Ki az Atya Isten a Szentháromságon belül?

Ki az Atya Isten a Szentháromságon belül?
Judy Hall

Az Atya Isten a Szentháromság első személye, amely magában foglalja az ő Fiát, Jézus Krisztust és a Szentlelket is.

Lásd még: A szeretet türelmes, a szeretet kedves - Versenkénti elemzés

A keresztények hisznek abban, hogy egy Isten van, aki három személyben létezik. A hitnek ezt a misztériumát az emberi elme nem értheti meg teljesen, de a kereszténység egyik legfontosabb tanítása. Bár a Szentháromság szó nem szerepel a Bibliában, számos epizódban szerepel az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyidejű megjelenése, például Jézus Keresztelő János általi megkeresztelése.

A Bibliában sokféle nevet találunk Istenre. Jézus arra buzdított minket, hogy úgy gondoljunk Istenre, mint szerető atyánkra, és egy lépéssel tovább ment, amikor úgy hívta őt, hogy "Isten a mi szerető atyánk". Abba , egy arámi szó, amelyet nagyjából "apának" fordítanak, hogy megmutassa, milyen bensőséges a kapcsolatunk vele.

Az Atyaisten a tökéletes példa minden földi atya számára. Ő szent, igazságos és méltányos, de a legkiemelkedőbb tulajdonsága a szeretet:

Aki nem szeret, az nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet (1János 4:8).

Isten szeretete motiválja minden cselekedetét. Az Ábrahámmal kötött szövetségén keresztül a zsidókat választotta ki népének, majd táplálta és védelmezte őket, annak ellenére, hogy gyakran engedetlenek voltak. A szeretet legnagyobb tetteként az Atya Isten elküldte egyszülött Fiát, hogy tökéletes áldozatot hozzon az egész emberiség bűnéért, zsidók és pogányok egyaránt.

A Biblia Isten szeretetlevele a világhoz, amelyet Isten ihletett, és amelyet több mint 40 emberi szerző írt. Ebben Isten megadja az igaz életre vonatkozó tízparancsolatát, utasításokat ad arra vonatkozóan, hogyan imádkozzunk és engedelmeskedjünk neki, és megmutatja, hogyan csatlakozhatunk hozzá a mennyben, amikor meghalunk, ha hiszünk Jézus Krisztusban mint Megváltónkban.

Az Atyaisten teljesítményei

Az Atya Isten teremtette a világegyetemet és benne mindent. Ő egy nagy Isten, de ugyanakkor személyes Isten, aki ismeri minden ember minden szükségletét. Jézus azt mondta, hogy Isten olyan jól ismer minket, hogy minden ember minden hajszálát megszámolta.

Isten egy tervet állított fel, hogy megmentse az emberiséget önmagától. Magunkra hagyva, a bűneink miatt a pokolban töltenénk az örökkévalóságot. Isten kegyesen elküldte Jézust, hogy meghaljon helyettünk, hogy ha őt választjuk, akkor Istent és a mennyet választhatjuk.

Isten, az Atya üdvösségterve szeretettel az ő kegyelmén alapul, nem pedig emberi cselekedeteken. Csak Jézus igazsága elfogadható az Atya Isten előtt. Ha megbánjuk a bűneinket és elfogadjuk Krisztust Megváltónak, megigazulunk, vagyis igazak leszünk Isten szemében.

Isten, az Atya győzött a Sátán felett. Annak ellenére, hogy a Sátán gonosz befolyása a világban megmaradt, legyőzött ellenség. Isten végső győzelme biztos.

Az Atyaisten erősségei

Az Atya Isten mindenható (mindenható), mindentudó (mindentudó) és mindenütt jelenlévő (mindenütt jelenlévő).

Ő maga az abszolút szentség, nincs benne sötétség.

Isten igazságos, ugyanakkor irgalmas. Ő adta az embereknek a szabad akarat ajándékát, azzal, hogy senkit sem kényszerít arra, hogy kövesse őt. Aki elutasítja Isten bűnbocsánatára vonatkozó ajánlatát, az felelős döntésének következményeiért.

Isten törődik, beavatkozik az emberek életébe, válaszol az imára, és kinyilatkoztatja magát az Igén, a körülményeken és az embereken keresztül.

Isten szuverén. Ő teljes mértékben irányít, függetlenül attól, hogy mi történik a világban. Az Ő végső terve mindig felülírja az emberiséget.

Életleckék

Egy emberöltő nem elég hosszú ahhoz, hogy megismerjük Istent, de a Biblia a legjobb hely, ahol elkezdhetjük. Míg maga az Ige soha nem változik, Isten csodálatos módon minden alkalommal, amikor olvassuk, valami újat tanít róla.

Az egyszerű megfigyelés azt mutatja, hogy azok az emberek, akiknek nincs Istenük, elveszettek, mind képletesen, mind szó szerint. Csak magukra számíthatnak a bajban, és az örökkévalóságban is csak magukra számíthatnak - nem pedig Istenre és az ő áldásaira.

Az Atya Istent csak a hit által lehet megismerni, nem pedig az értelem által. A hitetlenek fizikai bizonyítékot követelnek. Jézus Krisztus szolgáltatta ezt a bizonyítékot azzal, hogy beteljesítette a próféciákat, meggyógyította a betegeket, feltámasztotta a halottakat, és maga támadt fel a halálból.

Hometown

Isten mindig is létezett. Maga a neve, Jahve, azt jelenti: "Én Vagyok", ami azt jelzi, hogy mindig is volt és mindig is lesz. A Biblia nem árulja el, hogy mit csinált, mielőtt megteremtette a világegyetemet, de azt mondja, hogy Isten a mennyben van, Jézussal a jobbján.

Az Atyaistenre való hivatkozások a Bibliában

Az egész Biblia az Atya Isten, Jézus Krisztus, a Szentlélek és Isten üdvösségtervének története. Annak ellenére, hogy a Biblia több ezer évvel ezelőtt íródott, mindig aktuális az életünkre nézve, mert Isten mindig aktuális az életünkre nézve.

Foglalkozás

Az Atya Isten a legfelsőbb lény, a Teremtő és Fenntartó, aki megérdemli az emberi imádatot és engedelmességet. Az első parancsolatban Isten figyelmeztet minket, hogy senkit és semmit ne állítsunk föléje.

Családfa

A Szentháromság első személye - az Atyaisten

Lásd még: A létezés megelőzi a lényeget: egzisztencialista gondolkodásmód

A Szentháromság második személye - Jézus Krisztus

A Szentháromság harmadik személye - Szentlélek

Kulcsfontosságú versek

1Mózes 1:31

Isten látta mindazt, amit alkotott, és az nagyon jó volt. (NIV)

2Mózes 3:14

Isten így szólt Mózeshez: "AZ VAGYOK, AKI VAGYOK. Ezt kell mondanod az izraelitáknak: "Én Vagyok, aki elküldött hozzátok."". (NIV)

Zsoltárok 121:1-2

Szememet a hegyekre emelem - Honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól jön, az ég és a föld Teremtőjétől. (NIV)

János 14:8-9

Fülöp azt mondta: "Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég lesz nekünk." Jézus így válaszolt: "Nem ismersz engem, Fülöp, még akkor sem, ha már olyan régóta köztetek vagyok? Aki látott engem, az látta az Atyát." Aki látta az Atyát. (NIV)

Cite this Article Format Your Citation Zavada, Jack. "Who Is God the Father Within the Trinity?" Learn Religions, Apr. 5, 2023, learnreligions.com/god-the-father-701152. Zavada, Jack. (2023, April 5). Who Is God the Father Within the Trinity? Retrieved from //www.learnreligions.com/god-the-father-701152 Zavada, Jack. "Who Is God the Father Within the Trinity?" Learn Religions.//www.learnreligions.com/god-the-father-701152 (hozzáférés: 2023. május 25.). hivatkozás másolásaJudy Hall
Judy Hall
Judy Hall nemzetközileg elismert író, tanár és kristályszakértő, aki több mint 40 könyvet írt a spirituális gyógyítástól a metafizikáig. Több mint 40 éves karrierje révén Judy számtalan egyént inspirált arra, hogy kapcsolatba lépjen spirituális énjével és kihasználja a gyógyító kristályok erejét.Judy munkáját a különféle spirituális és ezoterikus tudományágak, köztük az asztrológia, a tarot és a különféle gyógymódok terén szerzett széleskörű ismerete alapozza meg. Egyedülálló megközelítése a spiritualitáshoz ötvözi az ősi bölcsességet a modern tudománnyal, gyakorlati eszközöket biztosítva az olvasóknak életük nagyobb egyensúlyának és harmóniájának eléréséhez.Amikor nem ír vagy nem tanít, Judy a világban járva új meglátások és tapasztalatok után kutat. A felfedezés és az egész életen át tartó tanulás iránti szenvedélye nyilvánvaló munkája során, amely továbbra is inspirálja és felhatalmazza a spirituális keresőket szerte a világon.