બાઇબલમાં મન્ના શું છે?

બાઇબલમાં મન્ના શું છે?
Judy Hall

મન્ના એ અલૌકિક ખોરાક હતો જે ઇઝરાયલીઓને તેમના રણમાં ભટકતા 40 વર્ષ દરમિયાન આપવામાં આવ્યો હતો. મન્ના શબ્દનો અર્થ થાય છે "તે શું છે?" હીબ્રુમાં. મન્નાને બાઇબલમાં "સ્વર્ગની રોટલી," "સ્વર્ગની મકાઈ," "દેવદૂતનો ખોરાક" અને "આધ્યાત્મિક માંસ" તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

મન્ના શું છે? બાઇબલ વર્ણનો

  • નિર્ગમન 16:14 - " જ્યારે ઝાકળ બાષ્પીભવન થાય છે, ત્યારે હિમ જેવો ઝીણો ઝીણો પદાર્થ જમીનને ઢાંકી દે છે."
  • નિર્ગમન 16:31 - "ઇઝરાયેલીઓ ખોરાકને માન્ના કહે છે. તે ધાણાના દાણા જેવું સફેદ હતું, અને તેનો સ્વાદ મધની વેફર જેવો હતો."
  • સંખ્યા 11:7 - "મન્ના નાના ધાણાના દાણા જેવો દેખાતો હતો, અને તે ગમ રેઝિન જેવો આછો પીળો હતો."

મન્નાનો ઇતિહાસ અને મૂળ

યહૂદી લોકો ઇજિપ્તમાંથી ભાગી ગયા અને લાલ સમુદ્ર પાર કર્યાના થોડા સમય પછી, તેઓ તેમની સાથે લાવેલા ખોરાકમાંથી ભાગી ગયા. જ્યારે તેઓ ગુલામ હતા ત્યારે તેઓ જે સ્વાદિષ્ટ ભોજન માણતા હતા તે યાદ કરીને તેઓ બડબડાટ કરવા લાગ્યા.

આ પણ જુઓ: ઘુવડ જાદુ, દંતકથાઓ અને લોકકથાઓ

ઈશ્વરે મૂસાને કહ્યું કે તે લોકો માટે સ્વર્ગમાંથી રોટલી વરસાવશે. તે સાંજે ક્વેઈલ આવી અને છાવણીને ઢાંકી દીધી. લોકોએ પક્ષીઓને મારી નાખ્યા અને તેમનું માંસ ખાધું. બીજા દિવસે સવારે, જ્યારે ઝાકળ બાષ્પીભવન થયું, ત્યારે એક સફેદ પદાર્થ જમીન પર ઢંકાઈ ગયો. બાઇબલ માન્નાનું વર્ણન એક ઝીણા, ચપળ પદાર્થ તરીકે કરે છે, ધાણાના બીજ જેવો સફેદ અને મધ વડે બનાવેલી વેફર જેવો સ્વાદ.

મૂસાએ લોકોને એક ઓમર અથવા લગભગ બે ક્વાર્ટસ ભેગા કરવાની સૂચના આપી.મૂલ્ય, દરેક વ્યક્તિ માટે દરરોજ. જ્યારે કેટલાક લોકોએ વધારાની બચત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે તે કીડો બની ગયો અને બગડી ગયો.

મન્ના સતત છ દિવસ દેખાયા. શુક્રવારે, હિબ્રૂઓએ બમણો ભાગ ભેગો કરવાનો હતો, કારણ કે તે બીજા દિવસે, સેબથ પર દેખાતો ન હતો. અને તેમ છતાં, તેઓએ સેબથ માટે જે ભાગ બચાવ્યો હતો તે બગડ્યો ન હતો.

લોકોએ માન્ના એકઠા કર્યા પછી, તેઓ તેને હાથની ચક્કી વડે પીસીને અથવા મોર્ટાર વડે પીસીને લોટ બનાવતા હતા. પછી તેઓએ માન્નાને વાસણમાં ઉકાળીને સપાટ કેક બનાવી. આ કેકનો સ્વાદ ઓલિવ ઓઈલથી શેકવામાં આવેલી પેસ્ટ્રીઝ જેવો છે. (સંખ્યા 11:8)

સંશયકારોએ માન્નાને કુદરતી પદાર્થ તરીકે સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, જેમ કે જંતુઓ દ્વારા છોડવામાં આવેલી રેઝિન અથવા આમલીના ઝાડનું ઉત્પાદન. જો કે, આમલીનો પદાર્થ જૂન અને જુલાઈમાં જ દેખાય છે અને રાતોરાત બગડતો નથી.

ભગવાને મૂસાને માન્નાનો એક વાસણ સાચવવાનું કહ્યું જેથી ભાવિ પેઢીઓ જોઈ શકે કે પ્રભુએ તેમના લોકો માટે રણમાં કેવી રીતે વ્યવસ્થા કરી છે. હારુને એક બરણીમાં ઓમેર માન્ના ભર્યું અને તેને કરારકોશમાં, દસ આજ્ઞાની પાટીઓની સામે મૂક્યું.

નિર્ગમન કહે છે કે યહૂદીઓ 40 વર્ષથી દરરોજ માન્ના ખાતા હતા. ચમત્કારિક રીતે, જ્યારે જોશુઆ અને લોકો કનાનની સરહદ પર આવ્યા અને વચન આપેલ દેશનો ખોરાક ખાધો, ત્યારે સ્વર્ગીય માન્ના બીજા દિવસે બંધ થઈ ગયો અને ફરી ક્યારેય જોવા મળ્યો નહીં.

બાઇબલમાં બ્રેડ

એક અથવા બીજા સ્વરૂપમાં, બ્રેડ એ પુનરાવર્તિત છેબાઇબલમાં જીવનનું પ્રતીક કારણ કે તે પ્રાચીન સમયનો મુખ્ય ખોરાક હતો. ગ્રાઉન્ડ મન્ના બ્રેડમાં શેકવામાં આવી શકે છે; તેને સ્વર્ગની રોટલી પણ કહેવામાં આવતી હતી.

1,000 કરતાં વધુ વર્ષો પછી, ઇસુ ખ્રિસ્તે 5,000 લોકોને ખવડાવવામાં માન્ના ચમત્કારનું પુનરાવર્તન કર્યું. તેની પાછળનું ટોળું "રણ" માં હતું અને જ્યાં સુધી દરેક વ્યક્તિ પેટ ભરીને ખાય નહીં ત્યાં સુધી તેણે થોડી રોટલીનો ગુણાકાર કર્યો.

કેટલાક વિદ્વાનો માને છે કે પ્રભુની પ્રાર્થનામાં ઈસુના વાક્ય, "આજના દિવસે અમને અમારી રોજીંદી રોટલી આપો" એ માન્નાનો સંદર્ભ છે, જેનો અર્થ એ છે કે આપણે એક દિવસ આપણી શારીરિક જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે ભગવાન પર વિશ્વાસ કરવો જોઈએ. સમય, જેમ યહૂદીઓએ રણમાં કર્યું હતું.

ખ્રિસ્ત વારંવાર પોતાને બ્રેડ તરીકે ઓળખાવે છે: "સ્વર્ગમાંથી સાચી બ્રેડ" (જ્હોન 6:32), "ઈશ્વરની રોટલી" (જ્હોન 6:33), "જીવનની રોટલી" (જ્હોન 6) <35, 48), અને જ્હોન 6:51:

"હું જીવંત રોટલી છું જે સ્વર્ગમાંથી નીચે આવી છે. જો કોઈ આ રોટલી ખાશે, તો તે હંમેશ માટે જીવશે. આ રોટલી મારું માંસ છે, જે હું આપીશ. વિશ્વનું જીવન." (NIV)

આજે, મોટાભાગના ખ્રિસ્તી ચર્ચો કોમ્યુનિયન સર્વિસ અથવા લોર્ડ્સ સપરની ઉજવણી કરે છે, જેમાં સહભાગીઓ અમુક પ્રકારની બ્રેડ ખાય છે, જેમ કે ઈસુએ તેમના અનુયાયીઓને લાસ્ટ સપર (મેથ્યુ 26:26) પર કરવાની આજ્ઞા આપી હતી.

માન્નાનો આખરી ઉલ્લેખ રેવિલેશન 2:17 માં જોવા મળે છે, "જે જીતશે તેને હું છુપાયેલા માન્નામાંથી થોડોક આપીશ..." આ શ્લોકનું એક અર્થઘટન એ છે કે ખ્રિસ્ત આધ્યાત્મિક સપ્લાય કરે છે.પોષણ (છુપાયેલ માન્ના) જ્યારે આપણે આ વિશ્વના અરણ્યમાં ભટકીએ છીએ.

આ પણ જુઓ: વોડૂ (વૂડૂ) ધર્મની મૂળભૂત માન્યતાઓ

બાઇબલમાં માન્ના સંદર્ભો

નિર્ગમન 16:31-35; ગણના 11:6-9; પુનર્નિયમ 8:3, 16; જોશુઆ 5:12; નહેમ્યા 9:20; ગીતશાસ્ત્ર 78:24; જ્હોન 6:31, 49, 58; હેબ્રી 9:4; પ્રકટીકરણ 2:17.

આ લેખને ટાંકો તમારા અવતરણ ઝાવડા, જેક. "બાઇબલમાં મન્ના શું છે?" ધર્મ શીખો, 6 ડિસેમ્બર, 2021, learnreligions.com/what-is-manna-700742. ઝાવડા, જેક. (2021, ડિસેમ્બર 6). બાઇબલમાં મન્ના શું છે? //www.learnreligions.com/what-is-manna-700742 Zavada, Jack પરથી મેળવેલ. "બાઇબલમાં મન્ના શું છે?" ધર્મ શીખો. //www.learnreligions.com/what-is-manna-700742 (એક્સેસ કરેલ મે 25, 2023). નકલ અવતરણJudy Hall
Judy Hall
જુડી હોલ આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત લેખક, શિક્ષક અને ક્રિસ્ટલ નિષ્ણાત છે જેમણે આધ્યાત્મિક ઉપચારથી લઈને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સુધીના વિષયો પર 40 થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા છે. 40 વર્ષથી વધુની કારકિર્દી સાથે, જુડીએ અસંખ્ય વ્યક્તિઓને તેમના આધ્યાત્મિક સ્વ સાથે જોડાવા અને હીલિંગ સ્ફટિકોની શક્તિનો ઉપયોગ કરવા પ્રેરણા આપી છે.જુડીનું કાર્ય જ્યોતિષશાસ્ત્ર, ટેરોટ અને વિવિધ ઉપચાર પદ્ધતિઓ સહિત વિવિધ આધ્યાત્મિક અને વિશિષ્ટ વિદ્યાશાખાઓના તેના વ્યાપક જ્ઞાન દ્વારા જાણ કરવામાં આવે છે. આધ્યાત્મિકતા પ્રત્યેનો તેણીનો અનોખો અભિગમ પ્રાચીન શાણપણને આધુનિક વિજ્ઞાન સાથે મિશ્રિત કરે છે, જે વાચકોને તેમના જીવનમાં વધુ સંતુલન અને સંવાદિતા પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યવહારુ સાધનો પ્રદાન કરે છે.જ્યારે તેણી લખતી નથી અથવા શીખવતી નથી, ત્યારે જુડી નવી આંતરદૃષ્ટિ અને અનુભવોની શોધમાં વિશ્વની મુસાફરી કરતી જોવા મળે છે. અન્વેષણ અને આજીવન શિક્ષણ માટેની તેણીની ઉત્કટતા તેના કાર્યમાં સ્પષ્ટ છે, જે વિશ્વભરના આધ્યાત્મિક શોધકોને પ્રેરણા અને સશક્તિકરણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે.