Mi a nagypéntek és mit jelent a keresztények számára?

Mi a nagypéntek és mit jelent a keresztények számára?
Judy Hall

Nagypéntek a húsvétvasárnapot megelőző pénteken van. Ezen a napon a keresztények Jézus Krisztus szenvedéséről, vagyis szenvedéséről és kereszthaláláról emlékeznek meg. Sok keresztény nagypénteken böjtöléssel, imával, bűnbánattal és Krisztus kínszenvedéséről és szenvedéséről való elmélkedéssel tölti a nagypénteket.

Bibliai utalások nagypéntekre

Jézus kereszthaláláról, azaz keresztre feszítéséről, temetéséről és feltámadásáról, azaz feltámasztásáról a következő bibliai szakaszokban olvashatunk: Máté 27:27-28:8; Márk 15:16-16:19; Lukács 23:26-24:35; János 19:16-20:30.

Mi történt nagypénteken?

Nagypénteken a keresztények Jézus Krisztus halálára összpontosítanak. A halála előtti éjszakán Jézus és tanítványai részt vettek az utolsó vacsorán, majd elmentek a Gecsemáné kertbe. Jézus ott töltötte utolsó óráit imádkozva az Atyához, miközben tanítványai a közelben aludtak:

"Egy kicsit tovább menve, arccal a földre borult, és így imádkozott: "Atyám, ha lehetséges, vegyék el tőlem ezt a poharat. De nem úgy, ahogy én akarom, hanem ahogy te akarod."" (Máté 26:39, NIV).

"Ez a pohár" a kereszthalált jelentette, az egyik legrettegettebb és legfájdalmasabb kivégzési módot az ókori világban. De "ez a pohár" valami még a keresztre feszítésnél is rosszabbat jelentett. Krisztus tudta, hogy halálában magára veszi a világ bűneit - még a valaha elkövetett legszörnyűbb bűnöket is -, hogy a hívőket megszabadítsa a bűntől és a haláltól:

"Még buzgóbban imádkozott, és olyan lelki gyötrelemben volt, hogy verejtéke úgy hullott a földre, mint nagy vércseppek." (Lukács 22:44, NLT).

Még mielőtt felvirradt volna a reggel, Jézust letartóztatták. Hajnalban a Szanhedrin kihallgatta és elítélte. Mielőtt azonban halálra ítélték volna, a vallási vezetőknek előbb Rómának jóvá kellett hagynia a halálos ítéletet. Jézust Poncius Pilátushoz, Júdea római helytartójához vitték. Pilátus nem talált okot arra, hogy vádat emeljen Jézus ellen. Amikor megtudta, hogy Jézus Galileából származik, amely Heródes uralma alatt állt.Pilátus elküldte Jézust Heródeshez, aki akkoriban Jeruzsálemben tartózkodott.

Jézus nem volt hajlandó válaszolni Heródes kérdéseire, ezért Heródes visszaküldte őt Pilátushoz. Bár Pilátus ártatlannak találta őt, félt a tömegtől, amely Jézus keresztre feszítését akarta, ezért halálra ítélte Jézust.

Lásd még: A dzsánna meghatározása az iszlámban

Jézust brutálisan megverték, kigúnyolták, bottal fejbe vágták és leköpték. Töviskoronát tettek a fejére, és meztelenre vetkőztették. Saját keresztjét kellett cipelnie, de amikor túlságosan legyengült, a cirenei Simon kénytelen volt cipelni helyette.

Jézust a Kálváriára vezették, ahol a katonák karószerű szögeket vertek a csuklójába és a bokájába, és a keresztre erősítették. A feje fölé egy "A zsidók királya" feliratot helyeztek. Jézus körülbelül hat órán át lógott a kereszten, amíg ki nem vette az utolsó leheletét. Miközben a kereszten volt, a katonák sorsot vetettek Jézus ruhájára. A bámészkodók sértéseket kiabáltak és gúnyolódtak.

Két bűnözőt feszítettek keresztre egyszerre. Az egyik Jézus jobbján, a másik a balján lógott (Lukács 23:39-43). Egyszer Jézus így kiáltott az apjához: "Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?".

Aztán sötétség borította be az országot. Amikor Jézus átadta a lelkét, földrengés rázta meg a földet, és a templom függönye fentről lefelé kettészakadt:

"Abban a pillanatban a templom szentélyének függönye kettészakadt, fentről lefelé. A föld megremegett, sziklák hasadtak szét, és sírok nyíltak meg. Sok meghalt istenfélő férfi és nő teste feltámadt a halálból. Jézus feltámadása után elhagyták a temetőt, bementek Jeruzsálem szent városába, és sok embernek megjelentek." (Máté 27:51-53, NLT).

Az volt a szokás, hogy a római katonák eltörik a bűnözők lábát, hogy a halál gyorsabban bekövetkezzen. De csak a tolvajoknak törték el a lábát. Amikor a katonák Jézushoz értek, ő már halott volt.

Az est beálltával Arimateai József (Nikodémus segítségével) levette Jézus testét a keresztről, és saját új sírjába helyezte. A bejárat fölé egy nagy követ gördítettek, lezárva a sírt.

Miért hívják a nagypénteket "jónak"?

A kereszténység szerint Isten szent, az ember pedig bűnös; a szentség összeegyeztethetetlen a bűnnel, ezért az emberiség bűne elválaszt minket Istentől. A bűn büntetése az örök halál. Az emberi halál és az állatáldozatok azonban nem elegendőek a bűn kiengesztelésére. A kiengeszteléshez tökéletes, szeplőtelen áldozatra van szükség, amelyet éppen a megfelelő módon ajánlanak fel.

Lásd még: Imádság, amely segít a keresztényeknek a vágy kísértése ellen harcolni

A keresztények hiszik, hogy Jézus Krisztus volt az egyetlen és tökéletes Isten-ember, hogy halála tökéletes engesztelő áldozatot hozott a bűnért, és hogy Jézus által a mi bűneink is megbocsáthatók. Következésképpen, amikor elfogadjuk Jézus Krisztus fizetségét a bűnért, ő lemossa a bűneinket és helyreállítja a helyes helyzetünket Istennel szemben; Isten irgalma és kegyelme lehetővé teszi az üdvösséget, és mi megkapjuk az örökkévalóság ajándékát.Ezek a hiedelmek magyarázzák, hogy Jézus keresztre feszítésének napját miért tartják "nagypénteknek".

Cite this Article Format Your Citation Fairchild, Mary. "What Is Good Friday?" Learn Religions, Apr. 5, 2023, learnreligions.com/what-is-good-friday-p2-700773. Fairchild, Mary. (2023, April 5). What Is Good Friday? Retrieved from //www.learnreligions.com/what-is-good-friday-p2-700773 Fairchild, Mary. "What Is Good Friday?" Learn Religions. //www.learnreligions.com/what-is-good-friday-p2-700773.(hozzáférés: 2023. május 25.). hivatkozás másolataJudy Hall
Judy Hall
Judy Hall nemzetközileg elismert író, tanár és kristályszakértő, aki több mint 40 könyvet írt a spirituális gyógyítástól a metafizikáig. Több mint 40 éves karrierje révén Judy számtalan egyént inspirált arra, hogy kapcsolatba lépjen spirituális énjével és kihasználja a gyógyító kristályok erejét.Judy munkáját a különféle spirituális és ezoterikus tudományágak, köztük az asztrológia, a tarot és a különféle gyógymódok terén szerzett széleskörű ismerete alapozza meg. Egyedülálló megközelítése a spiritualitáshoz ötvözi az ősi bölcsességet a modern tudománnyal, gyakorlati eszközöket biztosítva az olvasóknak életük nagyobb egyensúlyának és harmóniájának eléréséhez.Amikor nem ír vagy nem tanít, Judy a világban járva új meglátások és tapasztalatok után kutat. A felfedezés és az egész életen át tartó tanulás iránti szenvedélye nyilvánvaló munkája során, amely továbbra is inspirálja és felhatalmazza a spirituális keresőket szerte a világon.