ખ્રિસ્તી દ્રષ્ટિકોણથી પેન્ટેકોસ્ટનો તહેવાર

ખ્રિસ્તી દ્રષ્ટિકોણથી પેન્ટેકોસ્ટનો તહેવાર
Judy Hall

પેન્ટેકોસ્ટ અથવા શાવુતના તહેવારને બાઇબલમાં ઘણા નામો છે: અઠવાડિયાનો તહેવાર, લણણીનો તહેવાર અને લેટર ફર્સ્ટફ્રુટ્સ. પાસ્ખાપર્વ પછીના પચાસમા દિવસે ઉજવવામાં આવે છે, શાવુત પરંપરાગત રીતે ઇઝરાયેલમાં ઉનાળાના ઘઉંની લણણીના નવા અનાજ માટે આભાર માનવા અને અર્પણો રજૂ કરવાનો આનંદદાયક સમય છે.

પેન્ટેકોસ્ટનો તહેવાર

  • પેન્ટેકોસ્ટનો તહેવાર એ ઇઝરાયેલના ત્રણ મુખ્ય કૃષિ તહેવારોમાંનો એક છે અને યહૂદી વર્ષનો બીજો મહાન તહેવાર છે.
  • શાવુત એ એક છે ત્રણ તીર્થયાત્રાના તહેવારો જ્યારે બધા યહૂદી પુરુષોએ જેરૂસલેમમાં ભગવાન સમક્ષ હાજર થવું જરૂરી હતું.
  • સપ્તાહનો તહેવાર એ મે અથવા જૂનમાં ઉજવવામાં આવતો લણણીનો તહેવાર છે.
  • યહૂદીઓ શા માટે પરંપરાગત રીતે ખાય છે તેના પર એક સિદ્ધાંત ડેરી ખાદ્યપદાર્થો જેમ કે ચીઝકેક્સ અને ચીઝ બ્લિન્ટ્ઝ શાવૂટ પર એ છે કે કાયદાની તુલના બાઇબલમાં "દૂધ અને મધ" સાથે કરવામાં આવી હતી.
  • શાવુત પર લીલોતરીથી શણગારવાની પરંપરા લણણીને રજૂ કરે છે અને તોરાહનો સંદર્ભ " જીવનનું વૃક્ષ."
  • કારણ કે શાવુત શાળા વર્ષના અંતની આસપાસ આવે છે, તે યહૂદી પુષ્ટિકરણની ઉજવણી કરવા માટેનો પણ પ્રિય સમય છે.

અઠવાડિયાનો તહેવાર

"અઠવાડિયાઓનો તહેવાર" નામ આપવામાં આવ્યું હતું કારણ કે ઈશ્વરે લેવીટીકસ 23:15-16 માં યહૂદીઓને પાસ્ખાપર્વના બીજા દિવસથી શરૂ થતા સાત અઠવાડિયા (અથવા 49 દિવસ) ગણવાની અને પછી નવા અનાજના અર્પણો રજૂ કરવાની આજ્ઞા આપી હતી. એક કાયમી વટહુકમ તરીકે ભગવાન. પદ પેન્ટેકોસ્ટ ગ્રીક શબ્દ પરથી આવ્યો છે જેનો અર્થ થાય છે "પચાસ."

શરૂઆતમાં, શાવુત એ લણણીના આશીર્વાદ માટે ભગવાનનો આભાર વ્યક્ત કરવા માટેનો તહેવાર હતો. અને કારણ કે તે પાસ્ખાપર્વના સમાપન સમયે થયું હતું, તેથી તેને "લેટર ફર્સ્ટફ્રુટ્સ" નામ મળ્યું. ઉજવણીને ટેન કમાન્ડમેન્ટ્સ આપવા સાથે પણ જોડવામાં આવે છે અને આ રીતે તેનું નામ મતિન તોરાહ અથવા "કાયદાનું દાન" રાખવામાં આવે છે. યહૂદીઓ માને છે કે તે ચોક્કસપણે આ સમયે હતું કે ભગવાન સિનાઈ પર્વત પર મૂસા દ્વારા લોકોને તોરાહ આપ્યો હતો.

આ પણ જુઓ: પવિત્રતાની કૃપાનો અર્થ

અવલોકનનો સમય

પેન્ટેકોસ્ટ પાસ્ખાપર્વ પછીના પચાસમા દિવસે અથવા સિવાનના હિબ્રુ મહિનાના છઠ્ઠા દિવસે ઉજવવામાં આવે છે, જે મે અથવા જૂનને અનુરૂપ છે. પેન્ટેકોસ્ટની વાસ્તવિક તારીખો માટે આ બાઇબલ ફિસ્ટ કૅલેન્ડર જુઓ.

ઐતિહાસિક સંદર્ભ

પેન્ટેકોસ્ટના તહેવારની ઉત્પત્તિ પેન્ટાટેકમાં પ્રથમ ફળોના અર્પણ તરીકે થઈ હતી, જે સિનાઈ પર્વત પર ઇઝરાયેલ માટે નક્કી કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર યહૂદી ઈતિહાસમાં, શાવુતની પ્રથમ સાંજે તોરાહના આખી રાત અભ્યાસમાં વ્યસ્ત રહેવાનો રિવાજ રહ્યો છે. બાળકોને સ્ક્રિપ્ચર યાદ રાખવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા અને ટ્રીટ દ્વારા પુરસ્કૃત કરવામાં આવ્યા હતા.

રૂથનું પુસ્તક પરંપરાગત રીતે શાવુત દરમિયાન વાંચવામાં આવતું હતું. જો કે, આજે ઘણા રિવાજો પાછળ રહી ગયા છે અને તેમનું મહત્વ ખોવાઈ ગયું છે. જાહેર રજા ડેરી વાનગીઓનો રાંધણ તહેવાર બની ગયો છે. પરંપરાગત યહૂદીઓ હજી પણ મીણબત્તીઓ પ્રગટાવે છે અને પાઠ કરે છેઆશીર્વાદ, તેમના ઘરો અને સિનાગોગને હરિયાળીથી શણગારે છે, ડેરી ખોરાક ખાય છે, તોરાહનો અભ્યાસ કરે છે, રુથનું પુસ્તક વાંચે છે અને શાવુત સેવાઓમાં હાજરી આપે છે.

ઈસુ અને પેન્ટેકોસ્ટનું પર્વ

પ્રેરિતોનાં કૃત્યો 1 માં, પુનરુત્થાન પામેલા ઈસુને સ્વર્ગમાં લઈ જવામાં આવ્યા તે પહેલાં, તેણે શિષ્યોને પિતાની પવિત્ર આત્માની વચન આપેલી ભેટ વિશે કહ્યું, જે ટૂંક સમયમાં જ આવશે. એક શક્તિશાળી બાપ્તિસ્મા સ્વરૂપમાં તેમને આપવામાં આવશે. તેમણે તેઓને પવિત્ર આત્માની ભેટ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી યરૂશાલેમમાં રાહ જોવાનું કહ્યું, જે તેમને વિશ્વમાં બહાર જવા અને તેના સાક્ષી બનવાની શક્તિ આપશે.

થોડા દિવસો પછી, પેન્ટેકોસ્ટના દિવસે, શિષ્યો બધા એકસાથે હતા જ્યારે એક જોરદાર ધસમસતા પવનનો અવાજ સ્વર્ગમાંથી નીચે આવ્યો, અને વિશ્વાસીઓ પર અગ્નિની જીભ છવાઈ ગઈ. બાઇબલ કહે છે, "તે બધા પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર હતા અને આત્માએ તેમને સક્ષમ કર્યા તેમ તેઓ અન્ય ભાષાઓમાં બોલવા લાગ્યા." વિશ્વાસીઓએ એવી ભાષાઓમાં વાતચીત કરી જે તેઓ પહેલાં ક્યારેય બોલતા ન હતા. તેઓએ સમગ્ર ભૂમધ્ય વિશ્વના વિવિધ ભાષાઓના યહૂદી યાત્રાળુઓ સાથે વાત કરી.

આ પણ જુઓ: ચાના પાંદડા વાંચન (ટેસોમેન્સી) - ભવિષ્યકથન

ટોળાએ આ ઘટનાનું અવલોકન કર્યું અને તેમને વિવિધ ભાષાઓમાં બોલતા સાંભળ્યા. તેઓ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા અને વિચાર્યું કે શિષ્યો દારૂના નશામાં છે. પછી પ્રેષિત પીટર ઉભા થયા અને રાજ્યની ખુશખબરનો ઉપદેશ આપ્યો અને 3000 લોકોએ ખ્રિસ્તનો સંદેશ સ્વીકાર્યો. તે જ દિવસે તેઓ બાપ્તિસ્મા પામ્યા અને ઈશ્વરના કુટુંબમાં ઉમેરાયા.

નું પુસ્તકપેન્ટેકોસ્ટના તહેવાર પર શરૂ થયેલા પવિત્ર આત્માના ચમત્કારિક પ્રવાહને કૃત્યો રેકોર્ડ કરવાનું ચાલુ રાખે છે. આ ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટ તહેવારે "આવનારી વસ્તુઓનો પડછાયો જાહેર કર્યો; વાસ્તવિકતા, જો કે, ખ્રિસ્તમાં જોવા મળે છે" (કોલોસીયન્સ 2:17).

મોસેસ સિનાઈ પર્વત પર ગયા પછી, ઇઝરાયલીઓને શાવુત ખાતે ઈશ્વરનો શબ્દ આપવામાં આવ્યો. જ્યારે યહૂદીઓએ તોરાહ સ્વીકારી, ત્યારે તેઓ ઈશ્વરના સેવકો બન્યા. એ જ રીતે, ઈસુ સ્વર્ગમાં ગયા પછી, પેન્ટેકોસ્ટના દિવસે પવિત્ર આત્મા આપવામાં આવ્યો. જ્યારે શિષ્યોને ભેટ મળી, ત્યારે તેઓ ખ્રિસ્તના સાક્ષી બન્યા. યહૂદીઓ શાવુત પર આનંદી લણણીની ઉજવણી કરે છે, અને ચર્ચ પેન્ટેકોસ્ટ પર નવજાત આત્માઓની લણણીની ઉજવણી કરે છે.

પેન્ટેકોસ્ટના તહેવારના શાસ્ત્ર સંદર્ભો

અઠવાડિયાના તહેવાર અથવા પેન્ટેકોસ્ટનું પાલન જુના કરારમાં નિર્ગમન 34:22, લેવીટીકસ 23:15-22, પુનર્નિયમ 16 માં નોંધાયેલ છે: 16. 8 અને જેમ્સ 1:18.

મુખ્ય કલમો

"ઘઉંની લણણીના પ્રથમ ફળો સાથે અઠવાડિયાના તહેવારની ઉજવણી કરો, અને વર્ષના વળાંક પર ભેગા થવાનો તહેવાર." (એક્ઝોડસ 34:22, એનઆઈવી) "સેબથ પછીના દિવસથી, જે દિવસે તમે તરંગની અર્પણની પથારી લાવ્યા છો, તે દિવસથી, સંપૂર્ણ સાત અઠવાડિયા ગણો.સાતમા સેબથ પછીના દિવસ સુધીના પચાસ દિવસની ગણતરી કરો, અને પછી ભગવાનને નવા અનાજનો અર્પણ કરો ... ભગવાનને દહનીયાર્પણ, તેમના અનાજના અર્પણો અને પીવાના અર્પણો સાથે - એક અન્ન અર્પણ, સુગંધ આનંદદાયક ભગવાનને ... તેઓ પાદરી માટે ભગવાનને પવિત્ર અર્પણ છે ... તે જ દિવસે તમારે પવિત્ર સભાની ઘોષણા કરવી અને કોઈ નિયમિત કાર્ય કરવું નહીં. તમે જ્યાં પણ રહો છો ત્યાં આવનારી પેઢીઓ માટે આ એક કાયમી વટહુકમ છે." (લેવિટીકસ 23:15-21, NIV) આ લેખને ટાંકો તમારા સંદર્ભ ફેરચાઈલ્ડ, મેરી. "પેન્ટેકોસ્ટના તહેવાર પર એક ખ્રિસ્તી પરિપ્રેક્ષ્ય." જાણો ધર્મો, ફેબ્રુઆરી 8, 2021, learnreligions.com/feast-of-pentecost-700186. ફેરચાઇલ્ડ, મેરી. (2021, ફેબ્રુઆરી 8). પેન્ટેકોસ્ટના તહેવાર પર એક ખ્રિસ્તી પરિપ્રેક્ષ્ય. //www.learnreligions.com/ પરથી મેળવેલ feast-of-pentecost-700186 ફેરચાઈલ્ડ, મેરી. "પેન્ટેકોસ્ટના તહેવાર પર એક ખ્રિસ્તી પરિપ્રેક્ષ્ય." ધર્મ શીખો. //www.learnreligions.com/feast-of-pentecost-700186 (એક્સેસેડ મે 25, 2023) નકલJudy Hall
Judy Hall
જુડી હોલ આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત લેખક, શિક્ષક અને ક્રિસ્ટલ નિષ્ણાત છે જેમણે આધ્યાત્મિક ઉપચારથી લઈને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સુધીના વિષયો પર 40 થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા છે. 40 વર્ષથી વધુની કારકિર્દી સાથે, જુડીએ અસંખ્ય વ્યક્તિઓને તેમના આધ્યાત્મિક સ્વ સાથે જોડાવા અને હીલિંગ સ્ફટિકોની શક્તિનો ઉપયોગ કરવા પ્રેરણા આપી છે.જુડીનું કાર્ય જ્યોતિષશાસ્ત્ર, ટેરોટ અને વિવિધ ઉપચાર પદ્ધતિઓ સહિત વિવિધ આધ્યાત્મિક અને વિશિષ્ટ વિદ્યાશાખાઓના તેના વ્યાપક જ્ઞાન દ્વારા જાણ કરવામાં આવે છે. આધ્યાત્મિકતા પ્રત્યેનો તેણીનો અનોખો અભિગમ પ્રાચીન શાણપણને આધુનિક વિજ્ઞાન સાથે મિશ્રિત કરે છે, જે વાચકોને તેમના જીવનમાં વધુ સંતુલન અને સંવાદિતા પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યવહારુ સાધનો પ્રદાન કરે છે.જ્યારે તેણી લખતી નથી અથવા શીખવતી નથી, ત્યારે જુડી નવી આંતરદૃષ્ટિ અને અનુભવોની શોધમાં વિશ્વની મુસાફરી કરતી જોવા મળે છે. અન્વેષણ અને આજીવન શિક્ષણ માટેની તેણીની ઉત્કટતા તેના કાર્યમાં સ્પષ્ટ છે, જે વિશ્વભરના આધ્યાત્મિક શોધકોને પ્રેરણા અને સશક્તિકરણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે.