવામાં લોહીના મોટા ટીપાં હતા (લ્યુક 22:44). તેણે તેના પિતાને દુઃખનો પ્યાલો દૂર કરવા કહ્યું. પછી તેણે શરણાગતિ સ્વીકારી, "મારી ઇચ્છા નહીં, પરંતુ તમારી ઇચ્છા પૂર્ણ થાઓ."

આ પણ જુઓ: Mictecacihuatl: એઝટેક ધર્મમાં મૃત્યુની દેવી

અહીં ઈસુએ આપણા બધા માટે પ્રાર્થનામાં વળાંક દર્શાવ્યો. પ્રાર્થના એ નથી કે આપણે જે જોઈએ છે તે મેળવવા માટે ભગવાનની ઇચ્છાને વળાંક આપીએ. પ્રાર્થનાનો હેતુ ઈશ્વરની ઈચ્છા શોધવાનો અને પછી તેની સાથે આપણી ઈચ્છાઓને સંરેખિત કરવાનો છે. ઈસુએ સ્વેચ્છાએ પિતાની ઇચ્છાને સંપૂર્ણ આધીનતામાં પોતાની ઇચ્છાઓ મૂકી. આ અદભૂત વળાંક છે. અમે મેથ્યુની ગોસ્પેલમાં ફરીથી નિર્ણાયક ક્ષણનો સામનો કરીએ છીએ:

તે થોડો આગળ વધ્યોદૂર જઈને જમીન પર મોઢું નમાવીને પ્રાર્થના કરી, "મારા પિતા! જો શક્ય હોય તો, આ વેદનાનો પ્યાલો મારી પાસેથી લઈ લેવામાં આવે. છતાં હું ઈચ્છું છું કે તમારી ઈચ્છા પૂર્ણ થાય, મારી નહીં." (મેથ્યુ 26:39 NLT)

ઇસુએ માત્ર ભગવાનને આધીન રહીને પ્રાર્થના કરી ન હતી, તે આ રીતે જીવ્યા હતા:

"કેમ કે હું મારી ઇચ્છા કરવા માટે નહિ પણ જેણે મને મોકલ્યો છે તેની ઇચ્છા કરવા માટે હું સ્વર્ગમાંથી નીચે આવ્યો છું. " (જ્હોન 6:38 NIV)

જ્યારે ઈસુએ શિષ્યોને પ્રાર્થનાનો દાખલો આપ્યો, ત્યારે તેમણે તેમને ઈશ્વરના સાર્વભૌમ શાસન માટે પ્રાર્થના કરવાનું શીખવ્યું:

"તમારું રાજ્ય આવો. તમારી ઇચ્છા જેમ સ્વર્ગમાં છે તેમ પૃથ્વી પર પણ પૂર્ણ થાય. " (મેથ્યુ 6:10 NIV)

ભગવાન આપણા માનવ સંઘર્ષને સમજે છે

જ્યારે આપણે કંઈક સખત ઈચ્છીએ છીએ, ત્યારે આપણા પોતાના પર ભગવાનની ઇચ્છા પસંદ કરવી એ સરળ પરાક્રમ નથી. ભગવાન પુત્ર કોઈપણ કરતાં વધુ સારી રીતે સમજે છે કે આ પસંદગી કેટલી મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. જ્યારે ઈસુએ અમને તેમના અનુસરવા માટે બોલાવ્યા, ત્યારે તેમણે અમને તેમની જેમ દુઃખો દ્વારા આજ્ઞાપાલન શીખવા માટે બોલાવ્યા:

ભલે ઈસુ ઈશ્વરના પુત્ર હતા, તેમણે જે દુઃખો સહન કર્યા તેમાંથી આજ્ઞાપાલન શીખ્યા. આ રીતે, ઈશ્વરે તેમને સંપૂર્ણ પ્રમુખ યાજક તરીકે લાયક બનાવ્યા, અને જેઓ તેમની આજ્ઞા પાળે છે તેમના માટે તે શાશ્વત મુક્તિનો સ્ત્રોત બન્યો. (હેબ્રી 5:8-9 NLT)

તેથી જ્યારે તમે પ્રાર્થના કરો, ત્યારે આગળ વધો અને પ્રામાણિકપણે પ્રાર્થના કરો. ભગવાન આપણી નબળાઈઓ સમજે છે. ઈસુ આપણા માનવ સંઘર્ષને સમજે છે. તમારા આત્માની બધી વેદનાઓ સાથે પોકાર કરો, જેમ ઈસુએ કર્યું હતું. ભગવાન તેને લઈ શકે છે. પછી તમારી જિદ્દી, માંસલ ઇચ્છાને નીચે મૂકો. ભગવાનને સબમિટ કરો અનેતેના પર વિશ્વાસ કરો.

જો આપણે ખરેખર ઈશ્વર પર ભરોસો રાખીએ, તો આપણી પાસે આપણી ઈચ્છાઓ, આપણી જુસ્સો અને આપણા ડરને છોડી દેવાની શક્તિ હશે, અને તેની ઈચ્છા સંપૂર્ણ, સાચી અને સૌથી શ્રેષ્ઠ છે એવું માનીએ છીએ. અમારા માટે. 1 "મારી ઈચ્છા નહિ પણ તમારી ઈચ્છા થઈ જશે." ધર્મ શીખો, 8 ફેબ્રુઆરી, 2021, learnreligions.com/not-my-will-but-yours-be-done-day-225-701740. ફેરચાઈલ્ડ, મેરી. (2021, ફેબ્રુઆરી 8). મારી વિલ નહીં બટ યોર્સ બી ડન. //www.learnreligions.com/not-my-will-but-yours-be-done-day-225-701740 Fairchild, મેરી પરથી મેળવેલ. "મારી ઈચ્છા નહિ પણ તમારી ઈચ્છા થઈ જશે." ધર્મ શીખો. //www.learnreligions.com/not-my-will-but-yours-be-done-day-225-701740 (એક્સેસ 25 મે, 2023). નકલ અવતરણ
Judy Hall
Judy Hall
જુડી હોલ આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત લેખક, શિક્ષક અને ક્રિસ્ટલ નિષ્ણાત છે જેમણે આધ્યાત્મિક ઉપચારથી લઈને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સુધીના વિષયો પર 40 થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા છે. 40 વર્ષથી વધુની કારકિર્દી સાથે, જુડીએ અસંખ્ય વ્યક્તિઓને તેમના આધ્યાત્મિક સ્વ સાથે જોડાવા અને હીલિંગ સ્ફટિકોની શક્તિનો ઉપયોગ કરવા પ્રેરણા આપી છે.જુડીનું કાર્ય જ્યોતિષશાસ્ત્ર, ટેરોટ અને વિવિધ ઉપચાર પદ્ધતિઓ સહિત વિવિધ આધ્યાત્મિક અને વિશિષ્ટ વિદ્યાશાખાઓના તેના વ્યાપક જ્ઞાન દ્વારા જાણ કરવામાં આવે છે. આધ્યાત્મિકતા પ્રત્યેનો તેણીનો અનોખો અભિગમ પ્રાચીન શાણપણને આધુનિક વિજ્ઞાન સાથે મિશ્રિત કરે છે, જે વાચકોને તેમના જીવનમાં વધુ સંતુલન અને સંવાદિતા પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યવહારુ સાધનો પ્રદાન કરે છે.જ્યારે તેણી લખતી નથી અથવા શીખવતી નથી, ત્યારે જુડી નવી આંતરદૃષ્ટિ અને અનુભવોની શોધમાં વિશ્વની મુસાફરી કરતી જોવા મળે છે. અન્વેષણ અને આજીવન શિક્ષણ માટેની તેણીની ઉત્કટતા તેના કાર્યમાં સ્પષ્ટ છે, જે વિશ્વભરના આધ્યાત્મિક શોધકોને પ્રેરણા અને સશક્તિકરણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે.