Syvendedags adventisters tro og praksis

Syvendedags adventisters tro og praksis
Judy Hall

Mens syvendedags adventister er enige med vanlige kristne kirkesamfunn i de fleste doktrinespørsmål, er de forskjellige på noen spørsmål, spesielt på hvilken dag de skal tilbe og hva som skjer med sjeler rett etter døden.

Se også: Hva er de gamle hinduistiske lovene til Manu?

Syvendedags adventisttro

 • Dåp – Dåp krever omvendelse og en bekjennelse av troen på Jesus Kristus som Herre og Frelser. Det symboliserer syndsforlatelse og mottak av Den Hellige Ånd. Adventister døper ved nedsenking.
 • Bibel - Adventister ser på Skriften som guddommelig inspirert av Den Hellige Ånd, den "ufeilbarlige åpenbaringen" av Guds vilje. Bibelen inneholder den kunnskapen som er nødvendig for frelse.
 • Nattverd – Adventistenes nattverdsgudstjeneste inkluderer fotvask som et symbol på ydmykhet, pågående indre rensing og tjeneste for andre. Nattverden er åpen for alle kristne troende.
 • Døden - I motsetning til de fleste andre kristne kirkesamfunn, mener adventister at de døde ikke går direkte til himmelen eller helvete, men går inn i en periode med "sjel". søvn," der de er bevisstløse frem til deres oppstandelse og endelige dom.
 • Diett - Som "Den Hellige Ånds templer" oppfordres syvendedagsadventister til å spise et sunnest mulig kosthold , og mange medlemmer er vegetarianere. De har også forbud mot å drikke alkohol, bruke tobakk eller ta ulovlige stoffer.
 • Likestilling - Det er ingen rasemessigdiskriminering i Syvendedags Adventistkirken. Kvinner kan ikke ordineres til pastorer, selv om debatten fortsetter i enkelte kretser. Homoseksuell oppførsel blir fordømt som synd.
 • Himmel, helvete - På slutten av tusenårsriket, Kristi tusenårige regjeringstid med hans hellige i himmelen mellom den første og andre oppstandelsen, Kristus og den hellige by vil stige ned fra himmelen til jorden. De forløste vil leve evig på den nye jorden, hvor Gud vil bo hos sitt folk. De fordømte vil bli fortært av ild og tilintetgjort.
 • Undersøkende dom - Fra og med 1844, en dato som opprinnelig ble kalt av en tidlig adventist som Kristi annet komme, begynte Jesus en prosess med å dømme hvilke mennesker som vil bli frelst og hvilke som vil bli ødelagt. Adventister tror at alle avdøde sjeler sover inntil den endelige dommens tid.
 • Jesus Kristus - Den evige Guds Sønn, Jesus Kristus ble menneske og ble ofret på korset som betaling for synd, ble oppreist fra de døde og steg opp til himmelen. De som aksepterer Kristi sonende død er sikret evig liv.
 • Profeti - Profeti er en av Den Hellige Ånds gaver. Syvendedagsadventister anser Ellen G. White (1827-1915), en av kirkens grunnleggere, for å være en profet. Hennes omfattende skrifter blir studert for veiledning og instruksjon.
 • Sabbat - Syvendedags adventisttro inkluderertilbedelse på lørdag, i samsvar med den jødiske skikken med å holde den syvende dagen hellig, basert på det fjerde bud. De tror at den senere kristne skikken med å flytte sabbaten til søndag, for å feire dagen for Kristi oppstandelse, er ubibelsk.
 • Treenighet - Adventister tror på én Gud: Far, Sønn og Hellige Ånd. Mens Gud er utenfor menneskelig forståelse, har han åpenbart seg selv gjennom Skriften og sin Sønn, Jesus Kristus.

Syvendedags adventistpraksis

sakramenter - Dåpen er utført på troende i en alder av ansvarlighet og oppfordrer til omvendelse og aksept av Kristus som Herre og Frelser. Adventister praktiserer full fordypning.

Se også: Vedaene: En introduksjon til Indias hellige tekster

Syvendedags adventisttro anser nattverd som en ordinans som skal feires kvartalsvis. Arrangementet begynner med fotvask når menn og kvinner går inn i separate rom for den delen. Etterpå samles de i helligdommen for å dele usyret brød og ufermentert druesaft, som et minne om Herrens nattverd.

Gudstjeneste – Gudstjenester begynner med sabbatsskolen, ved å bruke Sabbatsskolen Quarterly , en publikasjon utgitt av General Conference of Seventh-day Adventists. Gudstjenesten består av musikk, en bibelbasert preken og bønn, omtrent som en evangelisk protestantisk gudstjeneste.

Kilder

 • “Adventist.org.” Syvendedags adventistverdenChurch .
 • “Brooklyn SDA Church.” Brooklyn SDA Church.
 • "Ellen G. White Estate, Inc." Ellen G. White ® Estate: Det offisielle Ellen White ®-nettstedet.
 • “Hjemmesiden til ReligiousTolerance.org-nettstedet.” Hjemmesiden til ReligiousTolerance.org-nettstedet.
Siter denne artikkelen Formater sitatet ditt Zavada, Jack. "Syvendedags adventisters tro og praksis." Learn Religions, 8. september 2021, learnreligions.com/seventh-day-adventist-beliefs-701396. Zavada, Jack. (2021, 8. september). Syvendedags adventisters tro og praksis. Hentet fra //www.learnreligions.com/seventh-day-adventist-beliefs-701396 Zavada, Jack. "Syvendedags adventisters tro og praksis." Lær religioner. //www.learnreligions.com/seventh-day-adventist-beliefs-701396 (åpnet 25. mai 2023). kopiere sitatJudy Hall
Judy Hall
Judy Hall er en internasjonalt anerkjent forfatter, lærer og krystallekspert som har skrevet over 40 bøker om emner som spenner fra åndelig helbredelse til metafysikk. Med en karriere som strekker seg over mer enn 40 år, har Judy inspirert utallige individer til å koble seg til sitt åndelige jeg og utnytte kraften til helbredende krystaller.Judys arbeid er informert av hennes omfattende kunnskap om forskjellige åndelige og esoteriske disipliner, inkludert astrologi, tarot og forskjellige helbredende modaliteter. Hennes unike tilnærming til spiritualitet blander gammel visdom med moderne vitenskap, og gir leserne praktiske verktøy for å oppnå større balanse og harmoni i livene deres.Når hun ikke skriver eller underviser, kan Judy bli funnet på reise verden rundt på jakt etter ny innsikt og opplevelser. Hennes lidenskap for utforskning og livslang læring er tydelig i arbeidet hennes, som fortsetter å inspirere og styrke åndelige søkere over hele verden.