Helligåndens syv gaver og hvad de betyder

Helligåndens syv gaver og hvad de betyder
Judy Hall

Den katolske kirke anerkender syv gaver fra Helligånden; en liste over disse gaver findes i Esajas 11:2-3. (Sankt Paulus skriver om "Åndens manifestationer" i 1 Korinther 12:7-11, og nogle protestanter bruger denne liste til at komme frem til ni gaver fra Helligånden, men disse er ikke de samme som dem, der anerkendes af den katolske kirke).

Se også: Hvad er betydningen af Wu Wei som et taoistisk begreb?

Helligåndens syv gaver er til stede i deres fylde i Jesus Kristus, men de findes også i alle kristne, der er i en nådetilstand. Vi modtager dem, når vi bliver tilført helliggørende nåde, Guds liv i os - som for eksempel når vi modtager et sakramente værdigt. Vi modtager først Helligåndens syv gaver i dåbens sakramente; disse gaver erDet er en af grundene til, at den katolske kirke lærer, at firmelsen skal ses som en fuldendelse af dåben.

Som Den Katolske Kirkes nuværende katekismus (paragraf 1831) bemærker, "fuldender og fuldkommengør Helligåndens syv gaver dyderne hos dem, der modtager dem." Gennemtrængt af Hans gaver reagerer vi på Helligåndens tilskyndelser som af instinkt, på samme måde som Kristus selv ville gøre det.

Klik på navnet på hver af Helligåndens gaver for en længere diskussion af den pågældende gave.

Visdom

Visdom er Helligåndens første og højeste gave, fordi den er fuldkommenheden af troens teologiske dyd. Gennem visdom kommer vi til at værdsætte de ting, som vi tror på gennem troen. Sandhederne i den kristne tro er vigtigere end tingene i denne verden, og visdom hjælper os til at ordne vores forhold til den skabte verden korrekt og elske skaberværket af hensyn tilGud, snarere end for dens egen skyld.

Forståelse

Forståelse er den anden gave fra Helligånden, og folk har nogle gange svært ved at forstå, hvordan den adskiller sig fra visdom. Mens visdom er ønsket om at overveje Guds ting, giver forståelse os mulighed for at forstå, i det mindste på en begrænset måde, selve essensen af sandhederne i den katolske tro. Gennem forståelse opnår vi en sikkerhed om vores tro, der flytterhinsides troen.

Rådgiver

Rådgivning, Helligåndens tredje gave, er perfektionen af kardinaldyden forsigtighed. Forsigtighed kan praktiseres af enhver, men rådgivning er overnaturlig. Gennem denne gave fra Helligånden er vi i stand til at bedømme, hvordan vi bedst handler næsten ved intuition. På grund af rådgivningsgaven behøver kristne ikke at frygte at stå op for troens sandheder, fordi Helligånden vil lede os iforsvare disse sandheder.

Styrke

Mens råd er perfektionen af en kardinaldyd, er styrke både en gave fra Helligånden og en kardinaldyd. Styrke er rangeret som den fjerde gave fra Helligånden, fordi den giver os styrken til at følge op på de handlinger, der foreslås af rådets gave. Mens styrke undertiden kaldes mod Modighed er den dyd hos martyrerne, der gør det muligt for dem at lide døden i stedet for at give afkald på den kristne tro.

Se også: Hvad er de 12 frugter af Helligånden?

Viden

Helligåndens femte gave, kundskab, forveksles ofte med både visdom og forståelse. Ligesom visdom er kundskab troens fuldkommenhed, men hvor visdom giver os ønsket om at bedømme alle ting i overensstemmelse med sandhederne i den katolske tro, er kundskab den faktiske evne til at gøre det. Ligesom råd er den rettet mod vores handlinger i dette liv. På en begrænset måde giver kundskab os mulighed for at seGennem denne gave fra Helligånden kan vi bestemme Guds formål med vores liv og leve det i overensstemmelse med det.

Fromhed

Fromhed, Helligåndens sjette gave, er perfektionen af dyden religion. Mens vi i dag har en tendens til at tænke på religion som de ydre elementer i vores tro, betyder det i virkeligheden viljen til at tilbede og tjene Gud. Fromhed fører denne vilje ud over en følelse af pligt, så vi ønsker at tilbede Gud og tjene ham af kærlighed, på samme måde som vi ønsker at ære vores forældre og gøre, hvadde ønsker.

Frygt for Herren

Den syvende og sidste gave fra Helligånden er frygten for Herren, og måske er ingen anden gave fra Helligånden så misforstået. Vi tænker på frygt og håb som modsætninger, men frygten for Herren bekræfter håbets teologiske dyd. Denne gave fra Helligånden giver os ønsket om ikke at fornærme Gud såvel som visheden om, at Gud vil give os den nåde, vi har brug for for at holdeVores ønske om ikke at fornærme Gud er mere end blot en følelse af pligt; ligesom fromhed udspringer gudsfrygt af kærlighed.

Cite this Article Format Your Citation ThoughtCo. "The Seven Gifts of the Holy Spirit." Learn Religions, Apr. 5, 2023, learnreligions.com/gifts-of-the-holy-spirit-542143. ThoughtCo. (2023, April 5). The Seven Gifts of the Holy Spirit. Retrieved from //www.learnreligions.com/gifts-of-the-holy-spirit-542143 ThoughtCo. "The Seven Gifts of the Holy Spirit." Learn Religions.//www.learnreligions.com/gifts-of-the-holy-spirit-542143 (tilgået 25. maj 2023). kopi-henvisningJudy Hall
Judy Hall
Judy Hall er en internationalt anerkendt forfatter, lærer og krystalekspert, som har skrevet over 40 bøger om emner lige fra spirituel healing til metafysik. Med en karriere, der strækker sig over mere end 40 år, har Judy inspireret utallige individer til at forbinde sig med deres åndelige selv og udnytte kraften i helende krystaller.Judys arbejde er baseret på hendes omfattende viden om forskellige spirituelle og esoteriske discipliner, herunder astrologi, tarot og forskellige helbredende modaliteter. Hendes unikke tilgang til spiritualitet blander gammel visdom med moderne videnskab og giver læserne praktiske værktøjer til at opnå større balance og harmoni i deres liv.Når hun ikke skriver eller underviser, kan Judy blive fundet på rejse verden rundt på jagt efter ny indsigt og oplevelser. Hendes passion for udforskning og livslang læring er tydelig i hendes arbejde, som fortsætter med at inspirere og styrke spirituelle søgende over hele kloden.