બાઇબલમાં સમરિયા પ્રાચીન જાતિવાદનું લક્ષ્ય હતું

બાઇબલમાં સમરિયા પ્રાચીન જાતિવાદનું લક્ષ્ય હતું
Judy Hall

ઉત્તરમાં ગેલીલ અને દક્ષિણમાં જુડિયાની વચ્ચે સેન્ડવીચ થયેલો, સમરિયાનો વિસ્તાર ઇઝરાયેલના ઇતિહાસમાં મુખ્ય સ્થાન ધરાવે છે, પરંતુ સદીઓથી તે વિદેશી પ્રભાવનો શિકાર બન્યો, એક પરિબળ જેણે પડોશી યહૂદીઓની નિંદા કરી.

ઝડપી હકીકતો: પ્રાચીન સામરિયા

 • સ્થાન : બાઇબલમાં સમરિયા એ પ્રાચીન ઇઝરાયેલનો મધ્ય હાઇલેન્ડ વિસ્તાર છે જે ઉત્તરમાં ગાલીલ અને જુડિયાની વચ્ચે સ્થિત છે. દક્ષિણ સમરિયા એ શહેર અને પ્રદેશ બંનેનો ઉલ્લેખ કરે છે.
 • તરીકે પણ ઓળખાય છે: પેલેસ્ટાઈન.
 • હીબ્રુ નામ : હિબ્રુમાં સામરિયા છે શોમરોન , જેનો અર્થ થાય છે “વોચ-પર્વત,” અથવા “વોચ-ટાવર.”
 • સ્થાપના : સમરિયા શહેરની સ્થાપના 880 બી.સી.ની આસપાસ રાજા ઓમરી દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
 • <5 લોકો : સમરીટન્સ.
 • જે માટે જાણીતા છે : સમરિયા એ ઈઝરાયેલના ઉત્તરીય રાજ્યની રાજધાની હતી; ખ્રિસ્તના દિવસોમાં, યહૂદીઓ અને સમરિટન્સ વચ્ચેના સંબંધો ઊંડા મૂળના પૂર્વગ્રહને કારણે વણસેલા હતા.

સમરિયાનો અર્થ થાય છે "વૉચ પહાડ" અને તે એક શહેર અને પ્રદેશ બંનેનું નામ છે. જ્યારે ઈસ્રાએલીઓએ વચન આપેલ ભૂમિ પર વિજય મેળવ્યો, ત્યારે આ પ્રદેશ મનાશ્શેહ અને એફ્રાઈમના જાતિઓને આપવામાં આવ્યો.

ઘણા સમય પછી, સમરિયા શહેર એક ટેકરી પર રાજા ઓમ્રી દ્વારા બાંધવામાં આવ્યું હતું અને તેનું નામ ભૂતપૂર્વ માલિક, શેમેરના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે દેશનું વિભાજન થયું, ત્યારે સમરિયા ઉત્તરીય ભાગ, ઇઝરાયેલની રાજધાની બની, જ્યારે જેરૂસલેમ દક્ષિણ ભાગની રાજધાની બની,જુડાહ.

સમરિયામાં પૂર્વગ્રહના કારણો

સમરિટીયનોએ દલીલ કરી હતી કે તેઓ જોસેફના વંશજો છે, તેમના પુત્રો મનાસેહ અને એફ્રાઈમ દ્વારા. તેઓ એવું પણ માનતા હતા કે પૂજાનું કેન્દ્ર શેકેમમાં જ રહેવું જોઈએ, ગેરીઝિમ પર્વત પર, જ્યાં તે જોશુઆના સમયમાં હતું. જોકે, યહૂદીઓએ તેમનું પહેલું મંદિર જેરુસલેમમાં બનાવ્યું હતું. મોસેસના પાંચ પુસ્તકો, પેન્ટાટેચનું પોતાનું સંસ્કરણ બનાવીને સમરિટાન્સે અણબનાવને આગળ વધાર્યો.

પરંતુ ત્યાં વધુ હતું. આશ્શૂરીઓએ સમરિયા પર વિજય મેળવ્યો પછી, તેઓએ તે ભૂમિને વિદેશીઓ સાથે ફરીથી વસાવી. તે લોકોએ પ્રદેશમાં ઈસ્રાએલીઓ સાથે લગ્ન કર્યા. વિદેશીઓ પણ તેમના મૂર્તિપૂજક દેવતાઓ લાવ્યા. યહૂદીઓએ સમરૂનીઓ પર મૂર્તિપૂજાનો આરોપ મૂક્યો, યહોવાથી દૂર ભટકી ગયા, અને તેઓને મોંગ્રેલ જાતિ માન્યા.

સમરિયા શહેરનો પણ એક ચેકર્ડ ઇતિહાસ હતો. રાજા આહાબે ત્યાં મૂર્તિપૂજક દેવ બાલનું મંદિર બનાવ્યું. આશ્શૂરના રાજા શાલ્મનસેર V એ ત્રણ વર્ષ સુધી શહેરને ઘેરી લીધું હતું પરંતુ ઘેરાબંધી દરમિયાન 721 બીસીમાં તેનું મૃત્યુ થયું હતું. તેના અનુગામી, સાર્ગોન II, એ નગરને કબજે કર્યું અને તેનો નાશ કર્યો, રહેવાસીઓને આશ્શૂરમાં દેશનિકાલ કર્યા.

હેરોદ ધ ગ્રેટ, પ્રાચીન ઇઝરાયેલના સૌથી વ્યસ્ત બિલ્ડર, તેમના શાસનકાળ દરમિયાન, રોમન સમ્રાટ સીઝર ઑગસ્ટસ (ગ્રીકમાં "સેબાસ્ટોસ")ને માન આપવા માટે, તેનું નામ બદલીને સેબેસ્ટે રાખ્યું હતું.

સમરિયામાં સારા પાકથી દુશ્મનો આવ્યા

સમરિયાની ટેકરીઓ સ્થળોએ સમુદ્ર સપાટીથી 2,000 ફૂટની ઊંચાઈએ પહોંચે છે પરંતુપર્વતીય માર્ગો સાથે છેદે છે, પ્રાચીન સમયમાં દરિયાકિનારા સાથે જીવંત વેપાર શક્ય બનાવે છે.

પુષ્કળ વરસાદ અને ફળદ્રુપ જમીને આ પ્રદેશમાં ખેતીને ખીલવવામાં મદદ કરી. પાકમાં દ્રાક્ષ, ઓલિવ, જવ અને ઘઉંનો સમાવેશ થાય છે.

કમનસીબે, આ સમૃદ્ધિથી દુશ્મન ધાડપાડુઓ પણ આવ્યા જેઓ લણણી સમયે ઘૂસી ગયા અને પાકની ચોરી કરી ગયા. સમરૂનીઓએ ઈશ્વરને પોકાર કર્યો, જેણે પોતાના દૂતને ગિદિયોન નામના માણસને મળવા મોકલ્યો. દેવદૂત આ ભાવિ ન્યાયાધીશને ઓફ્રાહમાં ઓકની નજીક, દ્રાક્ષારસના કૂંડામાં ઘઉંની થ્રેસીંગ કરતો જોવા મળ્યો. ગિદિયોન મનાશ્શાના કુળમાંથી હતો.

ઉત્તરી સમરિયામાં ગિલ્બોઆ પર્વત પર, ભગવાને ગિડીઓન અને તેના 300 માણસોને મિડિયાનાઈટ અને અમાલેકાઈટ ધાડપાડુઓની વિશાળ સેના પર અદભૂત વિજય અપાવ્યો. ઘણા વર્ષો પછી, ગિલ્બોઆ પર્વત પર બીજી એક લડાઈમાં રાજા શાઉલના બે પુત્રોનો જીવ ગયો. શૈલે ત્યાં આત્મહત્યા કરી.

આ પણ જુઓ: પ્રિસ્બીટેરિયન ચર્ચની માન્યતાઓ અને વ્યવહાર

ઈસુ અને સમરિયા

મોટાભાગના ખ્રિસ્તીઓ સમરિયાને ઈસુ ખ્રિસ્ત સાથે જોડે છે કારણ કે તેમના જીવનના બે એપિસોડ છે. સમરિટાન્સ સામેની દુશ્મનાવટ પ્રથમ સદી સુધી સારી રીતે ચાલુ રહી, એટલી બધી કે શ્રદ્ધાળુ યહૂદીઓ ખરેખર તે ધિક્કારપાત્ર ભૂમિમાંથી મુસાફરી કરવાનું ટાળવા માટે તેમના માર્ગથી ઘણા માઇલ દૂર જતા હતા.

આ પણ જુઓ: પ્રેમ અને લગ્નના દેવતાઓ

યહુદિયાથી ગાલીલ જતા સમયે, ઈસુએ જાણીજોઈને સમરિયામાંથી પસાર કર્યું, જ્યાં કૂવા પાસે તે સ્ત્રી સાથે હવે જાણીતી મુલાકાત થઈ. એક યહૂદી પુરુષ સ્ત્રી સાથે વાત કરશે તે આશ્ચર્યજનક હતું; તે સમરૂની સ્ત્રી સાથે વાત કરશે તે સાંભળ્યું ન હતુંના. ઈસુએ તેણીને જાહેર કર્યું કે તે મસીહા છે.

જ્હોનની સુવાર્તા આપણને જણાવે છે કે ઈસુ તે ગામમાં વધુ બે દિવસ રોકાયા હતા અને જ્યારે તેમને ઉપદેશ આપતા સાંભળ્યા ત્યારે ઘણા સમરિટીઓએ તેમનામાં વિશ્વાસ કર્યો. નાઝરેથના પોતાના ઘર કરતાં ત્યાં તેમનું સ્વાગત સારું હતું.

બીજા એપિસોડમાં સારા સમરિટાનનું ઈસુનું દૃષ્ટાંત હતું. આ વાર્તામાં, લ્યુક 10:25-37 માં સંબંધિત, ઈસુએ તેના શ્રોતાઓની વિચારસરણીને ઊંધી પાડી દીધી જ્યારે તેણે એક તુચ્છ સમરિટનને વાર્તાનો હીરો બનાવ્યો. વધુમાં, તેણે યહૂદી સમાજના બે સ્તંભો, એક પાદરી અને એક લેવી, વિલન તરીકે દર્શાવ્યા.

આ તેના પ્રેક્ષકો માટે આઘાતજનક હશે, પરંતુ સંદેશ સ્પષ્ટ હતો. એક સમરૂની પણ જાણતો હતો કે તેના પાડોશીને કેવી રીતે પ્રેમ કરવો. આદરણીય ધાર્મિક નેતાઓ, બીજી બાજુ, ક્યારેક દંભી હતા. 1><0 સમરૂન માટે ઈસુનું હૃદય હતું. તે સ્વર્ગમાં ગયા તે પહેલાંની ક્ષણોમાં, તેણે તેના શિષ્યોને કહ્યું:

"પરંતુ જ્યારે પવિત્ર આત્મા તમારા પર આવશે ત્યારે તમને શક્તિ પ્રાપ્ત થશે; અને તમે યરૂશાલેમમાં અને આખા યહુદિયા અને સમરૂનમાં મારા સાક્ષી થશો. પૃથ્વીના છેડા." (પ્રેરિતોનાં કૃત્યો 1:8, NIV)

સ્ત્રોતો

 • ધ બાઇબલ અલ્માનેક , J.I. પેકર, મેરિલ સી. ટેની, વિલિયમ વ્હાઇટ જુનિયર
 • રેન્ડ મેકનલી બાઇબલ એટલાસ , એમિલ જી. ક્રેલિંગ
 • ધ એકોર્ડન્સ ડિક્શનરી ઓફ પ્લેસ નેમ્સ
 • ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ બાઇબલ એનસાયક્લોપીડિયા , જેમ્સ ઓર.
 • હોલમેન ઇલસ્ટ્રેટેડ બાઇબલ ડિક્શનરી , ટ્રેન્ટ સી.બટલર.
 • 11 "સમરિયાનો ઇતિહાસ." ધર્મ શીખો, 6 ડિસેમ્બર, 2021, learnreligions.com/history-of-samaria-4062174. ઝાવડા, જેક. (2021, ડિસેમ્બર 6). સમરિયાનો ઇતિહાસ. //www.learnreligions.com/history-of-samaria-4062174 Zavada, Jack પરથી મેળવેલ. "સમરિયાનો ઇતિહાસ." ધર્મ શીખો. //www.learnreligions.com/history-of-samaria-4062174 (એક્સેસ કરેલ મે 25, 2023). નકલ અવતરણJudy Hall
Judy Hall
જુડી હોલ આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત લેખક, શિક્ષક અને ક્રિસ્ટલ નિષ્ણાત છે જેમણે આધ્યાત્મિક ઉપચારથી લઈને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સુધીના વિષયો પર 40 થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા છે. 40 વર્ષથી વધુની કારકિર્દી સાથે, જુડીએ અસંખ્ય વ્યક્તિઓને તેમના આધ્યાત્મિક સ્વ સાથે જોડાવા અને હીલિંગ સ્ફટિકોની શક્તિનો ઉપયોગ કરવા પ્રેરણા આપી છે.જુડીનું કાર્ય જ્યોતિષશાસ્ત્ર, ટેરોટ અને વિવિધ ઉપચાર પદ્ધતિઓ સહિત વિવિધ આધ્યાત્મિક અને વિશિષ્ટ વિદ્યાશાખાઓના તેના વ્યાપક જ્ઞાન દ્વારા જાણ કરવામાં આવે છે. આધ્યાત્મિકતા પ્રત્યેનો તેણીનો અનોખો અભિગમ પ્રાચીન શાણપણને આધુનિક વિજ્ઞાન સાથે મિશ્રિત કરે છે, જે વાચકોને તેમના જીવનમાં વધુ સંતુલન અને સંવાદિતા પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યવહારુ સાધનો પ્રદાન કરે છે.જ્યારે તેણી લખતી નથી અથવા શીખવતી નથી, ત્યારે જુડી નવી આંતરદૃષ્ટિ અને અનુભવોની શોધમાં વિશ્વની મુસાફરી કરતી જોવા મળે છે. અન્વેષણ અને આજીવન શિક્ષણ માટેની તેણીની ઉત્કટતા તેના કાર્યમાં સ્પષ્ટ છે, જે વિશ્વભરના આધ્યાત્મિક શોધકોને પ્રેરણા અને સશક્તિકરણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે.