યશાયાહનું પુસ્તક - ભગવાન મુક્તિ છે

યશાયાહનું પુસ્તક - ભગવાન મુક્તિ છે
Judy Hall

યશાયાહને "મુક્તિનું પુસ્તક" કહેવામાં આવે છે. નામ યશાયા નો અર્થ થાય છે "ભગવાનનું મુક્તિ" અથવા "ભગવાન મોક્ષ છે." યશાયા એ પહેલું પુસ્તક છે જેમાં બાઇબલના પ્રબોધકોના લખાણો છે. અને લેખક, યશાયાહ, જેને પયગંબરોનો રાજકુમાર કહેવામાં આવે છે, તે શાસ્ત્રના અન્ય લેખકો અને પ્રબોધકોથી ઉપર ચમકે છે. ભાષામાં તેમની નિપુણતા, તેમની સમૃદ્ધ અને વિશાળ શબ્દભંડોળ અને તેમની કાવ્યાત્મક કુશળતાએ તેમને "બાઇબલનો શેક્સપીયર" નું બિરુદ અપાવ્યું છે. તે શિક્ષિત, પ્રતિષ્ઠિત અને વિશેષાધિકૃત હતા, તેમ છતાં તે ઊંડા આધ્યાત્મિક માણસ રહ્યા. તેઓ ઈશ્વરના પ્રબોધક તરીકે તેમના 55-60 વર્ષના મંત્રાલયના લાંબા અંતર પર આજ્ઞાપાલન માટે પ્રતિબદ્ધ હતા. તેઓ એક સાચા દેશભક્ત હતા જેઓ તેમના દેશ અને તેમના લોકોને પ્રેમ કરતા હતા. મજબુત પરંપરા સૂચવે છે કે તે રાજા મનસાહના શાસનમાં એક ઝાડના થડના પોલાણમાં મૂકીને અને બે ભાગમાં કરવત કરીને શહીદ મૃત્યુ પામ્યો હતો.

યશાયાહનું પ્રબોધક તરીકેનું આહવાન મુખ્યત્વે જુડાહ રાષ્ટ્ર (દક્ષિણ રાજ્ય) અને જેરુસલેમ માટે હતું, જે લોકોને તેમના પાપોથી પસ્તાવો કરવા અને ભગવાન પાસે પાછા ફરવા વિનંતી કરે છે. તેણે મસીહના આગમન અને પ્રભુના ઉદ્ધારની પણ ભવિષ્યવાણી કરી. તેમની ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ ઇસાઇઆહના નજીકના ભવિષ્યમાં બનતી ઘટનાઓની આગાહી કરે છે, તેમ છતાં તે જ સમયે તેઓએ દૂરના ભવિષ્યની ઘટનાઓ (જેમ કે મસીહનું આગમન) અને કેટલીક ઘટનાઓ હજુ પણ છેલ્લા દિવસોમાં આવવાની છે (જેમ કે ખ્રિસ્તનું બીજું આગમન).

સારાંશમાં, યશાયાહનો સંદેશ એ છે કે મુક્તિ ઈશ્વર તરફથી આવે છે - માણસ નહીં. ભગવાન એકલા તારણહાર, શાસક અને રાજા છે.

લેખક

અમોઝનો પુત્ર યશાયા પ્રબોધક.

તારીખ લખાઈ

(લગભગ) 740-680 બીસીની વચ્ચે, રાજા ઉઝિયાના શાસનના અંત સુધી અને રાજા જોથમ, આહાઝ અને હિઝકિયાના સમગ્ર શાસનકાળ દરમિયાન લખાયેલ.

પર લખાયેલ ઇસાઇઆહના શબ્દો મુખ્યત્વે જુડાહ રાષ્ટ્ર અને જેરૂસલેમના લોકો માટે નિર્દેશિત હતા.

લેન્ડસ્કેપ

તેમના મોટાભાગના લાંબા મંત્રાલય દરમિયાન, યશાયાહ યહુદાહની રાજધાની જેરૂસલેમમાં રહેતા હતા. આ સમય દરમિયાન જુડાહમાં ભારે રાજકીય ઉથલપાથલ થઈ હતી અને ઈઝરાયેલ રાષ્ટ્ર બે રાજ્યોમાં વહેંચાઈ ગયું હતું. યશાયાહની ભવિષ્યવાણી યહુદાહ અને યરૂશાલેમના લોકો માટે હતી. તે એમોસ, હોસીઆ અને મીકાહનો સમકાલીન હતો.

થીમ્સ

અપેક્ષા મુજબ, ઇસાઇઆહના પુસ્તકમાં મુક્તિ એ સર્વોચ્ચ વિષય છે. અન્ય થીમ્સમાં ચુકાદો, પવિત્રતા, સજા, કેદ, રાષ્ટ્રનું પતન, આરામ, આશા અને આવનારા મસીહા દ્વારા મુક્તિનો સમાવેશ થાય છે.

યશાયાહના પ્રથમ 39 પુસ્તકોમાં જુડાહ સામેના ચુકાદાના ખૂબ જ મજબૂત સંદેશાઓ અને પસ્તાવો અને પવિત્રતા માટે આહવાન છે. લોકોએ ઈશ્વરભક્તિનું બાહ્ય સ્વરૂપ પ્રદર્શિત કર્યું, પરંતુ તેઓના હૃદય ભ્રષ્ટ થઈ ગયા. ઈશ્વરે તેઓને યશાયાહ દ્વારા ચેતવણી આપી હતી કે તેઓ શુદ્ધ થઈને પોતાને શુદ્ધ કરે, પરંતુ તેઓએ તેમના સંદેશાને અવગણ્યો. યશાયાએ મૃત્યુની આગાહી કરી હતી અનેજુડાહના બંદીવાસ, છતાં તેમને આ આશા સાથે દિલાસો આપ્યો: ભગવાને એક ઉદ્ધારક પ્રદાન કરવાનું વચન આપ્યું છે.

આ પણ જુઓ: ઇસ્લામમાં હદીસો શું છે?

છેલ્લા 27 પ્રકરણોમાં ઈશ્વરનો ક્ષમા, આશ્વાસન અને આશાનો સંદેશ છે, જેમ કે ઈશ્વર યશાયાહ દ્વારા બોલે છે, આવનારા મસીહા દ્વારા આશીર્વાદ અને મુક્તિની તેમની યોજના જાહેર કરે છે.

થોટ ફોર રિફ્લેક્શન

પયગંબરનો કોલ સ્વીકારવામાં ખૂબ હિંમતની જરૂર હતી. ઈશ્વરના પ્રવક્તા તરીકે, પ્રબોધકે લોકો અને દેશના નેતાઓનો સામનો કરવો પડ્યો. યશાયાહનો સંદેશો નિંદાત્મક અને સીધો હતો, અને જો કે શરૂઆતમાં, તે સારી રીતે આદરણીય હતો, તે આખરે ખૂબ જ અપ્રિય બની ગયો કારણ કે તેના શબ્દો લોકોને સાંભળવા માટે એટલા કઠોર અને અપ્રિય હતા. પ્રબોધક માટે સામાન્ય છે તેમ, યશાયાહનું જીવન એક મહાન વ્યક્તિગત બલિદાન હતું. છતાં પ્રબોધકનો ઈનામ અજોડ હતો. તેમણે ભગવાન સાથે રૂબરૂ વાતચીત કરવાનો જબરદસ્ત લહાવો અનુભવ્યો - ભગવાન સાથે એટલા નજીકથી ચાલવાનો કે ભગવાન તેમની સાથે તેમના હૃદયની વાત કરશે અને તેમના મોં દ્વારા બોલશે.

રસના મુદ્દાઓ

 • યશાયાહ તેમના હોશિયાર લખાણોમાં ગદ્ય અને કવિતા બંનેનો સમાવેશ કરે છે, જેમાં કટાક્ષ, રૂપક, અવતાર અને અન્ય ઘણા કુશળ સાહિત્યિક સ્વરૂપો છે.
 • યશાયાહને 66 પ્રકરણોમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યું છે, જે સમગ્ર બાઇબલના 66 પુસ્તકોમાં વિભાજનની સમાંતર છે. ઇસાઇઆહના પ્રથમ 39 પ્રકરણોમાં ભગવાનના ચુકાદાની મજબૂત થીમ્સ છે, જે 39 ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટ પુસ્તકો જેવું છે. જ્યારે છેલ્લા 27યશાયાહના પ્રકરણો આરામ અને મસીહાના આગમન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જે 27 ન્યુ ટેસ્ટામેન્ટ પુસ્તકોની થીમ્સ સાથે સમાનતા ધરાવે છે.
 • ધ ન્યૂ ટેસ્ટામેન્ટમાં યશાયાહને 66 વખત ટાંકવામાં આવ્યા છે, જે ફક્ત ગીતશાસ્ત્ર દ્વારા વટાવી દેવામાં આવ્યા છે.
 • ઇસાઇઆહની પત્નીને પ્રબોધિકા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

મુખ્ય પાત્રો

ઇસાઇઆહ અને તેના બે પુત્રો, શિયર-જાશુબ અને માહેર-શાલાલ-હાશ-બાઝ.

તેમના પોતાના નામની જેમ, જે તેમના મુક્તિના સંદેશનું પ્રતીક છે, ઇસાઇઆહના પુત્રના નામ પણ તેમના ભવિષ્યવાણી સંદેશના એક ભાગને રજૂ કરે છે. શીયર-જશુબનો અર્થ થાય છે "અવશેષ પાછા આવશે" અને માહેર-શાલાલ-હાશ-બાઝનો અર્થ થાય છે "લૂંટવામાં ઝડપી, બગાડમાં ઝડપી."

મુખ્ય કલમો

યશાયાહ 6:8

પછી મેં પ્રભુનો અવાજ સાંભળ્યો, "હું કોને મોકલીશ? અને અમારા માટે કોણ જશે?" અને મેં કહ્યું, "હું અહીં છું. મને મોકલો!" (NIV)

Isaiah 53:5

પરંતુ તેને અમારા માટે વીંધવામાં આવ્યો હતો. ઉલ્લંઘનો, તે આપણા અન્યાય માટે કચડી નાખવામાં આવ્યો હતો; અમને શાંતિ લાવનાર સજા તેના પર હતી, અને તેના ઘાવથી અમે સાજા થયા છીએ. (NIV)

રૂપરેખા

ચુકાદો - યશાયાહ 1:1-39:8

 • જુદાહ અને ઇઝરાયેલના ઉલ્લંઘન
 • આજુબાજુના રાષ્ટ્રો સામે ચુકાદો
 • ઈશ્વરના ચુકાદાનો હેતુ
 • જેરૂસલેમની સાચી અને ખોટી આશા
 • હિઝકિયાહનું શાસન

આરામ - ઇસાઇઆહ 40:1-66:24

આ પણ જુઓ: કેમોશ: મોઆબીઓનો પ્રાચીન દેવ
 • ઇઝરાયેલની કેદમાંથી મુક્તિ
 • ભાવિ મસીહા
 • ભાવિ સામ્રાજ્ય
આ ટાંકોઆર્ટિકલ ફોર્મેટ યોર સિટેશન ફેયરચાઈલ્ડ, મેરી. "યશાયાહનું પુસ્તક." ધર્મ શીખો, 25 ઓગસ્ટ, 2020, learnreligions.com/book-of-isaiah-701145. ફેરચાઈલ્ડ, મેરી. (2020, ઓગસ્ટ 25). યશાયાહનું પુસ્તક. //www.learnreligions.com/book-of-isaiah-701145 Fairchild, મેરી પરથી મેળવેલ. "યશાયાહનું પુસ્તક." ધર્મ શીખો. //www.learnreligions.com/book-of-isaiah-701145 (એક્સેસ મે 25, 2023). નકલ અવતરણJudy Hall
Judy Hall
જુડી હોલ આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત લેખક, શિક્ષક અને ક્રિસ્ટલ નિષ્ણાત છે જેમણે આધ્યાત્મિક ઉપચારથી લઈને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સુધીના વિષયો પર 40 થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા છે. 40 વર્ષથી વધુની કારકિર્દી સાથે, જુડીએ અસંખ્ય વ્યક્તિઓને તેમના આધ્યાત્મિક સ્વ સાથે જોડાવા અને હીલિંગ સ્ફટિકોની શક્તિનો ઉપયોગ કરવા પ્રેરણા આપી છે.જુડીનું કાર્ય જ્યોતિષશાસ્ત્ર, ટેરોટ અને વિવિધ ઉપચાર પદ્ધતિઓ સહિત વિવિધ આધ્યાત્મિક અને વિશિષ્ટ વિદ્યાશાખાઓના તેના વ્યાપક જ્ઞાન દ્વારા જાણ કરવામાં આવે છે. આધ્યાત્મિકતા પ્રત્યેનો તેણીનો અનોખો અભિગમ પ્રાચીન શાણપણને આધુનિક વિજ્ઞાન સાથે મિશ્રિત કરે છે, જે વાચકોને તેમના જીવનમાં વધુ સંતુલન અને સંવાદિતા પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યવહારુ સાધનો પ્રદાન કરે છે.જ્યારે તેણી લખતી નથી અથવા શીખવતી નથી, ત્યારે જુડી નવી આંતરદૃષ્ટિ અને અનુભવોની શોધમાં વિશ્વની મુસાફરી કરતી જોવા મળે છે. અન્વેષણ અને આજીવન શિક્ષણ માટેની તેણીની ઉત્કટતા તેના કાર્યમાં સ્પષ્ટ છે, જે વિશ્વભરના આધ્યાત્મિક શોધકોને પ્રેરણા અને સશક્તિકરણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે.