સભાશિક્ષક 3 - દરેક વસ્તુ માટે સમય છે

સભાશિક્ષક 3 - દરેક વસ્તુ માટે સમય છે
Judy Hall

સામગ્રીઓનું કોષ્ટક

સભાશિક્ષક 3:1-8, 'એ ટાઈમ ફોર એવરીથિંગ,' એ એક પ્રિય બાઈબલ પેસેજ છે જે ઘણીવાર અંતિમ સંસ્કાર અને સ્મારક સેવાઓમાં ટાંકવામાં આવે છે. પરંપરા આપણને કહે છે કે સભાશિક્ષકનું પુસ્તક રાજા સોલોમન દ્વારા તેમના શાસનના અંતમાં લખવામાં આવ્યું હતું.

બાઇબલના કવિતા અને શાણપણના પુસ્તકોમાંના એકમાં સમાવિષ્ટ, આ ચોક્કસ પેસેજ 14 "વિરોધી" સૂચિ આપે છે, જે હિબ્રુ કવિતામાં પૂર્ણતા સૂચવે છે. જ્યારે દરેક સમય અને ઋતુ અવ્યવસ્થિત લાગે છે, કવિતામાં અંતર્ગત મહત્વ આપણે આપણા જીવનમાં અનુભવીએ છીએ તે દરેક વસ્તુ માટે દૈવી રીતે પસંદ કરેલ હેતુ દર્શાવે છે. પરિચિત રેખાઓ ઈશ્વરના સાર્વભૌમત્વનું દિલાસો આપનારી રીમાઇન્ડર આપે છે.

દરેક વસ્તુ માટે સમય છે

કવિતાના આ પેસેજમાંનો સંદેશ સ્વર્ગ અને પૃથ્વી પર ભગવાનની અંતિમ સત્તા પર કેન્દ્રિત છે. માનવીએ આ દુનિયામાં ઘણી બધી બાબતોમાં નિપુણતા મેળવી છે, પરંતુ આપણા અસ્તિત્વના કેટલાક તત્વો આપણા નિયંત્રણની બહાર છે. આપણે સમયને જીતી શકતા નથી. ભગવાન એક છે જે દરેક ક્ષણ નિયુક્ત કરે છે.

આપણા જીવનમાં આનંદ અને દુઃખ, આનંદ અને પીડા, સંવાદિતા અને સંઘર્ષ અને જીવન અને મૃત્યુનું મિશ્રણ છે. જીવનના ચક્રમાં દરેક ઋતુનો યોગ્ય સમય હોય છે. કંઈપણ એકસરખું રહેતું નથી, અને આપણે, ભગવાનના બાળકો તરીકે, ભગવાનની રચનાના પ્રવાહ અને પ્રવાહને સ્વીકારવાનું અને તેને સમાયોજિત કરવાનું શીખવું જોઈએ. કેટલીક ઋતુઓ મુશ્કેલ હોય છે, અને આપણે સમજી શકતા નથી કે ભગવાન શું કરી રહ્યા છે. તે સમયે, આપણે નમ્રતાપૂર્વક ભગવાનની યોજનાઓને સબમિટ કરવી જોઈએ અને વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ કે તે છેતેના સારા હેતુઓ માટે કામ કરે છે.

ઘણા લોકપ્રિય બાઇબલ અનુવાદોમાં આ પેસેજ જુઓ:

સભાશિક્ષક 3:1-8

(નવું આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્કરણ)

દરેક વસ્તુ માટે એક સમય હોય છે,

અને સ્વર્ગની નીચેની દરેક પ્રવૃત્તિ માટે એક મોસમ હોય છે:

એક જન્મ લેવાનો સમય અને મૃત્યુનો સમય,

રોપવાનો સમય અને ઉખાડી નાખવાનો સમય,

મારવાનો સમય અને સાજા કરવાનો સમય,

આ પણ જુઓ: રૂઢિચુસ્ત ઇસ્ટર કસ્ટમ્સ, પરંપરાઓ અને ખોરાક

તોડવાનો સમય અને બાંધવાનો સમય,

રડવાનો સમય અને હસવાનો સમય,

એક શોક કરવાનો અને નૃત્ય કરવાનો સમય,

પથ્થરોને વેરવિખેર કરવાનો સમય અને તેમને એકઠા કરવાનો સમય,

આલિંગન કરવાનો સમય અને ટાળવાનો સમય,

શોધવાનો સમય અને છોડી દેવાનો સમય,

જાળવવાનો સમય અને ફેંકી દેવાનો સમય,

ફાડવાનો સમય અને સુધારવાનો સમય,

મૌન રહેવાનો સમય અને બોલવાનો સમય,

પ્રેમ કરવાનો અને નફરત કરવાનો સમય,

યુદ્ધનો સમય અને સમય શાંતિ માટે.

(NIV)

સભાશિક્ષક 3:1-8

આ પણ જુઓ: તાઓવાદના સ્થાપક લાઓઝીનો પરિચય

(અંગ્રેજી માનક સંસ્કરણ)

ત્યાં દરેક વસ્તુ માટે ઋતુ છે,

અને સ્વર્ગની નીચેની દરેક બાબતનો સમય છે:

એક જન્મ લેવાનો સમય છે અને મૃત્યુનો સમય છે;

રોપવાનો સમય છે, અને જે રોપવામાં આવ્યું છે તેને ઉપાડવાનો સમય;

મારવાનો સમય, અને સાજા કરવાનો સમય;

તોડવાનો સમય, અને બાંધવાનો સમય;

રડવાનો સમય, અને હસવાનો સમય;

એક શોક કરવાનો, અને નૃત્ય કરવાનો સમય;

પથ્થરો ફેંકવાનો સમય, અને પથ્થરો ભેગા કરવાનો સમય;

આલિંગન કરવાનો સમય,અને આલિંગનથી દૂર રહેવાનો સમય;

એક શોધવાનો સમય, અને ગુમાવવાનો સમય;

જાળવવાનો સમય, અને ફેંકી દેવાનો સમય;

એ ફાડવાનો સમય, અને સીવવાનો સમય;

મૌન રહેવાનો સમય, અને બોલવાનો સમય;

પ્રેમ કરવાનો સમય, અને નફરત કરવાનો સમય;

>યુદ્ધનો સમય, અને શાંતિનો સમય.

(ESV)

સભાશિક્ષક 3:1-8

(ન્યુ લિવિંગ ટ્રાન્સલેશન)

દરેક વસ્તુ માટે એક ઋતુ હોય છે,

સ્વર્ગની નીચે દરેક પ્રવૃત્તિનો સમય.

જન્મનો સમય અને મૃત્યુનો સમય.

રોપવાનો સમય અને લણણી કરવાનો સમય.

મારવાનો સમય અને સાજા કરવાનો સમય.

તોડવાનો સમય અને ઉછેર કરવાનો સમય.

રડવાનો સમય અને હસવાનો સમય.

દુઃખ કરવાનો સમય અને નૃત્ય કરવાનો સમય.

પથ્થરો વિખેરવાનો સમય અને પથ્થરો એકઠા કરવાનો સમય.

સ્વીકારવાનો સમય અને દૂર જવાનો સમય.

શોધવાનો સમય અને શોધ છોડવાનો સમય.

જાળવવાનો સમય અને ફેંકી દેવાનો સમય.

ફાડવાનો સમય અને સુધારવાનો સમય.

શાંત રહેવાનો સમય અને બોલવાનો સમય.

પ્રેમ કરવાનો સમય અને નફરત કરવાનો સમય.

યુદ્ધનો સમય અને શાંતિનો સમય.

(NLT)

સભાશિક્ષક 3:1-8

(ન્યુ કિંગ જેમ્સ વર્ઝન)

દરેક વસ્તુની એક ઋતુ હોય છે,

સ્વર્ગની નીચે દરેક હેતુ માટેનો સમય:

જન્મનો સમય, અને મૃત્યુનો સમય;

રોપવાનો સમય, અને જે રોપ્યું છે તેને તોડવાનો સમય;

મારવાનો સમય, અને સાજા કરવાનો સમય;

એક સમયતૂટી પડો, અને બાંધવાનો સમય;

રડવાનો સમય, અને હસવાનો સમય;

શોક કરવાનો સમય, અને નૃત્ય કરવાનો સમય;

પત્થરો ફેંકવાનો સમય, અને પથ્થરો એકઠા કરવાનો સમય;

આલિંગન કરવાનો સમય, અને આલિંગનથી દૂર રહેવાનો સમય;

પ્રાપ્ત કરવાનો સમય, અને ગુમાવવાનો સમય;

જાળવવાનો સમય, અને ફેંકી દેવાનો સમય;

ફાડવાનો સમય, અને સીવવાનો સમય;

મૌન રાખવાનો સમય, અને એક સમય બોલવાનો;

પ્રેમ કરવાનો સમય, અને નફરત કરવાનો સમય;

યુદ્ધનો સમય, અને શાંતિનો સમય.

(NKJV)

ટાંકો આ લેખ તમારા અવતરણને ફોર્મેટ કરો ફેયરચાઈલ્ડ, મેરી. "સભાશિક્ષક 3 - દરેક વસ્તુ માટે સમય છે." ધર્મ શીખો, 5 એપ્રિલ, 2023, learnreligions.com/ecclesiastes-3-a-time-for-everything-700374. ફેરચાઈલ્ડ, મેરી. (2023, એપ્રિલ 5). સભાશિક્ષક 3 - દરેક વસ્તુ માટે સમય છે. //www.learnreligions.com/ecclesiastes-3-a-time-for-everything-700374 Fairchild, મેરી પરથી મેળવેલ. "સભાશિક્ષક 3 - દરેક વસ્તુ માટે સમય છે." ધર્મ શીખો. //www.learnreligions.com/ecclesiastes-3-a-time-for-everything-700374 (એક્સેસ મે 25, 2023). નકલ અવતરણJudy Hall
Judy Hall
જુડી હોલ આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત લેખક, શિક્ષક અને ક્રિસ્ટલ નિષ્ણાત છે જેમણે આધ્યાત્મિક ઉપચારથી લઈને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સુધીના વિષયો પર 40 થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા છે. 40 વર્ષથી વધુની કારકિર્દી સાથે, જુડીએ અસંખ્ય વ્યક્તિઓને તેમના આધ્યાત્મિક સ્વ સાથે જોડાવા અને હીલિંગ સ્ફટિકોની શક્તિનો ઉપયોગ કરવા પ્રેરણા આપી છે.જુડીનું કાર્ય જ્યોતિષશાસ્ત્ર, ટેરોટ અને વિવિધ ઉપચાર પદ્ધતિઓ સહિત વિવિધ આધ્યાત્મિક અને વિશિષ્ટ વિદ્યાશાખાઓના તેના વ્યાપક જ્ઞાન દ્વારા જાણ કરવામાં આવે છે. આધ્યાત્મિકતા પ્રત્યેનો તેણીનો અનોખો અભિગમ પ્રાચીન શાણપણને આધુનિક વિજ્ઞાન સાથે મિશ્રિત કરે છે, જે વાચકોને તેમના જીવનમાં વધુ સંતુલન અને સંવાદિતા પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યવહારુ સાધનો પ્રદાન કરે છે.જ્યારે તેણી લખતી નથી અથવા શીખવતી નથી, ત્યારે જુડી નવી આંતરદૃષ્ટિ અને અનુભવોની શોધમાં વિશ્વની મુસાફરી કરતી જોવા મળે છે. અન્વેષણ અને આજીવન શિક્ષણ માટેની તેણીની ઉત્કટતા તેના કાર્યમાં સ્પષ્ટ છે, જે વિશ્વભરના આધ્યાત્મિક શોધકોને પ્રેરણા અને સશક્તિકરણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે.