20 kvinder i Bibelen, der påvirkede deres verden

20 kvinder i Bibelen, der påvirkede deres verden
Judy Hall

Disse indflydelsesrige kvinder i Bibelen påvirkede ikke kun nationen Israel, men også den evige historie. Nogle var helgener, andre var skurke. Nogle få var dronninger, men de fleste var almindelige mennesker. Alle spillede en nøglerolle i den spektakulære bibelhistorie. Hver kvinde bragte sin unikke karakter i spil i sin situation, og for dette husker vi hende stadig århundreder senere.

Eva: Den første kvinde skabt af Gud

Eva var den første kvinde, skabt af Gud til at være ledsager og hjælper for Adam, den første mand. Alt var perfekt i Edens Have, men da Eva troede på Satans løgne, påvirkede hun Adam til at spise af frugten fra træet til kundskab om godt og ondt og dermed bryde Guds bud.

Evas lektie var kostbar. Gud kan man stole på, men det kan Satan ikke. Når vi vælger vores egne egoistiske ønsker frem for Guds, vil det få dårlige konsekvenser.

Sarah: Mor til den jødiske nation

Sarah modtog en ekstraordinær ære fra Gud. Som Abrahams kone blev hendes afkom til nationen Israel, som producerede Jesus Kristus, verdens frelser. Men hendes utålmodighed fik hende til at påvirke Abraham til at få et barn med Hagar, Sarahs egyptiske slave, hvilket startede en konflikt, der fortsætter i dag.

Endelig, som 90-årig, fødte Sarah Isak gennem et mirakel fra Gud. Fra Sarah lærer vi, at Guds løfter altid går i opfyldelse, og at hans timing altid er den bedste.

Se også: Bibelens tidslinje fra skabelsen til i dag

Rebekka: Isaks indgribende hustru

Rebekka var ufrugtbar, da hun giftede sig med Isak, og hun kunne ikke føde, før Isak bad for hende. Da hun fødte tvillinger, foretrak Rebekka den yngste, Jakob, frem for den førstefødte, Esau.

Gennem et udspekuleret trick hjalp Rebekka med at påvirke den døende Isak til at give sin velsignelse til Jakob i stedet for Esau. Ligesom Sarah førte hendes handling til splittelse. Selvom Rebekka var en loyal kone og kærlig mor, skabte hendes favorisering problemer. Heldigvis kan Gud tage vores fejl og få noget godt ud af dem.

Rakel: Jakobs hustru og Josefs mor

Rakel blev Jakobs kone, men først efter at hendes far Laban havde bedraget Jakob til først at gifte sig med Rachels søster Lea. Jakob foretrak Rakel, fordi hun var smukkere. Rachels sønner blev overhoveder for Israels tolv stammer.

Josef havde den største indflydelse, da han reddede Israel under en hungersnød. Benjamins stamme producerede apostlen Paulus, den største missionær i oldtiden. Kærligheden mellem Rachel og Jakob tjener som et eksempel for ægtepar på Guds vedvarende velsignelser.

Leah: Jakobs hustru gennem bedrag

Lea blev Jakobs kone gennem et skammeligt trick. Jakob havde arbejdet syv år på at vinde Leas lillesøster Rakel. På bryllupsnatten erstattede hendes far Laban hende med Lea. Derefter arbejdede Jakob yderligere syv år for Rakel.

Se også: Hvordan genkender jeg ærkeenglen Zadkiel?

Lea levede et hjerteskærende liv i forsøget på at vinde Jakobs kærlighed, men Gud gav Lea en særlig nådegave. Hendes søn Juda ledte den stamme, der frembragte Jesus Kristus, verdens frelser. Lea er et symbol på mennesker, der forsøger at gøre sig fortjent til Guds kærlighed, som er betingelsesløs og gratis at tage imod.

Jochebed: Mor til Moses

Jochebed, Moses' mor, påvirkede historien ved at overgive det, hun holdt allermest af, til Guds vilje. Da egypterne begyndte at dræbe hebræiske slavers drengebørn, lagde Jochebed lille Moses i en vandtæt kurv og lod den drive rundt på Nilen.

Faraos datter fandt ham og adopterede ham som sin egen søn. Gud arrangerede det, så Jochebed kunne være barnets amme. Selvom Moses blev opdraget som egypter, valgte Gud ham til at lede sit folk til frihed. Jochebeds tro reddede Moses til at blive Israels store profet og lovgiver.

Miriam: Moses' søster

Miriam, Moses' søster, spillede en vigtig rolle i jødernes udvandring fra Egypten, men hendes stolthed bragte hende i vanskeligheder. Da hendes lillebror flød ned ad Nilen i en kurv for at undslippe egypternes død, greb Miriam ind over for Faraos datter og tilbød Jochebed som hans amme.

Mange år senere, efter at jøderne havde krydset Det Røde Hav, var Miriam der og ledte dem i fejringen. Men hendes rolle som profet fik hende til at klage over Moses' kushitiske kone. Gud forbandede hende med spedalskhed, men helbredte hende efter Moses' bønner.

Rahab: Jesu usandsynlige forfader

Rahab var prostitueret i byen Jeriko. Da hebræerne begyndte at erobre Kanaan, husede Rahab deres spioner i sit hus til gengæld for sin families sikkerhed. Rahab anerkendte den sande Gud. Da Jerikos mure faldt, holdt den israelitiske hær sit løfte og beskyttede Rahabs hus.

Rahab blev kong Davids stammoder, og fra Davids slægt kom Jesus Kristus, Messias. Rahab spillede en nøglerolle i Guds frelsesplan for verden.

Deborah: Indflydelsesrig kvindelig dommer

Debora spillede en unik rolle i Israels historie, da hun fungerede som den eneste kvindelige dommer i en lovløs periode, før landet fik sin første konge. I denne mandsdominerede kultur fik hun hjælp af en mægtig kriger ved navn Barak til at besejre den undertrykkende general Sisera.

Deborahs visdom og tro på Gud inspirerede folket, og takket være hendes lederskab fik Israel fred i 40 år.

Delilah: Dårlig indflydelse på Samson

Delila brugte sin skønhed og sexappeal til at påvirke den stærke mand Samson og udnytte hans løbske begær. Samson, som var dommer over Israel, var også en kriger, som dræbte mange filistre, hvilket gav næring til deres ønske om hævn. De brugte Delila til at opdage hemmeligheden bag Samsons styrke: hans lange hår.

Samson vendte tilbage til Gud, men hans død var tragisk. Historien om Samson og Delila fortæller, hvordan mangel på selvkontrol kan føre til en persons undergang.

Ruth: Jesu dydige forfader

Ruth var en dydig ung enke, så retskaffen i sin karakter, at hendes kærlighedshistorie er en af de mest populære beretninger i hele Bibelen. Da hendes jødiske svigermor Naomi vendte tilbage til Israel fra Moab efter en hungersnød, lovede Ruth at følge Naomi og tilbede hendes Gud.

Boaz udøvede sin ret som slægtningeforløser, giftede sig med Ruth og reddede begge kvinder fra fattigdom. Ifølge Matthæus var Ruth en forfader til kong David, hvis efterkommer var Jesus Kristus.

Hannah: Mor til Samuel

Hannah var et eksempel på udholdenhed i bøn. Hun havde været ufrugtbar i mange år, men bad uophørligt om et barn, indtil Gud opfyldte hendes ønske. Hun fødte en søn og kaldte ham Samuel.

Desuden holdt hun sit løfte ved at give ham tilbage til Gud. Samuel blev til sidst den sidste af Israels dommere, en profet og rådgiver for kongerne Saul og David. Vi lærer af Hannah, at når dit største ønske er at give Gud ære, så vil han opfylde det ønske.

Batseba: Salomons mor

Batseba havde en utro affære med kong David, og med Guds hjælp vendte han det til noget godt. David gik i seng med Batseba, mens hendes mand Uriah var i krig. Da David fandt ud af, at Batseba var gravid, sørgede han for, at hendes mand blev dræbt i kamp.

Profeten Natan konfronterede David og tvang ham til at bekende sin synd. Selvom barnet døde, fødte Batseba senere Salomo, den klogeste mand, der nogensinde har levet. Batseba viste, at Gud kan genoprette syndere, der kommer tilbage til ham.

Isebel: Israels hævngerrige dronning

Isebel fik et sådant ry for ondskab, at hendes navn selv i dag bruges til at beskrive en bedragerisk kvinde. Som kong Akabs hustru forfulgte hun Guds profeter, især Elias. Hendes tilbedelse af Baal og morderiske planer bragte guddommelig vrede ned over hende.

Da Gud rejste en mand ved navn Jehu for at ødelægge afgudsdyrkelsen, kastede Jezebels eunukker hende ud fra en balkon, hvor hun blev trampet ned af Jehus hest. Hunde åd hendes lig, præcis som Elias havde forudsagt.

Esther: Den indflydelsesrige persiske dronning

Ester reddede det jødiske folk fra udslettelse og beskyttede den fremtidige frelser, Jesus Kristus. Hun blev udvalgt i en skønhedskonkurrence til at blive dronning for den persiske kong Xerxes. Men en ond hofembedsmand, Haman, planlagde at få alle jøderne myrdet.

Esthers onkel, Mordekai, overbeviste hende om at gå til kongen og fortælle ham sandheden. Det hele vendte hurtigt, da Haman blev hængt i den galge, der var beregnet til Mordekai. Den kongelige ordre blev tilsidesat, og Mordekai vandt Hamans job. Esther trådte frem med mod og beviste, at Gud kan frelse sit folk, selv når oddsene synes umulige.

Maria: Jesu lydige mor

Maria var et rørende eksempel i Bibelen på total overgivelse til Guds vilje. En engel fortalte hende, at hun ville blive mor til Frelseren gennem Helligånden. På trods af den potentielle skam underkastede hun sig og fødte Jesus. Hun og Josef giftede sig og blev forældre til Guds søn.

I løbet af sit liv bar Maria megen sorg, blandt andet så hun sin søn blive korsfæstet på Golgata. Men hun så ham også opstå fra de døde. Maria æres som en kærlig indflydelse på Jesus, en hengiven tjener, der ærede Gud ved at sige "ja".

Elizabeth: Mor til Johannes Døberen

Elizabeth, en anden ufrugtbar kvinde i Bibelen, blev udvalgt af Gud til en særlig ære. Da Gud fik hende til at blive gravid i en høj alder, voksede hendes søn op og blev Johannes Døberen, den mægtige profet, der bebudede Messias' komme. Elizabeths historie er meget lig Hannahs, og hendes tro er lige så stærk.

Gennem sin urokkelige tro på Guds godhed spillede hun en rolle i Guds frelsesplan. Elizabeth lærer os, at Gud kan træde ind i en håbløs situation og vende op og ned på den på et øjeblik.

Martha: Lazarus' ængstelige søster

Martha, Lazarus' og Marias søster, åbnede ofte sit hjem for Jesus og hans apostle og sørgede for tiltrængt mad og hvile. Hun huskes bedst for en episode, hvor hun mistede besindelsen, fordi hendes søster var opmærksom på Jesus i stedet for at hjælpe til med måltidet.

Men Martha viste en sjælden forståelse for Jesu mission. Da Lazarus døde, sagde hun til Jesus: "Ja, Herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds Søn, som skulle komme til verden."

Maria af Betania: Jesu kærlige efterfølger

Maria fra Betania og hendes søster Martha var ofte værter for Jesus og hans apostle hjemme hos deres bror Lazarus. Maria var eftertænksom i modsætning til sin handlingsorienterede søster. Ved et besøg sad Maria ved Jesu fødder og lyttede, mens Martha kæmpede med at lave maden. At lytte til Jesus er altid klogt.

Maria var en af flere kvinder, der støttede Jesus i hans tjeneste, både med deres talenter og penge. Hendes varige eksempel lærer os, at den kristne kirke stadig har brug for støtte og engagement fra troende for at fortsætte Kristi mission.

Maria Magdalene: Jesu urokkelige discipel

Maria Magdalene forblev loyal over for Jesus, selv efter hans død. Jesus havde drevet syv dæmoner ud af hende og fortjent hendes livslange kærlighed. Gennem århundrederne er der blevet opfundet mange ubegrundede historier om Maria Magdalene. Kun Bibelens beretning om hende er sand.

Maria blev hos Jesus under hans korsfæstelse, da alle undtagen apostlen Johannes flygtede. Hun gik til hans grav for at salve hans krop. Jesus elskede Maria Magdalene så højt, at hun var den første person, han viste sig for, efter at han var opstået fra de døde.

Cite this Article Format Your Citation Fairchild, Mary. "20 Famous Women of the Bible." Learn Religions, Aug. 2, 2021, learnreligions.com/influential-women-of-the-bible-4023025. Fairchild, Mary. (2021, August 2). 20 Famous Women of the Bible. Retrieved from //www.learnreligions.com/influential-women-of-the-bible-4023025 Fairchild, Mary. "20 Famous Women of the Bible." Learn Religions.//www.learnreligions.com/influential-women-of-the-bible-4023025 (tilgået 25. maj 2023). kopi-henvisningJudy Hall
Judy Hall
Judy Hall er en internationalt anerkendt forfatter, lærer og krystalekspert, som har skrevet over 40 bøger om emner lige fra spirituel healing til metafysik. Med en karriere, der strækker sig over mere end 40 år, har Judy inspireret utallige individer til at forbinde sig med deres åndelige selv og udnytte kraften i helende krystaller.Judys arbejde er baseret på hendes omfattende viden om forskellige spirituelle og esoteriske discipliner, herunder astrologi, tarot og forskellige helbredende modaliteter. Hendes unikke tilgang til spiritualitet blander gammel visdom med moderne videnskab og giver læserne praktiske værktøjer til at opnå større balance og harmoni i deres liv.Når hun ikke skriver eller underviser, kan Judy blive fundet på rejse verden rundt på jagt efter ny indsigt og oplevelser. Hendes passion for udforskning og livslang læring er tydelig i hendes arbejde, som fortsætter med at inspirere og styrke spirituelle søgende over hele kloden.