Pinsekristne: Hva tror de?

Pinsekristne: Hva tror de?
Judy Hall

Pinsekristne inkluderer protestanter som tror at manifestasjonene av Den Hellige Ånd er levende, tilgjengelige og oppleves av moderne kristne. Pinsevenner kan også beskrives som «karismatikere».

Definisjon av pinsevenn

Ordet "pinsevenn" er et navn som beskriver kirker og kristne troende som legger vekt på en opplevelse etter frelse kjent som "dåpen i Den Hellige Ånd." Denne åndelige dåpen er bevist ved mottakelsen av "charismata", eller overnaturlige gaver som er gitt av Den Hellige Ånd, spesielt tungetale, profeti og helbredelse. Pinsevenner bekrefter at de dramatiske åndelige gavene fra den opprinnelige pinsen fra det første århundre, som beskrevet i Apostlenes gjerninger 2, fortsatt utøses over kristne i dag.

Pinsekirkens historie

Manifestasjonene eller gaver fra Den Hellige Ånd ble sett hos kristne troende i det første århundre (Apg 2:4; 1 Korinterbrev 12:4-10; 1 Korinterbrev 12:28) og inkluderer tegn og under som visdomsbudskapet, kunnskapsbudskap, tro, helbredelsesgaver, mirakuløse krefter, skjelne av ånder, tungemål og tolkning av tungemål.

Begrepet pinsevenn kommer derfor fra det nytestamentlige erfaringer fra de tidlige kristne troende på pinsedagen. På denne dagen ble Den Hellige Ånd utøst over disiplene og ildtunger hvilte på dereshoder. Apostlenes gjerninger 2:1-4 beskriver hendelsen:

Da pinsedagen kom, var de alle samlet på ett sted. Og plutselig kom det fra himmelen en lyd som en mektig brusende vind, og den fylte hele huset der de satt. Pinsevennene tror på dåpen i Den Hellige Ånd som det fremgår av tungetale. Kraften til å utøve åndens gaver, hevder de, kommer først når en troende blir døpt i Den Hellige Ånd, en distinkt erfaring fra omvendelse og vanndåp.

Pinsegudstjeneste er preget av emosjonelle, livlige uttrykk for tilbedelse med stor spontanitet. Noen eksempler på pinsekirker og trosgrupper er Assemblies of God, Church of God, Full-evangelium kirker og Pentecostal Oneness kirker.

Pinsebevegelsens historie i Amerika

Pinseteologien har sine røtter i hellighetsbevegelsen fra det nittende århundre.

Charles Fox Parham er den ledende skikkelsen i pinsebevegelsens historie. Han er grunnleggeren av den første pinsemenigheten kjent som den apostoliske troskirken. I løpet av slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet ledet han en bibelskole i Topeka, Kansas, hvor dåpen i Den Hellige Ånd ble fremhevet som en nøkkelfaktor i ens trosvandring.

Se også: Bryllupet i Kana beskriver Jesu første mirakel

I løpet av julehøytiden 1900 ba Parham studentene om å studere Bibelen for å finne de bibelske bevisene fordåpen i Den Hellige Ånd. En serie med vekkelsesbønnemøter begynte 1. januar 1901, hvor mange studenter og Parham selv opplevde en dåp i Den Hellige Ånd ledsaget av tungetale. De konkluderte med at dåpen i Den Hellige Ånd kommer til uttrykk og bevises ved å tale i tunger. Fra denne erfaringen kan Assemblies of God kirkesamfunnet – det største pinseorganet i Amerika i dag – spore sin tro på at tungetale er det bibelske beviset for dåpen i Den Hellige Ånd.

En åndelig vekkelse begynte raskt å spre seg til Missouri og Texas, hvor den afroamerikanske predikanten, William J. Seymour, omfavnet pinsevenn. Etter hvert spredte bevegelsen seg til California og utover. Hellighetsgrupper over hele USA rapporterte om Åndsdåp.

Seymour var ansvarlig for å bringe bevegelsen til California hvor Azusa Street Revival blomstret i Los Angeles sentrum, med gudstjenester tre ganger om dagen. Deltakere fra hele verden rapporterte om mirakuløse helbredelser og tungetale.

Disse vekkelsesgruppene fra det tidlige 20. århundre delte en sterk tro på at Jesu Kristi gjenkomst var nært forestående. Og mens Azusa Street Revival forsvant i 1909, tjente den til å forsterke veksten av pinsebevegelsen.

På 1950-tallet spredte pinsebevegelsen seg til hovedkirkesamfunn som«karismatisk fornyelse», og hadde på midten av 1960-tallet feid inn i den katolske kirke.

I dag er pinsevenner en global styrke med utmerkelsen av å være den raskest voksende store religiøse bevegelsen med åtte av verdens største menigheter, inkludert den største, Paul Chos 500 000 medlemmer Yoido Full Gospel Church i Seoul, Korea .

Se også: Den jødiske Bat Mitzvah-seremonien for jenterSitere denne artikkelen Formater sitatet ditt Fairchild, Mary. "Pinsekristne: Hva tror de?" Learn Religions, 5. april 2023, learnreligions.com/meaning-of-pentecostal-700726. Fairchild, Mary. (2023, 5. april). Pinsekristne: Hva tror de? Hentet fra //www.learnreligions.com/meaning-of-pentecostal-700726 Fairchild, Mary. "Pinsekristne: Hva tror de?" Lær religioner. //www.learnreligions.com/meaning-of-pentecostal-700726 (åpnet 25. mai 2023). kopiere sitatJudy Hall
Judy Hall
Judy Hall er en internasjonalt anerkjent forfatter, lærer og krystallekspert som har skrevet over 40 bøker om emner som spenner fra åndelig helbredelse til metafysikk. Med en karriere som strekker seg over mer enn 40 år, har Judy inspirert utallige individer til å koble seg til sitt åndelige jeg og utnytte kraften til helbredende krystaller.Judys arbeid er informert av hennes omfattende kunnskap om forskjellige åndelige og esoteriske disipliner, inkludert astrologi, tarot og forskjellige helbredende modaliteter. Hennes unike tilnærming til spiritualitet blander gammel visdom med moderne vitenskap, og gir leserne praktiske verktøy for å oppnå større balanse og harmoni i livene deres.Når hun ikke skriver eller underviser, kan Judy bli funnet på reise verden rundt på jakt etter ny innsikt og opplevelser. Hennes lidenskap for utforskning og livslang læring er tydelig i arbeidet hennes, som fortsetter å inspirere og styrke åndelige søkere over hele verden.