Noé története Bibliai tanulmányi útmutató

Noé története Bibliai tanulmányi útmutató
Judy Hall

Noé és az özönvíz története az 1Mózes 6:1-11:32-ben játszódik le. A történelem folyamán, ahogy Ádám gyermekei benépesítették a földet, az emberek folyamatosan átlépték az Isten által rájuk szabott korlátokat. Fokozódó engedetlenségük arra késztette Istent, hogy újra megerősítse uralmát egy új kezdet megtervezésével, amely az emberi fajnak újabb lehetőséget ad az engedelmességre.

Az emberiség széleskörű romlottságának következménye egy nagy özönvíz volt, amely gyakorlatilag az élet minden formájának véget vetett a földön, kivéve egy maradékot. Isten kegyelme megőrizte nyolc ember - Noé és családja - életét. Ezután Isten szövetségi ígéretet tett arra, hogy soha többé nem pusztítja el a földet özönvízzel.

Elgondolkodtató kérdés

Noé igaz és feddhetetlen volt, de nem volt bűntelen (lásd 1Mózes 9:20-21). A Biblia szerint Noé tetszett Istennek és kegyelmet talált, mert szerette Istent és teljes szívéből engedelmeskedett neki. Ennek eredményeként Noé példát mutatott egész nemzedékének. Bár körülötte mindenki a szívében lévő gonoszságot követte, Noé Istent követte. A te életed példát mutat, vagy negatívan befolyásol aaz emberek körülötted?

Noé és az özönvíz története

Isten látta, hogy milyen nagyra nőtt a gonoszság, és úgy döntött, hogy eltörli az emberiséget a föld színéről. De az akkori emberek közül egy igaz ember, Noé, kegyelmet talált Isten szemében.

Isten nagyon konkrét utasításokkal utasította Noét, hogy építsen bárkát neki és családjának, hogy felkészüljön egy katasztrofális árvízre, amely elpusztít minden élőlényt a földön. Isten azt is meghagyta Noénak, hogy minden élőlényből kettőt vigyen be a bárkába, hím és nőstény egyedeket, és hét párt minden tiszta állatból, valamint mindenféle élelmiszert, hogy az állatok és családja számára el legyen tárolva, amíg a bárkában van.Noé mindenben engedelmeskedett Istennek, amit Isten parancsolt neki.

Miután Noé és családja bement a bárkába, negyven napon és éjszakán át esett az eső. A víz százötven napig árasztotta el a földet, és minden élőlény elpusztult.

Ahogy a víz visszahúzódott, a bárka az Ararát hegységen állt meg. Noé és családja még majdnem nyolc hónapig várakozott, amíg a föld felszíne kiszáradt.

Végül egy teljes év elteltével Isten meghívta Noét, hogy jöjjön ki a bárkából. Noé azonnal oltárt épített, és égőáldozatot mutatott be néhány tiszta állatból, hogy hálát adjon Istennek a szabadulásért. Isten elégedett volt az áldozatokkal, és megígérte, hogy soha többé nem pusztítja el az összes élőlényt, ahogyan azt az imént tette.

Később Isten szövetséget kötött Noéval: "Soha többé nem lesz özönvíz, amely elpusztítja a földet." Ennek az örök szövetségnek a jeleként Isten szivárványt helyezett az égre.

Történelmi kontextus

A világ számos ősi kultúrája feljegyzett egy történetet egy nagy árvízről, amely elől csak egy ember és családja menekült meg egy csónak építésével. A bibliai elbeszéléshez legközelebb álló beszámolók Mezopotámiából származnak, Kr. e. 1600 körül keletkezett szövegekből.

Lásd még: Szűz Mária születésnapja

Noé a Biblia legidősebb emberének, Metusalahnak az unokája volt, aki 969 éves korában halt meg az özönvíz évében. Noé apja Lámek volt, de az anyja nevét nem tudjuk meg. Noé Ádámnak, az első embernek a földön, tizedik generációs leszármazottja volt.

Lásd még: Mi a manna a Bibliában?

A Szentírás szerint Noé földműves volt (1Mózes 9:20). 500 éves volt már, amikor három fiút nemzett: Sémet, Hámot és Jáfetet. 350 évet élt Noé az özönvíz után, és 950 éves korában halt meg.

Főbb témák és életre szóló tanulságok

Noé és az özönvíz történetének két fő témája Isten ítélete a bűn felett, valamint a benne bízóknak szóló jó hír a szabadulásról és az üdvösségről.

Isten célja az özönvízzel nem az emberek elpusztítása volt, hanem a gonoszság és a bűn elpusztítása. Mielőtt Isten úgy döntött, hogy eltörli az embereket a föld színéről, először figyelmeztette Noét, szövetséget kötött Noé és családja megmentésére. Az alatt az idő alatt, amíg Noé és családja folyamatosan a bárka építésén fáradozott (120 év), Noé a bűnbánat üzenetét is hirdette. A közelgő ítéletre való tekintettel Isten bőségesen gondoskodott aidőt és menekülési utat azoknak, akik hittel fordulnak hozzá. A gonosz nemzedék azonban figyelmen kívül hagyta Noé üzenetét.

Noé története példaként szolgál az igaz életre és a kitartó hitre a teljesen erkölcstelen és hitetlen időkben.

Fontos megjegyezni, hogy a bűnt nem törölte el az özönvíz. Noét a Biblia "igaznak" és "feddhetetlennek" írja le, de nem volt bűntelen. Tudjuk, hogy az özönvíz után Noé bort ivott és részeg lett (1Mózes 9:21). Noé azonban nem úgy viselkedett, mint a többi gonosz ember a korában, hanem "Istennel járt".

Érdekességek

  • A Teremtés könyve az özönvizet a világtörténelem nagy választóvonalának tekinti, mintha Isten megnyomta volna az újraindítás gombját. A Föld visszatért az ősi vizes káoszba, amely azelőtt létezett, hogy Isten elkezdett volna beszélni az életről (1Mózes 1:3).
  • Mint előtte Ádám, Noé is az emberi faj atyja lett. Isten ugyanazt mondta Noénak és családjának, amit Ádámnak: "Szaporodjatok és sokasodjatok" (1Mózes 1:28, 9:7).
  • Az 1Mózes 7:16 érdekes módon rámutat arra, hogy Isten bezárta őket a bárkába, vagy úgymond "bezárta az ajtót". Noé Jézus Krisztus típusa vagy előképe volt. Ahogyan Krisztust keresztre feszítése és halála után a sírba zárták, úgy zárták Noét a bárkába. Ahogyan Noé az emberiség reménysége lett az özönvíz után, úgy lett Krisztus az emberiség reménysége feltámadása után.
  • Az 1Mózes 7:2-3-ban Isten részletesebben leírva utasította Noét, hogy minden tiszta állatfajtából hét párat, minden tisztátalan állatfajtából pedig kettőt vigyen magával. A bibliakutatók kiszámították, hogy körülbelül 45 000 állat férhetett volna el a bárkán.
  • A bárka pontosan hatszor hosszabb volt, mint amilyen széles. A Life Application Bible tanulmányi jegyzet szerint ez ugyanaz az arány, mint amit a modern hajóépítők használnak.
  • A modern korban a kutatók továbbra is keresik Noé bárkájának bizonyítékait.

Források

  • Nemzetközi Standard Biblia Enciklopédia, James Orr, főszerkesztő
  • New Unger's Bible Dictionary, R.K. Harrison, szerkesztő.
  • Holman illusztrált bibliai szótár, Trent C. Butler, főszerkesztő
Cite this Article Format Your Citation Fairchild, Mary. "The Story of Noah and the Flood Bible Study Guide." Learn Religions, Apr. 5, 2023, learnreligions.com/noahs-ark-and-the-flood-700212. Fairchild, Mary. (2023, April 5). The Story of Noah and the Flood Bible Study Guide. Retrieved from //www.learnreligions.com/noahs-ark-and-the-flood-700212 Fairchild, Mary. "The Story of Noah and the Flood".Bible Study Guide." Learn Religions. //www.learnreligions.com/noahs-ark-and-the-flood-700212 (hozzáférés: 2023. május 25.). másolati hivatkozásJudy Hall
Judy Hall
Judy Hall nemzetközileg elismert író, tanár és kristályszakértő, aki több mint 40 könyvet írt a spirituális gyógyítástól a metafizikáig. Több mint 40 éves karrierje révén Judy számtalan egyént inspirált arra, hogy kapcsolatba lépjen spirituális énjével és kihasználja a gyógyító kristályok erejét.Judy munkáját a különféle spirituális és ezoterikus tudományágak, köztük az asztrológia, a tarot és a különféle gyógymódok terén szerzett széleskörű ismerete alapozza meg. Egyedülálló megközelítése a spiritualitáshoz ötvözi az ősi bölcsességet a modern tudománnyal, gyakorlati eszközöket biztosítva az olvasóknak életük nagyobb egyensúlyának és harmóniájának eléréséhez.Amikor nem ír vagy nem tanít, Judy a világban járva új meglátások és tapasztalatok után kutat. A felfedezés és az egész életen át tartó tanulás iránti szenvedélye nyilvánvaló munkája során, amely továbbra is inspirálja és felhatalmazza a spirituális keresőket szerte a világon.