હાફ-વે કરાર: પ્યુરિટન બાળકોનો સમાવેશ

હાફ-વે કરાર: પ્યુરિટન બાળકોનો સમાવેશ
Judy Hall

ધ હાફ-વે કોવેનન્ટ એ સમાધાન અથવા સર્જનાત્મક ઉકેલ હતો જેનો ઉપયોગ 17મી સદીના પ્યુરિટન્સ દ્વારા સંપૂર્ણ રીતે રૂપાંતરિત અને કરારબદ્ધ ચર્ચ સભ્યોના બાળકોને સમુદાયના નાગરિકો તરીકે સમાવેશ કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.

આ પણ જુઓ: આગમન શું છે? અર્થ, મૂળ અને તે કેવી રીતે ઉજવવામાં આવે છે

ચર્ચ અને રાજ્યનું મિશ્રણ

17મી સદીના પ્યુરિટન્સ માનતા હતા કે માત્ર પુખ્ત વયના લોકો કે જેમણે વ્યક્તિગત રૂપાંતરણનો અનુભવ કર્યો હતો-એવો અનુભવ કે તેઓ ભગવાનની કૃપાથી બચી ગયા હતા-અને જેને ચર્ચ દ્વારા સ્વીકારવામાં આવ્યા હતા. સચવાયા હોવાના ચિહ્નો ધરાવતો સમુદાય, પૂર્ણ-સંબંધિત ચર્ચ સભ્યો હોઈ શકે છે.

મેસેચ્યુસેટ્સની દેવશાહી વસાહતમાં તેનો સામાન્ય રીતે અર્થ એવો પણ થતો હતો કે જો કોઈ વ્યક્તિ સંપૂર્ણ કરારબદ્ધ ચર્ચ સભ્ય હોય તો જ કોઈ નગર સભામાં મતદાન કરી શકે અને અન્ય નાગરિકત્વના અધિકારોનો ઉપયોગ કરી શકે. અર્ધ-માર્ગી કરાર એ સંપૂર્ણ કરાર ધરાવતા સભ્યોના બાળકો માટે નાગરિકતાના અધિકારોના મુદ્દા સાથે વ્યવહાર કરવા માટે એક સમાધાન હતું.

ચર્ચના સભ્યોએ આવા ચર્ચના પ્રશ્નો પર મત આપ્યો કે મંત્રી કોણ હશે; વિસ્તારના તમામ મફત સફેદ પુરુષો કર અને મંત્રીના પગાર પર મત આપી શકે છે.

જ્યારે સાલેમ વિલેજ ચર્ચનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું હતું, ત્યારે આ વિસ્તારના તમામ પુરુષોને ચર્ચના પ્રશ્નો તેમજ નાગરિક પ્રશ્નો પર મત આપવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.

1692-1693 ના સાલેમ ચૂડેલ અજમાયશમાં સંપૂર્ણ અને અર્ધ-માર્ગીય કરારનો મુદ્દો સંભવતઃ એક પરિબળ હતો.

કોવેનન્ટ થિયોલોજી

પ્યુરિટન ધર્મશાસ્ત્રમાં, અને 17મી સદીના મેસેચ્યુસેટ્સમાં તેના અમલીકરણમાં, સ્થાનિક ચર્ચ પાસે તમામ પર ટેક્સ લગાવવાની સત્તા હતી.તેના પરગણા અથવા ભૌગોલિક સીમાઓની અંદર. પરંતુ માત્ર કેટલાક લોકો જ ચર્ચના કરારબદ્ધ સભ્યો હતા, અને ચર્ચના ફક્ત સંપૂર્ણ સભ્યો કે જેઓ મુક્ત, ગોરા અને પુરૂષ પણ હતા તેઓને નાગરિકત્વના સંપૂર્ણ અધિકારો હતા.

આદમ અને અબ્રાહમ સાથેના ઈશ્વરના કરાર અને પછી ખ્રિસ્ત દ્વારા લાવવામાં આવેલા રિડેમ્પશનના કરારના ધર્મશાસ્ત્રના આધારે પ્યુરિટન ધર્મશાસ્ત્ર કરારના વિચાર પર આધારિત હતું.

આમ, ચર્ચના વાસ્તવિક સભ્યપદમાં એવા લોકોનો સમાવેશ થાય છે જેઓ સ્વૈચ્છિક કરારો અથવા કરારો દ્વારા જોડાયા હતા. ચૂંટાયેલા - જેઓ ભગવાનની કૃપાથી બચી ગયા હતા, કારણ કે પ્યુરિટન્સ કૃપાથી મુક્તિમાં માનતા હતા અને કાર્યોમાં નહીં - તેઓ સભ્યપદ માટે લાયક હતા.

એ જાણવા માટે કે કોઈ એક ચૂંટાયેલા લોકોમાં હતો, તેને રૂપાંતરનો અનુભવ જરૂરી છે, અથવા તે જાણવાનો અનુભવ જરૂરી છે કે કોઈને સાચવવામાં આવ્યો હતો. આવા મંડળમાં મંત્રીની એક ફરજ એ ચિહ્નો શોધવાનું હતું કે ચર્ચમાં સંપૂર્ણ સભ્યપદ ઇચ્છતી વ્યક્તિ બચાવેલ લોકોમાં છે. જ્યારે સારી વર્તણૂક આ ધર્મશાસ્ત્રમાં વ્યક્તિના સ્વર્ગમાં પ્રવેશ મેળવી શકતી નથી (જેને તેમના દ્વારા કાર્યો દ્વારા મુક્તિ કહેવામાં આવશે), પ્યુરિટન્સ માનતા હતા કે સારી વર્તણૂક એ ચૂંટાયેલા લોકોમાં હોવાના પરિણામ છે. આમ, ચર્ચમાં સંપૂર્ણ કરારબદ્ધ સભ્ય તરીકે દાખલ થવાનો સામાન્ય રીતે અર્થ એવો થાય છે કે મંત્રી અને અન્ય સભ્યોએ તે વ્યક્તિને પવિત્ર અને શુદ્ધ તરીકે ઓળખી.

હાફ-વે કોવેનન્ટ એ બાળકોની ખાતર એક સમાધાન હતું

ચર્ચ સમુદાયમાં સંપૂર્ણ કરાર ધરાવતા સભ્યોના બાળકોને એકીકૃત કરવાનો માર્ગ શોધવા માટે, હાફ-વે કોવેનન્ટ અપનાવવામાં આવ્યો હતો.

1662માં, બોસ્ટનના મંત્રી રિચાર્ડ માથેરે હાફ-વે કોવેનન્ટ લખ્યો. આનાથી સંપૂર્ણ કરાર કરાયેલા સભ્યોના બાળકોને પણ ચર્ચના સભ્યો બનવાની મંજૂરી મળી, પછી ભલે બાળકોએ વ્યક્તિગત રૂપાંતરણનો અનુભવ ન કર્યો હોય. સાલેમ વિચ ટ્રાયલ્સ ફેમના માથેર વધારો, આ સભ્યપદ જોગવાઈને સમર્થન આપે છે.

બાળકોએ શિશુ તરીકે બાપ્તિસ્મા લીધું હતું પરંતુ તેઓ ઓછામાં ઓછા 14 વર્ષના ન થાય અને વ્યક્તિગત રૂપાંતરણનો અનુભવ ન કરે ત્યાં સુધી તેઓ સંપૂર્ણ સભ્ય બની શકતા ન હતા. પરંતુ શિશુના બાપ્તિસ્મા અને સંપૂર્ણ કરાર તરીકે સ્વીકારવામાં આવતા વચ્ચેના વચગાળા દરમિયાન, અર્ધ-માર્ગીય કરારે બાળક અને યુવાન પુખ્ત વયના લોકોને ચર્ચ અને મંડળનો ભાગ ગણવાની મંજૂરી આપી હતી - અને નાગરિક વ્યવસ્થાનો પણ ભાગ.

કરારનો અર્થ શું થાય છે?

કરાર એ વચન, કરાર, કરાર અથવા પ્રતિબદ્ધતા છે. બાઈબલના ઉપદેશોમાં, ઈશ્વરે ઈઝરાયેલના લોકો સાથે એક કરાર કર્યો - એક વચન - અને તે લોકોના ભાગ પર અમુક જવાબદારીઓનું નિર્માણ કરે છે. ખ્રિસ્તી ધર્મે આ વિચારને વિસ્તૃત કર્યો, કે ખ્રિસ્ત દ્વારા ભગવાન ખ્રિસ્તીઓ સાથે કરારબદ્ધ સંબંધમાં હતા. કરારના ધર્મશાસ્ત્રમાં ચર્ચ સાથે કરારમાં રહેવાનો અર્થ એ હતો કે ઈશ્વરે વ્યક્તિને ચર્ચના સભ્ય તરીકે સ્વીકારી હતી, અને આ રીતે તે વ્યક્તિનો ઈશ્વર સાથેના મહાન કરારમાં સમાવેશ કર્યો હતો. અને પ્યુરિટનમાંકરાર ધર્મશાસ્ત્ર, આનો અર્થ એ થયો કે વ્યક્તિને રૂપાંતરનો વ્યક્તિગત અનુભવ હતો - તારણહાર તરીકે ઈસુ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા - અને બાકીના ચર્ચ સમુદાયે તે અનુભવને માન્ય તરીકે માન્ય કર્યો હતો.

આ પણ જુઓ: બાળકો માટે રાત્રે કહેવા માટે 7 સૂવાના સમયની પ્રાર્થના

સાલેમ વિલેજ ચર્ચમાં બાપ્તિસ્મા

1700માં, સાલેમ વિલેજ ચર્ચે નોંધ્યું હતું કે શિશુ બાપ્તિસ્માના ભાગરૂપે (જે અર્ધ-માર્ગી કરારના સમાધાન તરફ દોરી જવાની પ્રેક્ટિસ પણ કરવામાં આવી હતી:

  • વ્યક્તિને પાદરી અથવા વડીલો દ્વારા તપાસવામાં આવી હતી અને તે મૂળભૂત રીતે અજ્ઞાન કે ભૂલભરેલું ન હોવાનું જણાયું હતું.
  • આ મંડળને સૂચિત બાપ્તિસ્માની સૂચના આપવામાં આવે છે જેથી કરીને જો તેઓ તેમના જીવનમાં દુષ્ટ હોય (એટલે ​​​​કે કોઈ દુર્ગુણ હોય) તો તેઓ સાક્ષી આપી શકે.
  • વ્યક્તિએ ચર્ચના સંમત કરાર માટે જાહેરમાં સંમતિ આપવી પડી હતી: ઈસુને સ્વીકારતા તારણહાર અને ઉદ્ધારક તરીકે ખ્રિસ્ત, પવિત્ર કરનાર તરીકે ઈશ્વરનો આત્મા, અને ચર્ચની શિસ્ત.
  • નવા સભ્યના બાળકો પણ બાપ્તિસ્મા લઈ શકે છે જો નવા સભ્ય તેમને ઈશ્વરને સોંપવાનું વચન આપે અને તેમને શિક્ષિત કરે જો ભગવાન તેમના જીવનને બચાવશે તો ચર્ચમાં પ્રવેશ કરો.
આ લેખને ટાંકો તમારા અવતરણ લેવિસ, જોન જોહ્ન્સનને ફોર્મેટ કરો. "અ હિસ્ટ્રી ઓફ ધ હાફ-વે કોવેનન્ટ." ધર્મ શીખો, 12 સપ્ટેમ્બર, 2021, learnreligions.com/half-way-covenant-definition-4135893. લેવિસ, જોન જોહ્ન્સન. (2021, સપ્ટેમ્બર 12). અ હિસ્ટ્રી ઓફ ધ હાફ-વેકરાર. //www.learnreligions.com/half-way-covenant-definition-4135893 Lewis, Jone Johnson પરથી મેળવેલ. "અ હિસ્ટ્રી ઓફ ધ હાફ-વે કોવેનન્ટ." ધર્મ શીખો. //www.learnreligions.com/half-way-covenant-definition-4135893 (એક્સેસ મે 25, 2023). નકલ અવતરણJudy Hall
Judy Hall
જુડી હોલ આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત લેખક, શિક્ષક અને ક્રિસ્ટલ નિષ્ણાત છે જેમણે આધ્યાત્મિક ઉપચારથી લઈને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સુધીના વિષયો પર 40 થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા છે. 40 વર્ષથી વધુની કારકિર્દી સાથે, જુડીએ અસંખ્ય વ્યક્તિઓને તેમના આધ્યાત્મિક સ્વ સાથે જોડાવા અને હીલિંગ સ્ફટિકોની શક્તિનો ઉપયોગ કરવા પ્રેરણા આપી છે.જુડીનું કાર્ય જ્યોતિષશાસ્ત્ર, ટેરોટ અને વિવિધ ઉપચાર પદ્ધતિઓ સહિત વિવિધ આધ્યાત્મિક અને વિશિષ્ટ વિદ્યાશાખાઓના તેના વ્યાપક જ્ઞાન દ્વારા જાણ કરવામાં આવે છે. આધ્યાત્મિકતા પ્રત્યેનો તેણીનો અનોખો અભિગમ પ્રાચીન શાણપણને આધુનિક વિજ્ઞાન સાથે મિશ્રિત કરે છે, જે વાચકોને તેમના જીવનમાં વધુ સંતુલન અને સંવાદિતા પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યવહારુ સાધનો પ્રદાન કરે છે.જ્યારે તેણી લખતી નથી અથવા શીખવતી નથી, ત્યારે જુડી નવી આંતરદૃષ્ટિ અને અનુભવોની શોધમાં વિશ્વની મુસાફરી કરતી જોવા મળે છે. અન્વેષણ અને આજીવન શિક્ષણ માટેની તેણીની ઉત્કટતા તેના કાર્યમાં સ્પષ્ટ છે, જે વિશ્વભરના આધ્યાત્મિક શોધકોને પ્રેરણા અને સશક્તિકરણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે.