A Szentháromság megértése

A Szentháromság megértése
Judy Hall

Sok nem keresztény és új keresztény gyakran küzd a Szentháromság gondolatával, ahol Istent Atyára, Fiúra és Szentlélekre bontjuk. Ez valami nagyon fontos dolog a keresztény hitben, de nehéz lehet megérteni, mert teljes paradoxonnak tűnik. Hogyan hihetik a keresztények, akik egy és csak egy Istenről beszélnek, hogy ő három dolog, és ez nem lehetetlen?

Mi a Szentháromság?

A Szentháromság három személyt jelent, így amikor a Szentháromságról beszélünk, akkor az Atyát (Isten), a Fiút (Jézus) és a Szentlelket (néha Szentléleknek is nevezik) értjük alatta. A Biblia során mindvégig azt tanítják nekünk, hogy Isten egy dolog. Egyesek úgy hivatkoznak rá, mint az Istenségre. Vannak azonban módok, amelyeket Isten választott, hogy beszéljen hozzánk. Az Ézsaiás 48:16-ban ezt olvassuk: "'Jöjjetek közelebb, és hallgassátok ezt! Kezdettől fogva én aÉs most az uralkodó Úr és az ő Lelke küldött engem ezzel az üzenettel." (NIV).

Lásd még: Az engesztelés napja a Bibliában - a legünnepélyesebb ünnepek egyike

Itt világosan láthatjuk, hogy Isten arról beszél, hogy elküldi a Lelkét, hogy beszéljen hozzánk. Tehát, bár Isten az egyetlen, igaz Isten. Ő az egyetlen Isten, mégis más részeit használja fel, hogy elérje a céljait. A Szentlélek arra való, hogy beszéljen hozzánk. Ő az a kis hang a fejünkben. Közben Jézus Isten Fia, de egyben Isten is. Ő az a mód, ahogyan Isten kinyilatkoztatta magát nekünk úgy, hogy megérthessük.Egyikünk sem láthatja Istent, fizikai értelemben nem. És a Szentlelket is halljuk, nem látjuk. Jézus azonban Isten fizikai megnyilvánulása volt, akit láthattunk.

Miért van Isten három részre osztva

Miért kell Istent három részre bontanunk? Elsőre zavarosan hangzik, de ha megértjük az Atya, a Fiú és a Szentlélek munkáját, a bontás megkönnyíti Isten megértését. Sokan már nem a "Szentháromság" kifejezést használják, hanem a "Háromság" kifejezést, hogy megmagyarázzák Isten három részét, és azt, hogyan alkotják az egészet.

Lásd még: Jochebed, Mózes anyja

Néhányan a matematikát használják a Szentháromság magyarázatára. Nem úgy gondolhatunk a Szentháromságra, mint három rész összegére (1 + 1 + 1 = 3), hanem ehelyett megmutatjuk, hogy minden egyes rész hogyan szorozza meg a többit, hogy egy csodálatos egészet alkosson (1 x 1 x 1 = 1). A szorzási modell segítségével megmutatjuk, hogy a három egy egységet alkot, ezért az emberek áttértek arra, hogy Háromságnak nevezzék.

Isten személyisége

Sigmund Freud elmélete szerint személyiségünk három részből áll: Id, Ego, Super-ego. Ez a három rész különböző módon befolyásolja gondolatainkat és döntéseinket. Gondoljunk tehát az Atyára, a Fiúra és a Szentlélekre úgy, mint Isten személyiségének három darabjára. Bennünket, embereket az impulzív Id, a logikus Ego és az erkölcsös Super-ego egyensúlyoz ki. Hasonlóképpen Isten is kiegyensúlyozott számunkra.érthetjük a mindent látó Atya, a tanító Jézus és a vezető Szentlélek alatt. Ők Isten különböző természetei, aki egy lény.

A lényeg

Ha a matematika és a pszichológia nem segít megmagyarázni a Szentháromságot, akkor talán ez segít: Isten Isten Isten. Ő bármit megtehet, bármi lehet, és minden nap minden másodpercének minden pillanatában minden lehet. Mi emberek vagyunk, és az elménk nem mindig képes mindent megérteni Istenről. Ezért vannak olyan dolgok, mint a Biblia és az imádság, hogy közelebb kerüljünk a megértéséhez, de nem fogunk mindent úgy tudni, mint Ő. Ez.talán nem a legtisztább vagy legmegfelelőbb válasz, hogy nem érthetjük meg teljesen Istent, ezért meg kell tanulnunk elfogadni, de ez is része a válasznak.

Annyi mindent meg kell tanulnunk Istenről és a velünk kapcsolatos vágyairól, hogy ha elakadunk a Szentháromságon és azt valami tudományos dologként magyarázzuk, az elvihet minket az Ő teremtésének dicsőségétől. Csak arra kell emlékeznünk, hogy Ő a mi Istenünk. El kell olvasnunk Jézus tanításait. Hallgatnunk kell az Ő Lelkét, amint a szívünkhöz beszél. Ez a célja a Szentháromságnak, és ez a legfontos dolog, amit meg kell értenünk róla.

Cite this Article Format Your Citation Mahoney, Kelli. "Understanding the Holy Trinity." Learn Religions, Apr. 5, 2023, learnreligions.com/how-can-god-be-three-things-712158. Mahoney, Kelli. (2023, April 5). Understanding the Holy Trinity. Retrieved from //www.learnreligions.com/how-can-god-be-three-things-712158 Mahoney, Kelli. "Understanding the Holy Trinity." Learn Religions.//www.learnreligions.com/how-can-god-be-three-things-712158 (hozzáférés: 2023. május 25.). másolat idézésJudy Hall
Judy Hall
Judy Hall nemzetközileg elismert író, tanár és kristályszakértő, aki több mint 40 könyvet írt a spirituális gyógyítástól a metafizikáig. Több mint 40 éves karrierje révén Judy számtalan egyént inspirált arra, hogy kapcsolatba lépjen spirituális énjével és kihasználja a gyógyító kristályok erejét.Judy munkáját a különféle spirituális és ezoterikus tudományágak, köztük az asztrológia, a tarot és a különféle gyógymódok terén szerzett széleskörű ismerete alapozza meg. Egyedülálló megközelítése a spiritualitáshoz ötvözi az ősi bölcsességet a modern tudománnyal, gyakorlati eszközöket biztosítva az olvasóknak életük nagyobb egyensúlyának és harmóniájának eléréséhez.Amikor nem ír vagy nem tanít, Judy a világban járva új meglátások és tapasztalatok után kutat. A felfedezés és az egész életen át tartó tanulás iránti szenvedélye nyilvánvaló munkája során, amely továbbra is inspirálja és felhatalmazza a spirituális keresőket szerte a világon.