Samson a Dalila Průvodce biblickým příběhem

Samson a Dalila Průvodce biblickým příběhem
Judy Hall

Samson byl muž s nepřekonatelnou fyzickou silou, ale když se zamiloval do ženy jménem Dalila, potkal svůj protějšek. Samson opustil své poslání, které mu určil Bůh, aby se zalíbil ženě, která mu ukradla jeho city. Tato nerozvážnost vedla k oslepnutí, uvěznění a bezmoci. A co hůř, od Samsona odešel Duch svatý.

Příběh Samsona a Dalily je paralelou k duchovnímu a politickému rozvratu v tehdejším izraelském národě. Samson byl sice fyzicky silný, ale morálně slabý. Bůh však použil jeho selhání a chyby, aby ukázal svou svrchovanou moc.

Odkazy na Písmo

Příběh o Samsonovi a Dalile se nachází v knize Soudců 16. Samson je také zmíněn spolu s hrdiny víry v listu Židům 11,32.

Samson a Dalila Příběh Shrnutí

Samson byl zázračné dítě, které se narodilo ženě, jež byla předtím neplodná. Jeho rodičům bylo andělem řečeno, že Samson má být celý život nazírem. Nazírové skládali slib svatosti, že se zdrží vína a hroznů, nebudou si stříhat vlasy ani vousy a budou se vyhýbat kontaktu s mrtvými těly. Když Samson vyrostl, Bible říká, že Hospodin Samsonovi požehnal a "začal se v něm pohybovat Hospodinův duch".(Soudců 13:25).

Jak však dospíval do mužného věku, Samsona přemohly choutky. Po řadě hloupých chyb a špatných rozhodnutí se zamiloval do ženy jménem Dalila. Jeho poměr s touto ženou z údolí Sorek znamenal začátek jeho pádu a nakonec i zániku.

Viz_také: Definice džanny v islámu

Netrvalo dlouho a bohatí a mocní filištínští vládci se o této aféře dozvěděli a okamžitě navštívili Dalilahu. Samson byl v té době soudcem nad Izraelem a Filištínům se velmi mstil.

V naději, že ho zajmou, nabídli filištínští vůdci Dalile peněžní částku, aby s nimi spolupracovala na plánu odhalit tajemství Samsonovy velké síly. Samson, zamilovaný do Dalily a okouzlený vlastním mimořádným nadáním, se do tohoto ničivého spiknutí zapletl.

Dalila, využívajíc svých schopností svádění a klamu, vytrvale Samsona obtěžovala svými opakovanými žádostmi, až jí nakonec prozradil zásadní informaci. Samson složil při narození slib nazírství a byl oddělen od Boha. Součástí tohoto slibu bylo, že si nikdy nebude stříhat vlasy.

Když Samson řekl Dalile, že ho opustí síla, když mu na hlavu nasadí břitvu, lstivě vymyslela plán s filištínskými vládci. Zatímco Samson spal na jejím klíně, Dalila zavolala spolupachatele, aby mu oholil sedm copů vlasů. Zkrocený a zesláblý Samson byl zajat.

Než aby Samsona zabili, Filištíni ho raději ponížili tím, že mu vydloubli oči a podrobili ho těžké práci ve vězení v Gaze. Když otročil při mletí obilí, začaly mu dorůstat vlasy, ale neopatrní Filištíni tomu nevěnovali pozornost. A navzdory jeho strašlivým selháním a hříchům s velkými následky se nyní Samsonovo srdce obrátilo k Hospodinu. Byl pokorný. Samson se modlil k Bohu -.a Bůh odpověděl.

Během pohanského obětního rituálu se Filištíni shromáždili v Gaze na oslavu. Jak bylo jejich zvykem, přivedli Samsona, svého cenného nepřátelského zajatce, do chrámu, aby pobavil posmívající se davy. Samson se zapřel mezi dva centrální podpěrné sloupy chrámu a vší silou zatlačil. Chrám se zřítil a zabil Samsona i všechny ostatní v chrámu.

Samson svou smrtí zničil více svých nepřátel během jediné oběti, než kolik jich předtím zabil ve všech bitvách svého života.

Hlavní témata a životní lekce

Samsonovým posláním od narození bylo začít vysvobozovat Izrael z filištínského útlaku (Soudců 13,5). Když čtete zprávu o Samsonově životě a poté o jeho pádu s Dalila, můžete mít tendenci myslet si, že Samson promarnil svůj život a že selhal. V mnoha ohledech svůj život skutečně promarnil, ale i přesto splnil své poslání, které mu určil Bůh.

Nový zákon vlastně neuvádí Samsonova selhání ani jeho neuvěřitelné činy síly. Židům 11 ho jmenuje v "síni víry" mezi těmi, kdo "vírou dobyli království, spravovali spravedlnost a získali, co bylo zaslíbeno ... jejichž slabost se proměnila v sílu." To dokazuje, že Bůh si může použít lidi víry bez ohledu na to, jak nedokonale žijí svůj život.

Mohli bychom se podívat na Samsona a jeho poblouznění Dalilami a považovat ho za důvěřivého - dokonce hloupého. Ale byla to jeho touha po Dalile, která ho zaslepila vůči jejím lžím a její pravé povaze. Tak moc chtěl věřit, že ho miluje, že opakovaně propadl jejímu klamu.

Název Delilah znamená "uctívačka" nebo "oddaná". V dnešní době to znamená "svůdná žena". Jméno je semitské, ale příběh naznačuje, že šlo o Filištínku. Je zvláštní, že všechny tři ženy, kterým Samson odevzdal své srdce, patřily k jeho největším nepřátelům, Filištínům.

Proč se Samson po třetím pokusu Dalily vylákat jeho tajemství nechytl? Při čtvrtém pokusu se zhroutil, podlehl. Proč se Samson nepoučil ze svých minulých chyb? Proč podlehl pokušení a vzdal se svého cenného daru? Protože Samson je stejný jako ty a já, když se oddáme hříchu. V tomto stavu můžeme být snadno oklamáni, protože pravda se stává skutečností.nemožné vidět.

Otázky k zamyšlení

Z duchovního hlediska Samson ztratil ze zřetele své Boží povolání a vzdal se svého největšího daru, své neuvěřitelné fyzické síly, aby se zalíbil ženě, která si získala jeho náklonnost. Nakonec ho to stálo zrak, svobodu, důstojnost a nakonec i život. Není pochyb o tom, že když Samson seděl ve vězení, slepý a bez síly, cítil se jako ztroskotanec.

Viz_také: Modlitba za zesnulou matku

Cítíte se jako naprostý neúspěšný člověk? Myslíte si, že je příliš pozdě obrátit se k Bohu?

Na konci svého života, slepý a pokořený, si Samson konečně uvědomil svou naprostou závislost na Bohu. Nalezl úžasnou milost. Kdysi byl slepý, ale nyní mohl vidět. Nezáleží na tom, jak moc jste se vzdálili od Boha, jak moc jste selhali, nikdy není pozdě pokořit se a vrátit se k Bohu. Samson nakonec díky své obětní smrti proměnil své nešťastné chyby ve vítězství. nechť.Samsonův příklad vás přesvědčí - nikdy není pozdě vrátit se do Boží otevřené náruče.

Cite this Article Format Your Citation Fairchild, Mary. "Samson and Delilah Story Study Guide." Learn Religions, 26. srpna 2020, learnreligions.com/samson-and-delilah-700215. Fairchild, Mary. (2020, 26. srpna). Samson and Delilah Story Study Guide. Retrieved from //www.learnreligions.com/samson-and-delilah-700215 Fairchild, Mary. "Samson and Delilah Story Study Guide." Learn Religions.//www.learnreligions.com/samson-and-delilah-700215 (navštíveno 25. května 2023). citace kopieJudy Hall
Judy Hall
Judy Hall je mezinárodně uznávaná autorka, učitelka a odbornice na krystaly, která napsala přes 40 knih na témata od duchovního léčení po metafyziku. S kariérou trvající více než 40 let inspirovala Judy nespočet jednotlivců, aby se spojili se svým duchovním já a využili sílu léčivých krystalů.Judyina práce se opírá o její rozsáhlé znalosti z různých duchovních a esoterických disciplín, včetně astrologie, tarotu a různých léčebných modalit. Její jedinečný přístup k spiritualitě spojuje starou moudrost s moderní vědou a poskytuje čtenářům praktické nástroje pro dosažení větší rovnováhy a harmonie v jejich životech.Když Judy nepíše ani neučí, můžete ji najít, jak cestuje po světě a hledá nové poznatky a zkušenosti. Její vášeň pro objevování a celoživotní učení je evidentní v její práci, která nadále inspiruje a posiluje duchovní hledače po celém světě.