Tövhid: İslamda Allahın birliyi

Tövhid: İslamda Allahın birliyi
Judy Hall

Xristianlıq, Yəhudilik və İslam monoteist inanclar hesab olunur, lakin İslam üçün monoteizm prinsipi həddindən artıq dərəcədə mövcuddur. Müsəlmanlar üçün hətta Xristianlıqdakı Müqəddəs Üçlük prinsipi də Allahın əsas “birliyindən” uzaqlaşma kimi görünür.

İslamın bütün iman hökmləri içərisində ən əsası qatı tövhiddir. Ərəbcə Tövhid termini Allahın mütləq birliyinə bu inamı ifadə etmək üçün istifadə olunur. Tövhid ərəbcə "birləşmə" və ya "birlik" mənasını verən sözündəndir - bu, İslamda çox dərin mənaları olan mürəkkəb bir termindir.

Müsəlmanlar, hər şeydən əvvəl, Allahın və ya Allahın yeganə ilahi məbud olduğuna və öz ilahiliyini digər şərikləri ilə paylaşmadığına inanırlar. Tövhidin üç ənənəvi kateqoriyası vardır: Rəbbliyin birliyi, ibadətlərin birliyi və Allahın adlarının birliyi. Bu kateqoriyalar üst-üstə düşür, lakin müsəlmanlara öz imanlarını və ibadətlərini anlamağa və təmizləməyə kömək edir.

Həmçinin bax: Brahmanizm Başlayanlar üçün

Tövhid ər-Rububiyyə: Rəbbin birliyi

Müsəlmanlar inanırlar ki, Allah hər şeyi var etmişdir. Hər şeyi yaradan və saxlayan tək Allahdır. Allahın yaradılışda yardıma və yardıma ehtiyacı yoxdur. Müsəlmanlar öz peyğəmbərlərinə, o cümlədən Məhəmməd və İsaya böyük hörmət bəslədikləri halda, onları Allahdan möhkəm şəkildə ayırırlar.

Bu barədə Quran buyurur:

De: “Kimdir sizə ruzi verəngöylər və yer, yoxsa eşitmək və görmə qabiliyyətinə malik olan kimdir? Ölüdən diri, diridən ölü çıxaran kimdir? Və bütün mövcud olanları idarə edən kimdir?” Onlar cavab verəcəklər: “[O,] Allahdır!”(Quran 10:31)

Tövhidul-Uluhiyyə/ 'Ebadah: İbadətlərin birliyi

Kainatın yeganə yaradıcısı və qoruyucusu Allah olduğu üçün müsəlmanlar ibadətlərini yalnız Allaha yönəldirlər.Tarix boyu insanlar namaz, dua və orucla məşğul olublar. , dua və hətta təbiət, insanlar və yalançı tanrılar üçün heyvan və ya insan qurbanı. İslam dini ibadətə layiq olan yeganə varlığın Allah olduğunu öyrədir. Dualara, həmdlərə, itaətlərə və ümidlərə yalnız Allah layiqdir.

Müsəlman hər hansı bir xüsusi "bəxtəvər" cazibəsinə müraciət etdikdə, əcdadlarından "köməyə" çağırdıqda və ya konkret insanların "adından" nəzir etsə, onlar istər-istəməz Tövhid əl-Uluhiyyədən uzaqlaşırlar. 3>Bu rəftarla şirkə ( yalançı tanrılara və ya bütpərəstliyə sitayiş etmək əmək) sürüşmək iman üçün təhlükəlidir: şirk ibadətdə bağışlanmaz günahlardan biridir. Müsəlman dini

Müsəlmanlar hər gün, gündə bir neçə dəfə duada müəyyən ayələr oxuyurlar. Onların arasında bu xatırlatma da var: “Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik” (Quran, 1:5).

Həmçinin bax: Umbanda Dini: Tarix və İnanclar

Quran daha sonra buyurur:

De: “Bax, mənim namazım, (bütün) ibadətlərim, həyatım və ölümüm aləmlərin Rəbbi olan [yalnız] Allah üçündür. Onun ilahiliyində heç kəsin payı yoxdur. Çünki mənə belə əmr edilmişdir və mən [həmişə] Ona təslim olanların ən qabaqcısı olacağam." (Quran, 6:162-163) [İbrahim] dedi: "Elədirmi? Allahı qoyub sizə heç bir faydası və ya zərəri olmayan bir şeyə ibadət edirsiniz?Tuf sizə və Allahı qoyub ibadət etdiyiniz hər şeyə! )

Quran həqiqətən vasitəçilərdən və ya şəfaətçilərdən kömək istədikləri halda Allaha ibadət etdiklərini iddia edənlər haqqında xüsusi olaraq xəbərdarlıq edir.İslam şəfaətə ehtiyac olmadığını öyrədir, çünki Allah öz qullarına yaxındır:

Və əgər Mənim qullar səndən Mənim haqqımda soruşurlar, bax, Mən yaxınam, çağıranın çağırışına cavab verərəm, o Məni çağırsa, Mənə cavab versinlər və Mənə iman gətirsinlər ki, doğru yolda olsunlar. .(Quran 2:186) Səmimi iman yalnız Allaha məxsus deyilmi? Halbuki, Ondan başqasını özlərinə dost tutanlar: “Biz onlara ancaq bizi Allaha yaxınlaşdırdıqları üçün ibadət edirik”. Baxın, Allah ixtilafda olduqları hər şey barəsində onların arasında (Qiyamət günü) hökm verəcəkdir. Həqiqətən, Allah Özü yanında lütf etməzÖzünə yalan danışan və nankor olanı doğru yola yönəlt! (Quran 39:3)

Tövhid əz-Zat vəl-Əsma vəs-Sifat: Allahın sifət və adlarının birliyi

Qurani-kərim çox vaxt Allahın fitrətinin təsvirləri ilə doludur. atributlar və xüsusi adlar vasitəsilə. Rəhman, hər şeyi görən, əzəmətli və s. bütün bunlar Allahın fitrətini ifadə edən adlardır. Allah, yaratdığından fərqli görünür. Müsəlmanlar bir insan olaraq müəyyən dəyərləri başa düşmək və onlara oxşamaq üçün səy göstərə biləcəyinə inanırlar, lakin bu sifətlərə mükəmməl, tam və bütünlüklə yalnız Allah malikdir.

Quran buyurur:

Kamillik sifətləri Allaha məxsusdur. Beləliklə, bunlarla Ona dua edin və Onun sifətlərinin mənasını təhrif edən hər kəsdən uzaq durun ki, onlar etdikləri əməllərin cəzasını alacaqlar!” (Quran, 7:180)

Anlayış Tövhid İslamı və müsəlmanın imanının əsaslarını dərk etmək üçün açardır.Allahla yanaşı mənəvi “şəriklər” qoşmaq İslamda bağışlanmaz günahlardan biridir:

Həqiqətən, Allah ibadətdə Ona şərik qoşmağı bağışlamaz. lakin O, bundan başqa (başqasını) istədiyinə bağışlayar (Quran 4:48) Bu məqaləyə istinad edin. com/tawhid-2004294. Huda.(2020, 27 avqust).Tövhid: theAllahın birliyinin İslam prinsipi. //www.learnreligions.com/tawhid-2004294 Huda saytından alındı. “Tövhid: Allahın birliyinin İslam prinsipi”. Dinləri öyrənin. //www.learnreligions.com/tawhid-2004294 (giriş tarixi 25 may 2023-cü il). sitatı kopyalayınJudy Hall
Judy Hall
Judy Hall, ruhani şəfadan metafizikaya qədər müxtəlif mövzularda 40-dan çox kitab yazan beynəlxalq səviyyədə tanınmış müəllif, müəllim və kristal mütəxəssisdir. 40 ildən çox davam edən karyerası ilə Cudi saysız-hesabsız fərdləri öz mənəvi mənlikləri ilə əlaqə saxlamağa və müalicəvi kristalların gücündən istifadə etməyə ilhamlandırdı.Judy'nin işi astrologiya, tarot və müxtəlif müalicə üsulları da daxil olmaqla müxtəlif mənəvi və ezoterik fənlər haqqında geniş biliyi ilə məlumatlandırılır. Onun mənəviyyata unikal yanaşması qədim müdrikliyi müasir elmlə birləşdirir, oxuculara həyatlarında daha böyük tarazlıq və harmoniyaya nail olmaq üçün praktiki alətlər təqdim edir.O, yazı yazmayan və ya öyrətmədiyi zaman, Judy yeni anlayışlar və təcrübələr axtarmaq üçün dünyanı gəzərkən tapıla bilər. Onun kəşfiyyata və ömür boyu öyrənməyə olan həvəsi bütün dünyada ruhani axtaranları ruhlandırmağa və gücləndirməyə davam edən işində aydın görünür.