Jefta var en kriger og dommer, men en tragisk skikkelse

Jefta var en kriger og dommer, men en tragisk skikkelse
Judy Hall

Historien om Jefta er en af de mest opmuntrende og samtidig en af de mest tragiske i Bibelen. Han sejrede over afvisning, men mistede alligevel en, han holdt meget af, på grund af et uovervejet, unødvendigt løfte.

Jeftas mor var prostitueret, og hans brødre fordrev ham for at forhindre ham i at få en arv. Han flygtede fra deres hjem i Gilead og slog sig ned i Tob, hvor han samlede en flok andre stærke krigere omkring sig.

Hvornår blev Jephthah en kriger?

Da ammonitterne truede med krig mod Israel, kom de ældste i Gilead til Jefta og bad ham om at lede deres hær mod dem. Selvfølgelig var han modvillig, indtil de forsikrede ham om, at han ville være deres sande leder.

Han hørte, at Ammons konge ville have noget omstridt land. Jefta sendte ham en besked, hvor han forklarede, hvordan landet var kommet i Israels besiddelse, og at Ammon ikke havde noget juridisk krav på det. Kongen ignorerede Jeftas forklaring.

Før han drog i kamp, aflagde Jefta et løfte til Gud om, at hvis Herren gav ham sejr over ammonitterne, ville Jefta brænde det første, han så komme ud af sit hus efter krigen. På den tid havde jøderne ofte dyrene opstaldet i en indhegning i stueetagen, mens familien boede på anden sal.

Herrens Ånd kom over Jefta. Han ledte den gileaditiske hær til at ødelægge 20 ammonitiske byer, men da Jefta vendte tilbage til sit hjem i Mizpa, skete der noget forfærdeligt. Det første, der kom ud af hans hus, var ikke et dyr, men hans unge datter og eneste barn.

Bibelen fortæller os, at Jefta holdt sit løfte. Den fortæller ikke, om han ofrede sin datter, eller om han indviede hende til Gud som en evig jomfru - hvilket betød, at han ikke ville have nogen slægt, hvilket var en skændsel i oldtiden.

Jeftas problemer var langt fra overstået. Efraims stamme hævdede, at de ikke var blevet inviteret til at slutte sig til gileaditterne mod ammonitterne, og truede med at angribe. Jefta slog til først og dræbte 42.000 efraimitter.

Jefta regerede Israel i seks år mere, og da han døde, blev han begravet i Gilead.

Udførelser

Han førte gileaditterne til at besejre ammonitterne. Han blev dommer og styrede Israel. Jefta er nævnt i Troens Hall of Fame i Hebræerbrevet 11.

Styrker

Jefta var en mægtig kriger og en strålende militærstrateg. Han forsøgte at forhandle med fjenden for at undgå blodsudgydelser. Mænd kæmpede for ham, fordi han må have været en naturlig leder. Jefta påkaldte også Herren, som gav ham overnaturlig styrke.

Svagheder

Jefta kunne være overilet og handle uden at overveje konsekvenserne. Han aflagde et unødvendigt løfte, som påvirkede hans datter og familie. Hans drab på de 42.000 efraimitter kunne måske også have været forhindret.

Livets lektioner

Afvisning er ikke enden. Med ydmyghed og tillid til Gud kan vi komme tilbage. Vi bør aldrig lade vores stolthed komme i vejen for at tjene Gud. Jefta aflagde et uovervejet løfte, som Gud ikke krævede, og det kostede ham dyrt. Samuel, den sidste af dommerne, sagde senere: "Har Herren lige så meget glæde af brændofre og slagtofre som af at adlyde Herren? At adlyde er bedre end at ofre, og at give agt erbedre end fedt fra væddere ." (1. Samuel 15:22, NIV).

Hjemby

Gilead, lige nord for Det Døde Hav i Israel.

Referencer i Bibelen

Læs Jephthahs historie i Dommerbogen 11:1-12:7. Andre referencer findes i 1 Samuel 12:11 og Hebræerbrevet 11:32.

Beskæftigelse

Kriger, militær leder, dommer.

Stamtræ

Far: Gilead

Mor: unavngiven prostitueret

Se også: De magiske anvendelser af frankincense

Brødre: Ikke navngivet

Se også: Mulige tegn på englen Raguels tilstedeværelse

De vigtigste vers

Dommerne 11:30-31, NIV

" Og Jefta aflagde et løfte til Herren: 'Hvis du giver ammonitterne i mine hænder, vil alt, hvad der kommer ud af døren til mit hus for at møde mig, når jeg vender tilbage i triumf fra ammonitterne, være Herrens, og jeg vil ofre det som et brændoffer'."

Dommerbogen 11:32-33, NIV

"Så drog Jefta over for at kæmpe mod ammonitterne, og Herren gav dem i sin hånd. Han ødelagde 20 byer fra Aroer til nærheden af Minnith, så langt som til Abel Keramim. Således undertvang Israel Ammon."

Dommerbogen 11:34, NIV

"Da Jefta vendte tilbage til sit hjem i Mizpa, hvem skulle da komme ham i møde, hvis ikke hans datter, der dansede til lyden af pauker! Hun var enebarn, og bortset fra hende havde han hverken søn eller datter."

Dommerne 12:5-6, NIV

"Gileaditterne erobrede Jordans vadested, der førte til Efraim, og hver gang en overlevende fra Efraim sagde: 'Lad mig gå over,' spurgte mændene fra Gilead ham: 'Er du efraimit?' Hvis han svarede: 'Nej,' sagde de: 'Okay, sig 'Shibboleth.'' Hvis han sagde 'Sibboleth,' fordi han ikke kunne udtale ordet korrekt, greb de ham og dræbte ham ved Jordans vadested." 42tusinde efraimitter blev dræbt på det tidspunkt."

Kilder

"1 Samuel 1 - New International Version (NIV)." Holy Bible. New International Version, The International Bible Society, 2011.

"Judges 1 - New International Version (NIV)." Den hellige bibel. New International Version, Det Internationale Bibelselskab, 2011.

Cite this Article Format Your Citation Zavada, Jack. "Jephthah Was a Warrior and Judge, But a Tragic Figure." Learn Religions, Feb. 16, 2021, learnreligions.com/jephthah-warrior-and-judge-701164. Zavada, Jack. (2021, 16. februar). Jephthah Was a Warrior and Judge, But a Tragic Figure. Hentet fra //www.learnreligions.com/jephthah-warrior-and-judge-701164 Zavada, Jack. "Jephthah Was a Warriorand Judge, But a Tragic Figure." Learn Religions. //www.learnreligions.com/jephthah-warrior-and-judge-701164 (tilgået 25. maj 2023). kopi-henvisningJudy Hall
Judy Hall
Judy Hall er en internationalt anerkendt forfatter, lærer og krystalekspert, som har skrevet over 40 bøger om emner lige fra spirituel healing til metafysik. Med en karriere, der strækker sig over mere end 40 år, har Judy inspireret utallige individer til at forbinde sig med deres åndelige selv og udnytte kraften i helende krystaller.Judys arbejde er baseret på hendes omfattende viden om forskellige spirituelle og esoteriske discipliner, herunder astrologi, tarot og forskellige helbredende modaliteter. Hendes unikke tilgang til spiritualitet blander gammel visdom med moderne videnskab og giver læserne praktiske værktøjer til at opnå større balance og harmoni i deres liv.Når hun ikke skriver eller underviser, kan Judy blive fundet på rejse verden rundt på jagt efter ny indsigt og oplevelser. Hendes passion for udforskning og livslang læring er tydelig i hendes arbejde, som fortsætter med at inspirere og styrke spirituelle søgende over hele kloden.