શું બાઇબલમાં સ્ફટિકો છે?

શું બાઇબલમાં સ્ફટિકો છે?
Judy Hall

બાઇબલમાં સ્ફટિકો ભગવાનની ઘણી સુંદર રચનાઓમાંની એક તરીકે દેખાય છે. રેવિલેશન 21:9-27 માં, ભગવાનનું સ્વર્ગીય શહેર, નવું જેરૂસલેમ, "ઈશ્વરના મહિમા સાથે" પ્રસરે છે અને "કિંમતી પથ્થરની જેમ - સ્ફટિકની જેમ સ્પષ્ટ જાસ્પર જેવું" (શ્લોક 11) તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યું છે. જોબ 28:18 મુજબ, સ્ફટિકો અને કિંમતી રત્નો કરતાં ડહાપણ વધુ મૂલ્યવાન છે.

ક્રિસ્ટલ, લગભગ પારદર્શક ક્વાર્ટઝ, બાઇબલમાં શાબ્દિક અને તુલનાત્મક બંને રીતે સંદર્ભિત છે. નવા કરારમાં, સ્ફટિકની વારંવાર પાણી સાથે સરખામણી કરવામાં આવે છે: "સિંહાસન પહેલાં તે કાચનો સમુદ્ર હતો, સ્ફટિક જેવો હતો" (પ્રકટીકરણ 4:6).

બાઇબલમાં સ્ફટિકો

  • ક્રિસ્ટલ એક સખત, ખડક જેવો પદાર્થ છે જે ક્વાર્ટઝના ઘનકરણ દ્વારા રચાય છે. તે પારદર્શક છે, બરફ કે કાચની જેમ સ્પષ્ટ છે, અથવા સહેજ રંગીન છે.
  • બાઇબલમાં "ક્રિસ્ટલ" તરીકે અનુવાદિત ગ્રીક શબ્દ છે ક્રિસ્ટાલોસ . હીબ્રુ શબ્દો છે qeraḥ અને gāḇîš.
  • ક્રિસ્ટલ એ 22 રત્નોમાંથી એક છે જેનો બાઇબલમાં નામ દ્વારા ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

કરે છે બાઇબલ ક્રિસ્ટલનો ઉલ્લેખ કરે છે?

બાઇબલમાં, સ્ફટિકનો ઉપયોગ કંઈક મહાન મૂલ્ય (જોબ 28:18) અને નવા જેરુસલેમના તેજસ્વી મહિમાનું વર્ણન કરવા માટે થાય છે (પ્રકટીકરણ 21:11). એક દર્શનમાં, હઝકીએલને ઈશ્વરનું સ્વર્ગીય સિંહાસન બતાવવામાં આવ્યું હતું. તેણે તેની ઉપર ભગવાનના મહિમાને "વિસ્તાર, વિસ્મય-પ્રેરણાદાયક સ્ફટિક જેવા ઝગમગાટ સાથે" તરીકે વર્ણવ્યું (એઝેકીલ 1:22, HCSB).

આ પણ જુઓ: બેલ્ટેન વિધિઓ અને ધાર્મિક વિધિઓ

બાઇબલ ઘણીવાર સ્ફટિકોનો ઉલ્લેખ કરે છેપાણી સાથેના સંબંધમાં કારણ કે, પ્રાચીન સમયમાં, એવું માનવામાં આવતું હતું કે સ્ફટિકો અત્યંત ઠંડીથી થીજી ગયેલા પાણીમાંથી બને છે. નવા કરારમાં, ભગવાનના સિંહાસન (પ્રકટીકરણ 4:6, HCSB) આગળ "કાચનો સમુદ્ર, સ્ફટિક જેવો" છે અને "જીવંત પાણીની નદી, સ્ફટિકની જેમ ચમકતી, ભગવાન અને ઘેટાંના સિંહાસનમાંથી વહે છે. ” (પ્રકટીકરણ 22:1, HCSB). જોબ 6:16, 37:10 અને 38:29 માં હીબ્રુ શબ્દ qeraḥ નું ભાષાંતર "બરફ" તરીકે કરવામાં આવ્યું છે, અને જોબ 28:18 માં તેને "સ્ફટિક" તરીકે પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે. અહીં તે અન્ય કિંમતી રત્નો અને મોતી સાથે સંકળાયેલું છે.

બાઇબલમાં કયા રત્નો છે?

બાઇબલમાં ઓછામાં ઓછા 22 રત્નોનો ઉલ્લેખ નામથી કરવામાં આવ્યો છે: અડીખમ, એગેટ, એમ્બર, એમિથિસ્ટ, બેરીલ, કાર્બંકલ, ચેલ્સડોની, ક્રાયસોલાઇટ, ક્રાયસોપ્રેઝ, કોરલ, ક્રિસ્ટલ, હીરા, નીલમણિ, જેસિન્થ, જાસ્પર, લિગર, ઓનીક્સ, રૂબી, નીલમ, સાર્ડિયસ, સાર્ડોનીક્સ અને પોખરાજ. આમાંના એક ડઝન એરોનની છાતીનો ભાગ છે, અને બે પુરોહિત એફોદના ખભાના ટુકડાને શણગારે છે. નવ કિંમતી પત્થરો ટાયરના રાજાના આવરણમાં સૂચિબદ્ધ છે, અને બાર નવા જેરુસલેમની દિવાલોના પાયામાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે. દરેક સંગ્રહમાં, ઘણા પત્થરોનું પુનરાવર્તન થાય છે.

એક્ઝોડસ 39:10-13 લેવિટીકલ પ્રમુખ પાદરી દ્વારા પહેરવામાં આવતી બ્રેસ્ટપ્લેટનું વર્ણન કરે છે. આ વેસ્ટમાં બાર રત્નો હતા, દરેકમાં ઇઝરાયેલના એક કુળના નામ સાથે કોતરવામાં આવ્યું હતું: “અને તેઓએ તેમાં પત્થરોની ચાર પંક્તિઓ મૂકી: એક પંક્તિસાર્ડિયસ, પોખરાજ અને નીલમણિ પ્રથમ પંક્તિ હતી; બીજી પંક્તિ, પીરોજ, નીલમ અને હીરા; ત્રીજી પંક્તિ, જેસિન્થ, એગેટ અને એમિથિસ્ટ; ચોથી પંક્તિ, બેરીલ, ઓનીક્સ અને જાસ્પર. તેઓ તેમના માઉન્ટિંગમાં સોનાના સેટિંગમાં બંધાયેલા હતા” (એક્ઝોડસ 39:10-13, NKJV). અહીં નામ આપવામાં આવેલ "હીરા" તેના બદલે સ્ફટિક હોઈ શકે છે કારણ કે સ્ફટિકો નરમ પત્થરો છે જેને હીરા કાપી શકે છે, અને આ રત્નોને બ્રેસ્ટપ્લેટ પર નામો સાથે કોતરવામાં આવ્યા હતા.

ટાયરનો રાજા, ઉત્કૃષ્ટ સુંદરતા અને સંપૂર્ણતામાં સજ્જ, એઝેકીલ 28:13 માં દર્શાવવામાં આવ્યો છે: “તમે ઈશ્વરના બગીચા, એડનમાં હતા; દરેક કિંમતી પથ્થર તમારું આવરણ હતું, સાર્ડિયસ, પોખરાજ અને હીરા, બેરીલ, ઓનીક્સ અને જાસ્પર, નીલમ, નીલમણિ અને કાર્બંકલ; અને તમારા સુયોજનો અને તમારી કોતરણી સોનામાં રચાયેલી હતી. જે દિવસે તમને બનાવવામાં આવ્યા હતા તે દિવસે તેઓ તૈયાર હતા" (ESV).

રેવિલેશન 21:19-21 વાચકોને નવા જેરૂસલેમની ઝલક આપે છે: “શહેરની દિવાલના પાયા દરેક પ્રકારના આભૂષણોથી શણગારેલા હતા. પ્રથમ જાસ્પર, બીજો નીલમ, ત્રીજો એગેટ, ચોથો નીલમણિ, પાંચમો ઓનીક્સ, છઠ્ઠો કાર્નેલિયન, સાતમો ક્રાયસોલાઇટ, આઠમો બેરીલ, નવમો પોખરાજ, દસમો ક્રાયસોપ્રેઝ, અગિયારમો જેસિન્થ, બારમો એમિથિસ્ટ હતો. અને બાર દરવાજા બાર મોતી હતા, દરેક દરવાજો એક જ મોતીના બનેલા હતા, અને શહેરની શેરી પારદર્શક જેવી શુદ્ધ સોનાની હતી.કાચ" (ESV).

અન્યત્ર બાઇબલ કિંમતી પથ્થરોનો ઉલ્લેખ કરે છે, જેમ કે ઓનીક્સ (ઉત્પત્તિ 2:12), માણેક (નીતિવચનો 8:11), નીલમ (વિલાપ 4:7), અને પોખરાજ (જોબ 28:19).

અન્ય આધ્યાત્મિક સંદર્ભોમાં સ્ફટિકો

બાઇબલ રત્નો અને સ્ફટિકો વિશે લગભગ વિશિષ્ટ રીતે શણગાર અથવા ઘરેણાં તરીકે બોલે છે, અને કોઈપણ આધ્યાત્મિક સંદર્ભમાં નહીં. સ્ક્રિપ્ચરમાં રત્નો સંપત્તિ, મૂલ્ય અને સુંદરતા સાથે સંકળાયેલા છે પરંતુ તે કોઈપણ રહસ્યવાદી ગુણધર્મો અથવા ઉપચારની જાદુઈ શક્તિઓ સાથે જોડાયેલા નથી.

આ પણ જુઓ: બાઇબલમાં મિત્રતાના ઉદાહરણો

બધી આધ્યાત્મિક પરંપરાઓ જેમાં ક્રિસ્ટલ હીલિંગ થેરાપીનો સમાવેશ થાય છે તે બાઇબલ સિવાયના સ્ત્રોતોમાંથી આવે છે. હકીકતમાં, બાઈબલના સમયમાં, મૂર્તિપૂજક લોકોમાં “પવિત્ર પથ્થરો”નો ઉપયોગ વ્યાપક હતો. એવું માનવામાં આવતું હતું કે આ પત્થરો અથવા અન્ય તાવીજ, આભૂષણો અને તાવીજ દ્વારા આધ્યાત્મિક વિશ્વમાંથી સારી ઊર્જાને રહસ્યમય જ્ઞાન અને શારીરિક ઉપચાર માટે પ્રેરિત કરી શકાય છે. અલૌકિક ધાર્મિક વિધિઓમાં સ્ફટિકોનો આવો ઉપયોગ અંધશ્રદ્ધા અને ગુપ્ત વિધિઓ સાથે સીધો જોડાયેલો છે, જે પ્રથાઓને ભગવાન ઘૃણાસ્પદ અને પ્રતિબંધિત માને છે (પુનર્નિયમ 4:15-20; 18:10-12; યર્મિયા 44:1-4; 1 કોરીંથી 10:14-200 ; 2 કોરીંથી 6:16-17).

આજે પણ લોકો દ્વારા તેમના શરીરને ઈજામાંથી સાજા કરવા, બીમારીમાંથી સાજા થવા, દુખાવો દૂર કરવા, તણાવ ઘટાડવા અને માનસિક ધ્યાન વધારવા માટે અન્ય કુદરતી સારવાર સાથે ક્રિસ્ટલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એક વૈકલ્પિક દવા વલણ અલગ અલગ નજીક સ્ફટિકો મૂકવા અથવા હોલ્ડિંગ છેશારીરિક અથવા માનસિક લાભોને ઉત્તેજીત કરવા માટે શરીરના ભાગો. જેમ જેમ સ્ફટિકની ઊર્જા શરીરના કુદરતી ઉર્જા ક્ષેત્ર સાથે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરે છે, તેમ માનવામાં આવે છે કે તે સંતુલન બનાવે છે અને શરીરમાં સંરેખણ લાવે છે.

કેટલાક દાવો કરે છે કે સ્ફટિક નકારાત્મક વિચારોને દૂર કરી શકે છે, મગજના કાર્યમાં વધારો કરી શકે છે, દુષ્ટ આત્માઓ સામે રક્ષણ કરી શકે છે, શરીરની ઊર્જાના "અટવાયેલા" વિસ્તારોને અનાવરોધિત કરી શકે છે, મનને આરામ આપી શકે છે, શરીરને શાંત કરી શકે છે, ડિપ્રેશન ઘટાડી શકે છે અને મૂડ સુધારી શકે છે. પ્રેક્ટિશનરો પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડરની સારવાર માટે સ્ફટિક વિધિઓને માઇન્ડફુલનેસ મેડિટેશન અને શ્વાસ લેવાની તકનીક સાથે જોડે છે. વધુમાં, ક્રિસ્ટલ હીલિંગના કેટલાક સમર્થકો માને છે કે વિવિધ રત્નો શરીરના ચક્રોને અનુરૂપ લક્ષિત હીલિંગ ક્ષમતાઓથી સંપન્ન છે.

શું ખ્રિસ્તીઓ ક્રિસ્ટલ ધાર્મિક વિધિઓમાં ભાગ લઈ શકે છે?

બાઈબલના દૃષ્ટિકોણથી, સ્ફટિકો ઈશ્વરની મનમોહક રચનાઓમાંની એક છે. તેમના અદ્ભુત હાથવણાટના ભાગ રૂપે તેમની પ્રશંસા કરી શકાય છે, દાગીના તરીકે પહેરવામાં આવે છે, સજાવટમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે અને તેમની સુંદરતા માટે પ્રશંસા કરવામાં આવે છે. પરંતુ જ્યારે સ્ફટિકોને જાદુઈ શક્તિઓના વાહક તરીકે જોવામાં આવે છે, ત્યારે તેઓ ગુપ્તના ક્ષેત્રમાં જોડાય છે.

તમામ ગુપ્ત પ્રથાઓમાં સહજ છે - જેમાં સ્ફટિક ઉપચાર, પામ વાંચન, કોઈ માધ્યમ અથવા માનસિક, મેલીવિદ્યા અને તેના જેવી સલાહ લેવી - એ માન્યતા છે કે અલૌકિક શક્તિઓ કોઈક રીતે માનવીના લાભ અથવા લાભ માટે ચાલાકી અથવા ઉપયોગ કરી શકાય છે. . બાઇબલ કહે છે કે આ પદ્ધતિઓ પાપી છે (ગલાતી 5:19-21) અને ઘૃણાસ્પદ છેભગવાનને કારણ કે તેઓ ભગવાન સિવાયની અન્ય શક્તિને સ્વીકારે છે, જે મૂર્તિપૂજા છે (નિર્ગમન 20:3-4).

બાઇબલ કહે છે કે ભગવાન મટાડનાર છે (નિર્ગમન 15:26). તે તેના લોકોને શારીરિક રીતે સાજા કરે છે (2 રાજાઓ 5:10), ભાવનાત્મક રીતે (ગીતશાસ્ત્ર 34:18), માનસિક રીતે (ડેનિયલ 4:34), અને આધ્યાત્મિક રીતે (સાલમ 103:2-3). ઇસુ ખ્રિસ્ત, જે દેહમાં ભગવાન હતા, તેમણે પણ લોકોને સાજા કર્યા (મેથ્યુ 4:23; 19:2; માર્ક 6:56; લ્યુક 5:20). એકલા ભગવાન જ હીલિંગ પાછળની અલૌકિક શક્તિ છે, તેથી ખ્રિસ્તીઓએ મહાન ચિકિત્સકોની શોધ કરવી જોઈએ અને ઉપચાર માટે સ્ફટિકો તરફ જોવું જોઈએ નહીં.

સ્ત્રોતો

  • બાઇબલ સ્ફટિકો વિશે શું કહે છે? //www.gotquestions.org/Bible-crystals.html
  • બાઇબલનો શબ્દકોશ (પૃ. 465).
  • ધ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ બાઇબલ એનસાયક્લોપીડિયા, રિવાઇઝ્ડ (વોલ્યુમ 1, પૃષ્ઠ 832).
  • હોલમેન ઇલસ્ટ્રેટેડ બાઇબલ ડિક્શનરી (પૃ. 371).
આ લેખને ટાંકો તમારા અવતરણને ફોર્મેટ કરો ફેયરચાઈલ્ડ, મેરી. "શું બાઇબલમાં સ્ફટિકો છે?" ધર્મ શીખો, 27 જુલાઇ, 2022, learnreligions.com/crystals-in-the-bible-5524654. ફેરચાઈલ્ડ, મેરી. (2022, જુલાઈ 27). શું બાઇબલમાં સ્ફટિકો છે? //www.learnreligions.com/crystals-in-the-bible-5524654 Fairchild, મેરી પરથી મેળવેલ. "શું બાઇબલમાં સ્ફટિકો છે?" ધર્મ શીખો. //www.learnreligions.com/crystals-in-the-bible-5524654 (એક્સેસ કરેલ મે 25, 2023). નકલ અવતરણJudy Hall
Judy Hall
જુડી હોલ આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત લેખક, શિક્ષક અને ક્રિસ્ટલ નિષ્ણાત છે જેમણે આધ્યાત્મિક ઉપચારથી લઈને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સુધીના વિષયો પર 40 થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા છે. 40 વર્ષથી વધુની કારકિર્દી સાથે, જુડીએ અસંખ્ય વ્યક્તિઓને તેમના આધ્યાત્મિક સ્વ સાથે જોડાવા અને હીલિંગ સ્ફટિકોની શક્તિનો ઉપયોગ કરવા પ્રેરણા આપી છે.જુડીનું કાર્ય જ્યોતિષશાસ્ત્ર, ટેરોટ અને વિવિધ ઉપચાર પદ્ધતિઓ સહિત વિવિધ આધ્યાત્મિક અને વિશિષ્ટ વિદ્યાશાખાઓના તેના વ્યાપક જ્ઞાન દ્વારા જાણ કરવામાં આવે છે. આધ્યાત્મિકતા પ્રત્યેનો તેણીનો અનોખો અભિગમ પ્રાચીન શાણપણને આધુનિક વિજ્ઞાન સાથે મિશ્રિત કરે છે, જે વાચકોને તેમના જીવનમાં વધુ સંતુલન અને સંવાદિતા પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યવહારુ સાધનો પ્રદાન કરે છે.જ્યારે તેણી લખતી નથી અથવા શીખવતી નથી, ત્યારે જુડી નવી આંતરદૃષ્ટિ અને અનુભવોની શોધમાં વિશ્વની મુસાફરી કરતી જોવા મળે છે. અન્વેષણ અને આજીવન શિક્ષણ માટેની તેણીની ઉત્કટતા તેના કાર્યમાં સ્પષ્ટ છે, જે વિશ્વભરના આધ્યાત્મિક શોધકોને પ્રેરણા અને સશક્તિકરણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે.